Jak wdrożyć znak CE – szkolenia w KATOWICACH i BYDGOSZCZY

Jak wdrożyć znak CE lub B dla wyrobów budowlanych ? Zadanie wcale nie jest proste, szczególnie jeśli chodzi o przebicie się przez gąszcz przepisów w zakresie oceny zgodności wyrobów budowlanych.

Chcesz stwierdzić czy Twój wyrób wymaga oznakowania CE lub znaku budowlanego B ? Chcesz poznać procedury dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i do użytku ? Szukasz taniego sposobu na nadanie znaku , CE albo B ? Zapraszamy na szkolenia CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska lidera kompleksowych wdrożeń znaku CE, jednostki doradzającej największym koncernom światowym, jednostkom rządowym, badawczym i laboratoriom, a także małym i średnim przedsiębiorstwom. Zostań klientem renomowanej firmy doradczej. Sprawdź referencje:

Najbliższe szkolenia CE w ostatnim kwartale 2015:

SZKOLENIE: Jak wdrożyć znak CE lub B dla wyrobów budowlanych ?

Jak wdrożyć znak CE

Jak wdrożyć znak CE ?

CECE-Polska zaprasza także na inne szkolenia:

SZKOLENIE: Jak wdrożyć znak CE dla maszyn i urządzeń ?

SZKOLENIE: Jak wdrożyć znak CE – podstawy

SZKOLENIE: Jak wdrożyć znak CE na zabawki ?

Chcesz wiedzieć więcej o znaku CE, skorzystaj z INFOLINII tel. +48 61 830 81 81

Dla CE-budownictwo.pl przygotował Jan Barych – znak-ce.pl

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR z dnia 10 lipca 2015

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR z dnia 10 lipca 2015

 • 305/2011 – Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Nowy wykaz:

 • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/ 2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

Zupełnie nowe normy:

 • EN 16034:2014 Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows – Product standard, performance characteristics – Fire resisting and/or smoke control characteristics
 • EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

Pozostałe normy zostały tylko odświeżone.

CPR wykaz norm zharonizowanych z 10 lipca 2015

CPR wykaz norm zharonizowanych z 10 lipca 2015

Pobierz aktualny wykaz norm zharmonizowanych – >>> Normy zharmonizowane 10_07_2015

Dla CE-Budownictwo.pl Marcin Cz.

Znaku CE lub B potrzebujesz, żeby legalnie wdrożyć swój wyrób na EOG !

Znaku CE lub B potrzebujesz, żeby legalnie wdrożyć swój wyrób na EOG !

Znaku CE lub B potrzebujesz, żeby legalnie wdrożyć swój wyrób budowlany na EOG. Jak wdrożyć znak CE lub znak B ? Jak zmniejszyć koszty wdrożenia znaku CE Iub B ? Co zrobić by proces oceny zgodności  przebiegł bez większy komplikacji I

Najlepszy rozwiązaniem jest wzięcie udziału w szkoleniu dotyczącym wprowadzania znaku CE i B dla wyrobów budowlanych – szczegóły poniżej !

SZKOLENIE – Znak CE i znak budowlany B (305/2011) – WARSZAWA

 • miejsce: Warszawa Golden Floor al. Jerozolimskie 123A
 • data: 18.09.2015 godz. 9:00 – 15:00
 • cena: 930 złotych netto +23% VAT
 • kontakt: +48 61 830 81 81 / szkolenia@znak-ce.pl lub www.znak-CE.pl
 • więcej informacji KLIKNIJ

SZKOLENIE – Znak CE i znak budowlany B (305/2011) – OLSZTYN

 • miejsce: Olsztyn Hotel Wileński****  ul. Ryszarda Knosały 5
 • data: 25.09.2015 godz. 9:00 – 15:00
 • cena: 930 złotych netto +23% VAT
 • kontakt: +48 61 830 81 81 / szkolenia@znak-ce.pl lub www.znak-CE.pl
 • więcej informacji KLIKNIJ

Sprawdź też inne szkolenia z tematyki oznakowania CE (mi. maszyny, elektronika, zabawki, wyroby medyczne, środki ochrony indywidualnej) – więcej www.znak-CE.pl lub zadzwoń 61 830 81 81 

Znak CE i znak budowlany B - szkolenie Olsztyn / Warszawa- szkolenia OLSZTYN / WARSZAWA - wrzesień 2015

Znak CE i znak budowlany B – szkolenie Olsztyn / Warszawa – szkolenia OLSZTYN / WARSZAWA – wrzesień 2015

Dla www.CE-Budownictwo.pl Justyna Nowacka

Znak CE czy znak B ?

