Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE – Katowice luty 2015

Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE ? Szkolenia dotyczące znaku CE oraz znaku budowlanego B – Katowice – luty 2015 – Hotel Qubus **** ulica Uniwersytecka 13

Po warszawskim i bydgoskim (12-13 lutego 2015 – szczegóły telefon 61 830 81 81) tygodniu szkoleniowym, Centrum Certyfikacji CECE – Polska lider branży oznakowania CE w Polsce, zaprasza na szkolenia w stolicy Śląska w Katowicach. Szkolenia odbędą się w prestiżowym ośrodku szkoleniowym, hotelu klasy biznes, czyli w czterogwiazdkowym QUBUSIE przy ulicy Uniwersyteckiej 13.

W cenie szkolenia uczestnik otrzyma ponad 180 stronne materiały szkoleniowe (wersja papierowa), certyfikat, CD z przepisami (ustawy, M.P., dyrektywy, wykazy norm zharmonizowanych), oraz bezpłatny dostęp do INFOLINII. Organizator przewidział także dyskusję. Dopełnieniem oferty będą posiłki serwowane w restauracji Qubusa.

 • 20 lutego 2015 – Katowice hotel Qubus ****
 • Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE / znak B dla wyrobów budowlanych. Rozporządzenie 305/2011 (CPR) wraz ze zmianami oraz przepisy krajowe
 • >>> WIĘCEJ <<< lub  tel. 61 830 81 81

 • 19 lutego 2015 – Katowice hotel Qubus ****
 • Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE /MD/; dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE /EMC/; dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE /LVD/)
 • >>> WIĘCEJ <<< lub  tel. 61 830 81 81

 • 18 lutego 2015- Katowice hotel Qubus ****
 • Jak nadać znak CE – szkolenie dla importerów i agencji celnych i urzędów celnych
 • >>> WIĘCEJ <<< lub  tel. 61 830 81 81

 • 17 lutego 2015 – Katowice hotel Qubus ****
 • Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE dla zabawek
 •  >>> WIĘCEJ <<< lub  tel. 61 830 81 81

 

Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE

Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE

Centrum Certyfikacji CECE-Polska w marcu pojawi się ze swoimi szkoleniami ze znaku CE w Poznaniu, w kwietniu w Trójmieście, w maju we Wrocławiu, w czerwcu w Warszawie. Więcej informacji pod numerem telefony +48 61 830 81 81 lub pod adresem info@cece-polska.pl

Dla www.CE-Budownictwo.pl - A.S. – specjalista do spraw oznakowania CE

Szkolenie oznakowanie CE w BYDGOSZCZY – luty 2015

Szkolenie oznakowanie CE w BYDGOSZCZY – luty 2015

Centrum Certyfikacji CECE – Polska zaufany partner w zakresie wdrażania oznakowania CE, w roku 2015 poszerzyło ofertę jeśli chodzi o lokalizacje swoich szkoleń. Już w lutym 2015 CECE – Polska zorganizuje dwa budzące największe zainteresowanie szkolenia, w Bydgoszczy:

Szkolenie oznakowanie CE w BYDGOSZCZY – hotel Holiday Inn **** BYDGOSZCZ –  13.02.2015

tytuł szkolenia: Oznakowanie CE lub B wyrobów budowlanych jako wymóg dostępu do rynków unijnych (w tym rynku polskiego) – rozporządzenie 305/2011 CPR oraz przepisy krajowe >>> SZCZEGÓŁY – KLIKNIJ <<<

Szkolenie oznakowanie CE w BYDGOSZCZY – hotel Holiday Inn **** BYDGOSZCZ – 12.02.2015

tytuł szkolenia: Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa) >>> SZCZEGÓŁY – KLIKNIJ <<<

Szkolenie oznakowanie CE w BYDGOSZCZY- luty 2015

Szkolenie oznakowanie CE w BYDGOSZCZY

Jeszcze w lutym Centrum Certyfikacji CECE-Polska dotrze do KATOWIC – szczegóły KLIKNIJ lub zadzwoń +48 61 830 81 81. Następne cykle szkoleniowe odbędą się:

 • Bydgoszcz – luty 2015
 • Katowice – luty 2015
 • Poznań – marzec 2015
 • Gdynia – kwiecień 2015
 • Wrocław – maj 2015
 • Warszawa – czerwiec 2015
 • Kraków – lipiec 2015
 • więcej informacji – telefon + 48 61 830 81 81.

Dla www.CE-Budownictwo.pl – Martyna Jaworska

Deklaracja właściwości użytkowych, czy mój wyrób jej potrzebuje ?