Wielu z czytelników naszego bloga zadaje sobie pytanie, które z wyrobów budowlanych wymagają oznakowania CE, a które wymagają naniesienia znaku budowlanego B ?

Znakiem CE oznaczamy produkty, które moją swoją normę zharmonizowaną z rozporządzeniem 305/2011 (CPR), lub na które uzyskamy tak zwaną Europejską Ocenę Techniczną.

Znakiem budowlanym B oznaczamy produkty, które występują w mandatach UE, na które mamy normę krajową lub europejską wdrożoną do naszego krajowego sytemu prawnego, która nie ma statusu normy wycofanej lub jeśli na wyrób zrobiliśmy krajową Aprobatę Techniczną.

Jeśli potrzebujesz porady w sprawie wyrobów budowlanych objętych obowiązkowym znakowanie CE lub znakiem budowlanym B, skorzystaj z naszej infolinii + 48 61 830 81 81,

Deklaracja właściwości użytkowych czy krajowa deklaracja zgodności ?

Deklaracja właściwości użytkowych czy krajowa deklaracja zgodności ?

Dla CE-Budownictwo.pl przygotował Krzystof Smalik

Pełen cykl szkoleń dotyczących znaku CE już w sierpniu w POZNANIU

Lider kompleksowych wdrożeń oznakowania CE i doradztwa w zakresie dyrektyw Nowego Podejścia, w sierpniu zaprasza do Poznania (Concordia Design ul Zwierzyniecka 3) na cykl szkoleń pt. „Jak wdrożyć znak CE”): Organizator w Poznaniu zrealizuje cztery szkolenia:

 • 21 sierpnia 2015 – godz.   9 – 15 – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3
 • Oznakowanie CE i znak B dla wyrobów budowlanych – rozporządzenie 305/2011

 • więcej informacji o szkoleniu >>> KLIKNIJ <<<

 

 • 20 sierpnia 2015 – godz.   9 – 17 – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3
 • Oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń – dyrektywy maszynowa, niskonapięciowa i kompatybilność elektromagnetyczna

 • więcej informacji o szkoleniu >>> KLIKNIJ <<<  

 

 • 19 sierpnia 2015 – godz.   9 – 15 – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3
 • Oznakowanie CE – podstawy – wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia

 • więcej informacji o szkoleniu >>> KLIKNIJ <<<

 

 • 18 sierpnia 2015 – godz. 12 – 17 – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3
 • Oznakowanie CE dla zabawek – dyrektywa 2009/48/WE

 • więcej informacji o szkoleniu >>> KLIKNIJ <<<

 

Oznakowanie CE - szkolenie sierpień 2015 - POZNAŃ

Oznakowanie CE – szkolenie – sierpień 2015 – POZNAŃ

We wrześniu pełen cykl szkoleniowy zostanie zorganizowany w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Golden Floor aleje Jerozolimskie 123 A oraz skrócony cykl dotyczący znaku CE dla maszyn i urządzeń oraz wyrobów budowlanych CE i B) odbędzie się w Olsztynie.

 • 15 września 2015 – godz. 12 – 17 – WARSZAWA – centrum konferencyjne Golden Floor
 • Oznakowanie CE dla zabawek – dyrektywa 2009/48/WE
 • więcej informacji o szkoleniu >>> KLIKNIJ <<<

 

 • 16 września 2015 – godz.   9 – 15 – WARSZAWA – centrum konferencyjne Golden Floor
 • Oznakowanie CE – podstawy – wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia
 • więcej informacji o szkoleniu >>> KLIKNIJ <<<

 

 • 17 września 2015 – godz.   9 – 17 – WARSZAWA — centrum konferencyjne Golden Floor
 • Oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń – dyrektywy maszynowa, niskonapięciowa i kompatybilność elektromagnetyczna
 • więcej informacji o szkoleniu >>> KLIKNIJ <<<

 

 • 18 września 2015 – godz.   9 – 15 – WARSZAWA – centrum konferencyjne Golden Floor
 • Oznakowanie CE i znak B dla wyrobów budowlanych – rozporządzenie 305/2011
 • więcej informacji o szkoleniu >>> KLIKNIJ <<<

 

Dla CE-budownictwo.pl Anna Nowacka znak-CE.pl

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR

W dniu 10 lipca 2015 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR – ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG:

 • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/ 2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (Publication of titles and references of harmonised standards under Union harmonisation legislation) (Text with EEA relevance) (2015/C 226/04)
 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 226/04)