Stwierdzenie konieczności oznakowania wyrobów znakiem CE lub znakiem budowlanym B jest zadaniem bardzo trudnym. Pierwszy problem to zidentyfikowanie czy wyrób w ogóle jest wyrobem budowlanym w myśl przepisów:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

i czy został wymieniony w mandatach UE.

Jeśli wyrób podlega pod mandaty, wtedy na pewno musi zostać oznakowany oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B.

Kiedy oznakowujemy wyrób znakiem CE i wystawiamy dokument o nazwie deklaracja właściwości użytkowych ?

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) może być wystawiona wtedy, kiedy wyrób jest zgodny z normą zharmonizowaną (wykaz norm zharmonizowanych – KLIKNIJ) lub kiedy wystawiono na wyrób EOT – europejską ocenę techniczną.

Kiedy oznakowujemy wyrób znakiem B i wystawiamy krajową deklarację zgodności ?

Krajowa deklaracja zgodności może być wystawiona wtedy, kiedy wyrób jest zgodny z normą krajową (norma nie może mieć statusu normy wycofanej – normy dostępne w Polskim Komitecie Normalizacyjnym www.PKN.pl) lub z Krajową Aprobatą Techniczną.

Deklaracja właściwości użytkowych czy krajowa deklaracja zgodności ?

Deklaracja właściwości użytkowych czy krajowa deklaracja zgodności ?

W przypadku pytań dotyczących oznakowania CE, można skorzystać z BEZPŁATNEJ INFOLINII (koszt zwykłego połączenia krajowego – informacje szczegółowe u Twojego operatora)

Więcej o znaku CE i B, dokumencie takim jak: deklaracja właściwości użytkowych oraz krajowa deklaracja zgodności, o rozporządzenie CPR (rozporządzenie 305/2011) oraz innych przepisach związanych z procedurą oceny zgodności, dowiecie się Państwo na szkoleniach dotyczących znaku CE i B – KLIKNIJ

Dla www.CE-Budownictwo.pl Anna Klepacka – doradca CE / B

Samodzielne wdrożenie oznakowania CE, czy to możliwe?

Samodzielne wdrożenie oznakowania CE lub znaku budowlanego B to duże wyzwanie, które jest i drogie i czasochłonne i po prostu nudne. Jednak znak CE, w przypadku podlegania produktu dyrektywy Nowego Podejścia to obowiązek. Czy znak CE idzie wdrożyć samemu ? Często jest taka możliwość, za to zawsze, nawet jak w procesie zgodności występuje strona trzecia, większość działań spoczywa na producencie lub jego upoważnionym przedstawicielu. Internet pełen jest sprzecznych informacji o oznakowaniu CE. W celu poznania tajników CE, uporządkowania wiedzy już nabytej polecamy szkolenia:

 • Samodzielne wdrożenie oznakowania CE dla zabawek – 20.01.2015 WARSZAWA- więcej lub 618 30 81 81

 • Samodzielne wdrożenie oznakowania CE – podstawy – 21.01.2015 WARSZAWA- więcej lub 618 30 81 81

 • Samodzielne wdrożenie oznakowania CE 22.01.2015 WARSZAWA – więcej lub 618 30 81 81

 • Samodzielne wdrożenie oznakowania CE i B – 23.01.2015 WARSZAWA – więcej lub 618 30 81 81

Następne szkolenia dotyczące oznaczenia CE odbędą się:

 • luty 2015 – Bydgoszcz; Katowice – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 • marzec 2015 – Poznań – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 • kwiecień 2015 – Gdynia – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 • maj 2015 – Wrocław – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 • czerwiec 2015 – Warszawa – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 Samodzielne wdrożenie oznakowania CE

Samodzielne wdrożenie oznakowania CE

Dla CE-Budownictwo.pl Szymon Maliński

W jakich krajach wymagane jest oznakowanie CE ?

Bardzo często odwiedzający nasz blog pytają w jakich krajach wymagane jest oznakowanie CE. Odpowiedź jest bardzo prosta. Oznakowanie CE wymagane jest na Europejskim Obszarze Gospodarczym czyli EOG ( EEA – European Economic Area) czyli:

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Bułgaria
 4. Chorwacja
 5. Cypr
 6. Czechy
 7. Dania
 8. Estonia
 9. Finlandia
 10. Francja
 11. Grecja
 12. Hiszpania
 13. Holandia
 14. Irlandia
 15. Islandia
 16. Liechtenstein
 17. Litwa
 18. Luksemburg
 19. Łotwa
 20. Malta
 21. Niemcy
 22. Norwegia
 23. Polska
 24. Portugalia
 25. Rumunia
 26. Słowacja
 27. Słowenia
 28. Szwecja
 29. Węgry
 30. Wielka Brytania
 31. Włochy

W jakich krajach wymagane jest oznakowanie CE ? – szczegółowa informacja zadzwoń 61 830 81 81.

Maciej Malik CE-budownictwo.pl

Szkolenie nadawanie oznaczenia CE – grudzień 2014

To już ostanie szkolenia z nadawania oznakowania CE w roku 2014 organizowane przez CE -Polska, główną jednostkę kompleksowo wdrażająca oznakowanie CE w Polsce. Szkolenia odbędą się w ekskluzywnym centrum konferencyjnym w centrum Poznania w Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3 (zabytkowa drukarnia, przy hotelu Sheraton)

 • POZNAŃ – 18.12.2014 – Szkolenie nadawanie oznaczenia CE dla maszyn i urządzeń – szczegóły >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń tel. 61 830 81 81

 • POZNAŃ – 19.12.2014 – Szkolenie nadawanie oznaczenia CE i B dla wyrobów budowlanych – szczegóły >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń tel. 61 830 81 81

 • POZNAŃ – 16.12.2014 – Szkolenie nadawanie oznaczenia CE dla zabawek – szczegóły >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń tel. 61 830 81 81

 • POZNAŃ – 17.12.2014 – Podstawy oznakowania CE – szczegóły >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń tel. 61 830 81 81

Szkolenie nadawanie oznaczenia CE

Szkolenie nadawanie oznaczenia CE

Kolejne szkolenia odbędą się w Warszawie

 • WARSZAWA – 22.01.2015 – Szkolenie nadawanie oznaczenia CE dla maszyn i urządzeń – szczegóły zadzwoń tel. + 48 61 830 81 81
 • WARSZAWA – 23.01.2015 – Szkolenie nadawanie oznaczenia CE i B dla wyrobów budowlanych – szczegóły zadzwoń tel. + 48 61 830 81 81
 • WARSZAWA – 20.01.2015 – Szkolenie nadawanie oznaczenia CE dla zabawek – szczegóły zadzwoń tel. + 48 61 830 81 81
 • WARSZAWA – 21.01.2015 – Podstawy oznakowania CE – szczegóły zadzwoń tel. + 48 61 830 81 81
Szkolenie nadawanie oznaczenia CE

Szkolenie nadawanie oznaczenia CE

Dla CE-budownictwo.pl Dariusz Małoski

Wykaz norm zharmonizowanych CPR, dla rozporządzenia 305/2011

To już drugi wykaz norm zharmonizowanych CPR dla rozporządzenia 305/2011, pierwszy pojawił się 8 sierpnia 2014, czyli ponad rok po tym jak weszły nowe regulacje odnośnie oznakowania CE dla wyrobów budowlanych, obecny wykaz obowiązuje od 10 października 2014. Dodano następujące normy:

 • EN 15497:2014 (new) Structural finger jointed solid timber – Performance requirements     and minimum production requirements
 • EN 15497:2014 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych – Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne

To wszystkie zmiany różniące wykaz norm zharmonizowanych CPR z dnia 8 sierpnia 2014, a wykaz z dnia 10 października 2014. Mimo, że zmian niewiele pojawiły się błędy. Norma EN 15497:2014, nie ma wskazań odnośnie daty dostępności jako normy zharmonizowanej i informacji o okresie przejściowym.

Wykaz norm zharmonizowanych CPR – fragment – 10.10.2014

Wykaz norm zharmonizowanych CPR

Wykaz norm zharmonizowanych CPR

dla CE-budownictwo.pl Monika Zawadzka

Seminarium znak CE WROCŁAW

Lider kompleksowych wdrożeń oznakowania CE, zaprasza na swoje seminaria dotyczące oznakowania CE. W listopadzie 2014 seminaria dotyczące oznakowania CE odbędą się we Wrocławiu w prestiżowym centrum konferencyjnym hotelu QUBUS**** (hotel klasy biznes). Szkolenie przeprowadzą ludzie na co dzień stojący na czele grup doradczych wdrażających oznakowanie CE, w najbardziej renomowanym ośrodku wdrożeniowym, którym jest CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska. Szkolenia CECE-Polska, to najwyższej klasy specjaliści, obszerne materiały szkoleniowe, nośniki elektroniczne z przepisami, certyfikaty, dobra oprawa szkolenia, wyśmienite obiady, oraz bezpłatny dostęp do infolinii informacyjnej przez dwa lata od szkolenia. Więcej informacji o szkoleniach na stronach organizatora www.znak-ce.pl lub www.ce-polska.pl albo pod numerem telefou 61 830 81 81.