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

 wykaz norm zharmonizowanych CPR 20150710

Nowy wykaz zawiera następujące nowe normy zharmonizowane:

 • EN 13162:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made mineral wool (MW) products – Specification
 • EN 13162:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

 • EN 13163:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made expanded polystyrene (EPS) products – Specification
 • EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

 • EN 13164:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products – Specification
 • EN 13164:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

 • EN 13165:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made rigid polyurethane foam (PU) products – Specification
 • EN 13165:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

 • EN 13166:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made phenolic foam (PF) products – Specification
 • EN 13166:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

 • EN 13167:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made cellular glass (CG) products – Specification
 • EN 13167:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

 • EN 13168:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made wood wool (WW) products – Specification
 • EN 13168:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

 • EN 13169:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made expanded perlite board (EPB) products – Specification
 • EN 13169:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z arkuszy z perlitu ekspandowanego (EPB) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

 • EN 13170:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made products of expanded cork (ICB) – Specification
 • EN 13170:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z korka ekspandowanego (ICB) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

 • EN 13171:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made wood fibre (WF) products – Specification
 • EN 13171:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

 • EN 15814:2011+A2:2014 (new) Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing – Definitions and requirements
 • EN 15814:2011+A2:2014 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania

 

 • EN 16034:2014 (new) Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows – Product standard, performance characteristics – Fire resisting and/or smoke control characteristic
 • EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

 

 • EN 16069:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made products of polyethylene foam (PEF) – Specification
 • EN 16069:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

 • EN 16153:2013+A1:2015 (new) Light transmitting flat multiwall  polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings – Requirements and test methods
 • EN 16153:2013+A1:2015 Przewodzące światło wielowarstwowe płaskie płyty poliwęglanowe (PC) dla wewnętrznych i zewnętrznych dachów, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań

 

 • EN 50575:2014 (new) Power, control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
 • EN 50575:2014 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

 

Dla www.CE-Budownictwo.pl Szymon Maliński CE-Polska

Szkolenie znak CE dla wyrobów budowlanych – jedyne szkolenie w Polsce

Szkolenie znak CE dla wyrobów budowlanych – jedyne szkolenie w Polsce

Już w lipcu CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska zaprasza na jedyne cyklicznie organizowane szkolenie dotyczące oznakowania CE i znaku budowlanego B (Szkolenie znak CE dla wyrobów budowlanych). Centrum Certyfikacji CECE-Polska jest jedyną firmą, która miesiąc w miesiąc organizuje szkolenia poświęcone tematyce rozporządzenia CPR 305/2011 i deklaracji właściwości użytkowych (oznaczenie CE) oraz krajowej deklaracji zgodności (znak budowlany B). 17 lipca 2015 szkolenie odbędzie się w Krakowie w hotelu NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5.

Szkolenie znak CE dla wyrobów budowlanych

Szkolenie znak CE dla wyrobów budowlanych

17 lipca 2015 (piątek) – KRAKÓW – godz. 9:00-15:00 – Novotel Kraków Centrum ul. Tadeusza Kościuszko 5 – Szkolenie znak CE dla wyrobów budowlanych:

Oznakowanie CE lub B wyrobów budowlanych jako wymóg dostępu do rynków unijnych (w tym rynku polskiego) – rozporządzenie 305/2011 CPR oraz przepisy krajowe

Więcej  >>> KLIKNIJ <<<

Od czerwca 2014 – NOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

 

Na przełomie maja i czerwca 2014 rozporządzenie 305/2011 zyskało uaktualnione między innymi rozporządzeniem delegowanym 574/2014, dotyczącym dokumentu: „Deklaracja Właściwości Użytkowych”:

 • Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council on the model to be used for drawing up a declaration of performance on construction products
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Od czerwca stosowanie nowego wzoru jest obligatoryjne. Deklaracje właściwości użytkowych wystawione wcześniej nie muszą być zmieniane.

Dla www.CE-budownictwo.pl M.B.

Znak CE szkolenia – czerwiec ’15 WARSZAWA/SZCZECIN

Chcecie Państwo wdrożyć oznakowanie CE samodzielnie ? Czy jest to możliwe ? Chcesz poznać tajniki procesów oceny zgodności ? Centrum Certyfikacji CECE-Polska zaprasza na szkolenia dotyczące dyrektyw Nowego Podejścia. Jeszcze przed wakacjami już w czerwcu 2015 szkolenia CE odbędą się w Warszawie (Golden Floor al. Jerozolimskie 123A) oraz pierwszy raz lider rynkowy zorganizuje szkolenia w Szczecinie (Novotel Centrum).

Znak CE szkolenia – czerwiec 2015 WARSZAWA /  czerwiec 2015 SZCZECIN

znak CE - WARSZAWA I SZCZECIN - CZERWIEC

znak CE – WARSZAWA I SZCZECIN – CZERWIEC

czerwiec 2015 WARSZAWA

16.06.2015 WARSZAWA – Znak CE dla zabawek - dyrektywa 2009/48/WE – więcej >>KLIKNIJ<<  lub zadzwoń 61 830 81 81

17.06.2015 WARSZAWA – Znak CE podstawy – Szkolenie dla importerów, agencji celnych, urzędów celnych – więcej >>KLIKNIJ<<  lub zadzwoń 61 830 81 81

18.06.2015 WARSZAWA – Znak CE dla maszyn – Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa) – więcej >>KLIKNIJ<<  lub zadzwoń 61 830 81 81

19.06.2015 WARSZAWA – Znak CE i znak B w budownictwie – Oznakowanie CE lub B wyrobów budowlanych jako wymóg dostępu do rynków unijnych (w tym rynku polskiego).- Rozporządzenie 305/2011 CPR oraz przepisy krajowe – więcej >>KLIKNIJ<<  lub zadzwoń 61 830 81 81

czerwiec 2015 SZCZECIN

25.06.2015 SZCZECIN – Znak CE dla maszyn – Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa) – więcej >>KLIKNIJ<< lub zadzwoń 61 830 81 81

 26.06.2015 SZCZECIN – Znak CE i znak B w budownictwie – Oznakowanie CE lub B wyrobów budowlanych jako wymóg dostępu do rynków unijnych (w tym rynku polskiego).- Rozporządzenie 305/2011 CPR oraz przepisy krajowe – więcej >>KLIKNIJ<<  lub zadzwoń 61 830 81 81

Dla blogu CE-Budownictwo.pl

Szymon Maliński

Dobre praktyki na rynku dystrybutorów systemów osłon dla budownictwa

Od 1 maja 2004, kiedy to Polska znalazła się w Unii Europejskiej a polscy producenci musieli respektować dyrektywy Nowego Podejścia, rynek producentów okien, rolet, drzwi i bram bardzo się podzielił. Głównym problemem stały się nowe przepisy deklarowania zgodności z dyrektywami, znakowania wyrobów oraz koszty badań z tym związane.

Na rynku wyłoniły się firmy, które odpowiedzialnie przygotowały się do tematu i wprowadzały wyrób zgodnie z wymaganiami oraz te, które świadomie bądź z niewiedzy wprowadzały wyroby do obrotu w sposób nielegalny. Jedną z barier było przeprowadzenie kosztownych badań, które ograniczyło udział w rynku małych i mikro przedsiębiorstw. Giganci, którzy wykonali badania i odpowiedzialnie podeszli do spełnienia nowych przepisów, znacząco się na przestrzeni lat rozwinęli i obecnie radzą sobie bardzo dobrze.

ALUPROF S.A. - Dobre praktyki na rynku dystrybutorów systemów osłon dla budownictwa

ALUPROF S.A. – Dobre praktyki na rynku dystrybutorów systemów osłon dla budownictwa

Na uwagę zasługuje firma ALUPROF S.A. wiodący europejski dystrybutor systemów aluminiowych dla budownictwa, która jako ważny uczestnik rynku bardzo szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości. ALUPROF S.A. w proces zdobywania informacji i proces szkoleniowy zaangażował lidera rynkowego jeśli chodzi o oznaczenie CE i znak budowlany B czyli CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska. Efektem współpracy było ugruntowanie wiedzy oraz rozwianie wątpliwości związanych z oznakowaniem CE, jednak na tym się nie skończyło. ALUPROF poszedł zdecydowanie dalej, a po latach widać, że działanie takie bardzo się opłaciło. Jako pionier, wyszedł z inicjatywą bardzo obszernego wspierania w tym zakresie swoich klientów, będących producentami wyrobu budowlanego.

Nawet mali producenci rolet, bram czy moskitier, budując wyroby z systemów ALUFROF, mogą w sposób legalny i łatwy oznaczać swoje wyroby znakiem CE, wystawiać deklarację właściwości użytkowych i przekazywać wyrób z wymaganymi dokumentami.

Takie postawy rynkowe są wspaniałym dowodem na to, że duże firmy mogą pomóc małym zyskując zaufanie i wiernych klientów. Życzymy powodzenia firmie i trzymamy kciuki za dalszy rozwój.

Dla CE-budownictwo.pl
Monika Zawadzka