seminarium znak CE WROCŁAW

seminarium znak CE WROCŁAW

Oznakowanie CE i znak budowlany B

seminarium znak CE WROCŁAW – 21.11.2014 – hotel QUBUS****

cena:                                     930 złotych netto + 23% VAT

więcej informacji:                 +48 61 830 81 81

lub                                          www.ce-polska.pl  >>>KLIKNIJ<<<

następne terminy szkolenia:  19.12.2014 Poznań

                                               23.01.2015 Warszawa


Oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń

seminarium znak CE WROCŁAW – 20.11.2014 – hotel QUBUS****

cena:                                     930 złotych netto + 23% VAT

więcej informacji:                 +48 61 830 81 81

lub                                          www.ce-polska.pl  >>>KLIKNIJ<<<

następne terminy szkolenia:  18.12.2014 Poznań

                                               22.01.2015 Warszawa


Oznakowanie CE – podstawy

seminarium znak CE WROCŁAW – 19.11.2014 – hotel QUBUS****

cena:                                     930 złotych netto + 23% VAT

więcej informacji:                 +48 61 830 81 81

lub                                          www.ce-polska.pl  >>>KLIKNIJ<<<

następne terminy szkolenia:  17.12.2014 Poznań

                                               21.01.2015 Warszawa


Oznakowanie CE – zabawki (2009/48/WE)

seminarium znak CE WROCŁAW – 18.11.2014 – hotel QUBUS****

cena:                                     930 złotych netto + 23% VAT

więcej informacji:                 +48 61 830 81 81

lub                                          www.ce-polska.pl  >>>KLIKNIJ<<<

następne terminy szkolenia:  16.12.2014 Poznań

                                               20.01.2015 Warszawa

dla CE-budownictwo.pl Magdalena Wojtczak

Jak rozpoznać czy coś jest wyrobem budowlanym ?

Jak rozpoznać czy coś jest wyrobem budowlanym, to wcale nie takie łatwe. Dlaczego ? Definicja zawarta w:

 • 305/2011Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

 

w art.2 pkt 1 mówi, że:

„wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych”.

Wyżej zacytowany fragment przepisu, bez zrozumienia dalszej części rozporządzenia CPR daje mylny pogląd na temat podlegania wszystkich wyrobów trwale wbudowanych w obiektach budowlanych. Klasyfikacja wyrobów budowlanych jest złożona i większość ludzi, którzy profesjonalnie nie zajmują się oznaczeniem CE wpada w pułapkę wyżej wymienionej definicji.

Wyżej wymieniony artykuł doprecyzowany jest w art.3 pkt 1 rozporządzenia CPR, który precyzuję sprawę podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, który brzmi:

„Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych przedstawione w załączniku I są podstawą opracowania mandatów na opracowanie norm i zharmonizowanych specyfikacji technicznych.”

Tym samym informujemy, że wyrobami budowlanymi są wyroby zawarte w mandatach UE.

Więcej informacji polecamy – www.znak-ce.pl

dla CE-budownictwo.pl przygotował Szymon Maliński

Szkolenie CPR – znak CE w budownictwie

szkolenie CPR

szkolenie CPR

Już w październiku Centrum Certyfikacji CECE-Polska przeprowadzi cykl szkoleń związanych z oznaczeniem CE w stolicy. Pierwsze odbędzie się szkolenie dotyczące znaku CE dla zabawek, potem szkolenie dotyczące podstaw oznakowania CE i szkolenie maszynowe, cykl zostanie zakończy szkolenie CPR (znak CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych). Więcej szczegółów dotyczących szkoleń poniżej:

oznaczenie CE – szkolenie CPR – BUDOWNICTWO (wyroby budowlane) – Wdrożenie znaku CE i B – szkolenie CPR

oznaczenie CE – MASZYNY i URZĄDZENIA  – Wdrożenie znaku CE

oznaczenie CE – PODSTAWY (importerzy, urzędy celne, agencje celne) – Wdrożenie znaku CE

oznaczenie CE – ZABAWKI – Wdrożenie znaku CE

Centrum Certyfikacji CECE – Polska w roku 2014 przeprowadzi jeszcze szkolenia we Wrocławiu (listopad 2014) i Poznaniu (grudzień 2014). Więcej informacji pod numerem telefonu +48 61 830 81 81

Dla CE-budownictwo.pl Monika Zawadzka CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska