Nie wiesz jak wdrożyć znak CE lub B ? Zapraszamy na szkolenie

Nie wiesz jak wdrożyć znak CE lub B – zapraszamy na szkolenie

Nie wiesz jak wdrożyć oznakowanie CE lub znak budowlany B, nie wiesz jak rozumieć rozporządzenie CPR 305/2011, nie wiesz kiedy nadać znak CE a kiedy znak B, nie wiesz czy proces oceny zgodności możesz przeprowadzić sam, nie umiesz dobrać systemu oceny stałości właściwości użytkowych, nie wiesz co to DoP, nie umiesz wystawić deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji zgodności WE. Potrzebujesz szkolenia ! Jedyne szkolenie cyklicznie odbywające się na polskim rynku, które dokładnie precyzuje zapisy między innymi:

 • 305/2011
  Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

organizowane jest przez CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska:

jak wdrożyć znak CE

Jak wdrożyć znak CE ? – szkolenia znak CE WROCŁAW – maj 2015

Szkolenie jak wdrożyć znak CE – WROCŁAW – hotel QUBUS****

Znak CE i znak B wyrobów budowlanych – 22.05.2015 – więcej kliknij lub zadzwoń 61 830 81


we Wrocławiu odbędą się także szkolenia:

Szkolenie jak wdrożyć znak CE  – WROCŁAW – hotel QUBUS****

Znak CE dla zabawek – 19.05.2015 – więcej kliknij lub zadzwoń 61 830 81 81


Szkolenie jak wdrożyć znak CE – WROCŁAW – hotel QUBUS****

Znak CE – podstawy – 20.05.2015 – więcej kliknij lub zadzwoń 61 830 81


Szkolenie jak wdrożyć znak CE – WROCŁAW – hotel QUBUS****

Znak CE dla maszyn i urządzeń – 21.05.2015 – więcej kliknij lub zadzwoń 61 830 81 81

dla CE-budownictwo.pl Anna Nowacka

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla rozporządzenia 305/2011

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla rozporządzenia 305/2011. Wykaz norm dla CPR z 13 lutego 2015:

 • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/ 2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (Publication of titles and references of harmonised standards under Union harmonisation legislation) The provisions of Regulation (EU) No 305/2011 prevail over any conflicting provisions in the harmonised standards
 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) Przepisy rozporządzenia (UE) nr 305/2011 są nadrzędne wobec wszelkich sprzecznych przepisów zharmonizowanych norm (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 054/02)

wniósł zmiany w następujących normach zharmonizowanych.

 • EN 12326-1:2014 (new) Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding – Part 1: Specifications for slate and carbonate slate
 • EN 12326-1:2014 Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do zakładkowych pokryć dachowych i okładzin ściennych – Część 1: Wymagania dotyczące łupków i płytek węglanowo-łupkowych

 

 • EN 13950:2014 (new) Gypsum board thermal/acoustic insulation composite panels – Definitions, requirements and test methods
 • EN 13950:2014 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej – Definicje, wymagania i metody badań

 

 • EN 14190:2014 (new) Gypsum board products from reprocessing – Definitions, requirements and test methods
 • EN 14190:2014 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań

 

Żadna z norm nie jest przepisem zupełnie nowym, tylko stanowi kontynuację wcześniejszych edycji norm.

dla CE-budownictwo.pl Jerzy Aleksander

Szkolenie znak CE i B – kwiecień RZESZÓW i GDYNIA

Szkolenie znak CE i B – najbliższe terminy RZESZÓW i TRÓJMIASTO

 

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska gigant branży oznakowania CE w Polsce i Europie Śroskowo – Wschodniej, zaprasza na pierwsze szkolenia dotyczące oznakowania CE i znaku budowlanego B do RZESZOWA. Jeszcze nigdy szkolenia Centrum Certyfikacji CECE – Polska nie były oferowane w RZESZOWIE. Lider rynkowy na inaugurację swoich szkoleń wybrał niezwykle prestiżową lokalizację, którą jest pięciogwiazdkowy HOTEL BRISTOL *****, będący unikatowym obiektem łączącym tradycję i luksus. Cena szkoleń to 930 złotych netto + 23% VAT.

Drugą lokalizacją wybraną na szkolenia, dotyczące oznakowania CE, w kwietniu 2015 będzie GDYNIA i Hotel RÓŻANY GAJ *** leżący nad brzegiem morza. kilkadziesiąt metrów od malowniczej plaży.

W maju 2015 Centrum Certyfikacji CECE-Polska ze szkoleniami zawita we wrocławskim QUBUSIE *** położonym tuż przy starówce.

W czerwcu 2015 szkolenia odbędą się w Warszawie i Szczecinie w  lipcu w Krakowie, więcej informacji pod numerem telefonu 61 830 81 81.

Szkolenie znak CE dla wyrobów budowlanych – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

 • 17 kwietnia 2015 RZESZÓW – hotel BRISTOL *****
 • 24 kwietnia 2015 GDYNIA – hotel RÓŻANY GAJ
 • 22 maja 2015 WROCŁAW – hotel QUBUS ****

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

 • 16 kwietnia 2015 RZESZÓW – hotel BRISTOL***** – Szkolenie oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń
 • 23 kwietnia 2015 GDYNIA – hotel RÓŻANY GAJ
 • 21 maja 2015 WROCŁAW – hotel QUBUS****

Szkolenie z podstaw oznakowania CE – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

 • 22 kwietnia 2015 GDYNIA – hotel RÓŻANY GAJ
 • 20 maja 2015 WROCŁAW – hotel QUBUS ****

Szkolenie znak CE dla zabawek – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

 • 21 kwietnia 2015 GDYNIA – hotel RÓŻANY GAJ
 • 19 maja 2015 WROCŁAW – hotel QUBUS ****
Szkolenie znak CE i B

Szkolenie znak CE i B

Więcej informacji na temat szkoleń na stronie organizatora !    >>> ZAPRASZAMY <<<

Interesują Cię inne terminy szkoleń zadzwoń – tel. 61 830 81 81

Dla bloga CE-Poradnik.pl Magdalena Wojtczak (PR)

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR (rozporządzenie budowlane 305/2011)

W dniu 13 lutego 2015 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR wyrobów budowlanych:

 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

Wykaz od poprzedniego różni się dodaniem nowych norm lub dodaniem ich najnowszych wersji:

 • EN 12326-1:2014 Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do zakładkowych pokryć dachowych i okładzin ściennych – Część 1: Wymagania dotyczące łupków i płytek węglanowo-łupkowych
 • EN 13950:2014 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej – Definicje, wymagania i metody badań
 • EN 14190:2014 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań
Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR

Dla CE-Budownictwo.pl Szymon Maliński (CE-Polska)

Jak samodzielnie nadać znak CE ? szkolenia – POZNAŃ, RZESZÓW, TRÓJMIASTO

Jak samodzielnie nadać znak CE ?  szkolenia – POZNAŃ, RZESZÓW, TRÓJMIASTO

Lider wdrożeń oznakowania CE w Polsce, organizuje nowe cykle szkoleń dotyczących wdrożenia oznakowania CE. Mamy koniec lutego a CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-POLSKA przeprowadziło szkolenia otwarte w Warszawie, Bydgoszczy i Katowicach. W marcu i kwietniu przyszedł czas na POZNAŃ, RZESZÓW i TRÓJMIASTO, w następnych miesiącach szkolenia odbędą się Wrocławiu (maj), Warszawie (czerwiec), Szczecin (czerwiec), Kraków (lipiec):

 • Jak samodzielnie nadać znak CE dla zabawek – 17.03.2015 POZNAŃ – >KLIKNIJ<

 • Jak samodzielnie nadać znak CE dla zabawek – 21.04.2015 GDYNIA – >KLIKNIJ<

 

 • Jak nadać znak CE – podstawy – 18.03.2015 POZNAŃ – >KLIKNIJ<

 • Jak nadać znak CE – podstawy – 22.04.2015 GDYNIA – >KLIKNIJ<

 

 • Jak samodzielnie nadać znak CE dla maszyn – 19.03.2015 POZNAŃ – >KLIKNIJ<

 • Jak samodzielnie nadać znak CE dla maszyn – 16.04.2015 RZESZÓW – > tel. 61 830 81 81 <

 • Jak samodzielnie nadać znak CE dla maszyn – 23.04.2015 GDYNIA – >KLIKNIJ<

 

 • Jak nadać znak CE i B dla wyrobów budowlanych – 20.03.2015 POZNAŃ – >KLIKNIJ<

 • Jak  nadać znak CE i B dla wyrobów budowlanych – 17.04.2015 RZESZÓW – > tel. 61 830 81 81 <

 • Jak nadać znak CE i B dla wyrobów budowlanych – 24.04.2015 GDYNIA – >KLIKNIJ<

Jak samodzielnie nadać znak CE ?

Jak samodzielnie nadać znak CE ?

 

Chcesz uzyskać więcej informacji o oznakowaniu CE lub szkoleniach Centrum Certyfikacji CECE – POLSKA uzyskacie Państwo pod numerem infolinii – tel. 618 30 81 81

Dla CE – Budownictwo .pl tekst przygotowała Justyna Nowacka

Ważne zmiany w dyrektywach Nowego Podejścia w 2016

29 marca 2014 w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej opublikowano teksty nowych dyrektyw związanych z oznaczeniem CE. Zmiany dotyczą importerów, upoważnionych przedstawicieli, oraz producentów maszyn i urządzeń, wyrobów elektrycznych (zakres napięć np. 230V, 400V) i elektroniki. Dodatkowo zmiany dotyczą wszystkich podmiotów wprowadzających do obrotu i do użytku urządzenia ATEX (urządzania pracujące w atmosferze potencjalnie wybuchowej np. górnictwo, stacje paliw, lakiernie, młyny itp.), materiały wybuchowe, windy, wagi, urządzenia pomiarowe i proste zbiorniki ciśnieniowe. Poniżej wymieniono przepisy, które należy stosować od 20 kwietnia 2016:

 

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastępuje dyrektywę 2004/108/WE

 

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona) zastępuje dyrektywę 93/15/EWG

 

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, zastępuje dyrektywę 94/9/WE

 

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów, zastępuje dyrektywę 95/16/WE

 

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych, zastępuje dyrektywę 2004/22/WE

 

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, zastępuje dyrektywę 2009/23/WE

 

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych, zastępuję dyrektywę 2009/105/WE

Stanowczo stwierdzamy, że na razie wyżej wymienione dyrektywy trzeba traktować jako zapowiedź, i działać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE – Katowice luty 2015

Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE ? Szkolenia dotyczące znaku CE oraz znaku budowlanego B – Katowice – luty 2015 – Hotel Qubus **** ulica Uniwersytecka 13

Po warszawskim i bydgoskim (12-13 lutego 2015 – szczegóły telefon 61 830 81 81) tygodniu szkoleniowym, Centrum Certyfikacji CECE – Polska lider branży oznakowania CE w Polsce, zaprasza na szkolenia w stolicy Śląska w Katowicach. Szkolenia odbędą się w prestiżowym ośrodku szkoleniowym, hotelu klasy biznes, czyli w czterogwiazdkowym QUBUSIE przy ulicy Uniwersyteckiej 13.

W cenie szkolenia uczestnik otrzyma ponad 180 stronne materiały szkoleniowe (wersja papierowa), certyfikat, CD z przepisami (ustawy, M.P., dyrektywy, wykazy norm zharmonizowanych), oraz bezpłatny dostęp do INFOLINII. Organizator przewidział także dyskusję. Dopełnieniem oferty będą posiłki serwowane w restauracji Qubusa.

 • 20 lutego 2015 – Katowice hotel Qubus ****
 • Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE / znak B dla wyrobów budowlanych. Rozporządzenie 305/2011 (CPR) wraz ze zmianami oraz przepisy krajowe
 • >>> WIĘCEJ <<< lub  tel. 61 830 81 81

 • 19 lutego 2015 – Katowice hotel Qubus ****
 • Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE /MD/; dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE /EMC/; dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE /LVD/)
 • >>> WIĘCEJ <<< lub  tel. 61 830 81 81

 • 18 lutego 2015- Katowice hotel Qubus ****
 • Jak nadać znak CE – szkolenie dla importerów i agencji celnych i urzędów celnych
 • >>> WIĘCEJ <<< lub  tel. 61 830 81 81

 • 17 lutego 2015 – Katowice hotel Qubus ****
 • Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE dla zabawek
 •  >>> WIĘCEJ <<< lub  tel. 61 830 81 81

 

Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE

Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE

Centrum Certyfikacji CECE-Polska w marcu pojawi się ze swoimi szkoleniami ze znaku CE w Poznaniu, w kwietniu w Trójmieście, w maju we Wrocławiu, w czerwcu w Warszawie. Więcej informacji pod numerem telefony +48 61 830 81 81 lub pod adresem info@cece-polska.pl

Dla www.CE-Budownictwo.pl - A.S. – specjalista do spraw oznakowania CE

Szkolenie oznakowanie CE w BYDGOSZCZY – luty 2015

Szkolenie oznakowanie CE w BYDGOSZCZY – luty 2015

Centrum Certyfikacji CECE – Polska zaufany partner w zakresie wdrażania oznakowania CE, w roku 2015 poszerzyło ofertę jeśli chodzi o lokalizacje swoich szkoleń. Już w lutym 2015 CECE – Polska zorganizuje dwa budzące największe zainteresowanie szkolenia, w Bydgoszczy:

Szkolenie oznakowanie CE w BYDGOSZCZY – hotel Holiday Inn **** BYDGOSZCZ –  13.02.2015

tytuł szkolenia: Oznakowanie CE lub B wyrobów budowlanych jako wymóg dostępu do rynków unijnych (w tym rynku polskiego) – rozporządzenie 305/2011 CPR oraz przepisy krajowe >>> SZCZEGÓŁY – KLIKNIJ <<<

Szkolenie oznakowanie CE w BYDGOSZCZY – hotel Holiday Inn **** BYDGOSZCZ – 12.02.2015

tytuł szkolenia: Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa) >>> SZCZEGÓŁY – KLIKNIJ <<<

Szkolenie oznakowanie CE w BYDGOSZCZY- luty 2015

Szkolenie oznakowanie CE w BYDGOSZCZY

Jeszcze w lutym Centrum Certyfikacji CECE-Polska dotrze do KATOWIC – szczegóły KLIKNIJ lub zadzwoń +48 61 830 81 81. Następne cykle szkoleniowe odbędą się:

 • Bydgoszcz – luty 2015
 • Katowice – luty 2015
 • Poznań – marzec 2015
 • Gdynia – kwiecień 2015
 • Wrocław – maj 2015
 • Warszawa – czerwiec 2015
 • Kraków – lipiec 2015
 • więcej informacji – telefon + 48 61 830 81 81.

Dla www.CE-Budownictwo.pl – Martyna Jaworska

Deklaracja właściwości użytkowych, czy mój wyrób jej potrzebuje ?

Stwierdzenie konieczności oznakowania wyrobów znakiem CE lub znakiem budowlanym B jest zadaniem bardzo trudnym. Pierwszy problem to zidentyfikowanie czy wyrób w ogóle jest wyrobem budowlanym w myśl przepisów:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

i czy został wymieniony w mandatach UE.

Jeśli wyrób podlega pod mandaty, wtedy na pewno musi zostać oznakowany oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B.

Kiedy oznakowujemy wyrób znakiem CE i wystawiamy dokument o nazwie deklaracja właściwości użytkowych ?

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) może być wystawiona wtedy, kiedy wyrób jest zgodny z normą zharmonizowaną (wykaz norm zharmonizowanych – KLIKNIJ) lub kiedy wystawiono na wyrób EOT – europejską ocenę techniczną.

Kiedy oznakowujemy wyrób znakiem B i wystawiamy krajową deklarację zgodności ?

Krajowa deklaracja zgodności może być wystawiona wtedy, kiedy wyrób jest zgodny z normą krajową (norma nie może mieć statusu normy wycofanej – normy dostępne w Polskim Komitecie Normalizacyjnym www.PKN.pl) lub z Krajową Aprobatą Techniczną.

Deklaracja właściwości użytkowych czy krajowa deklaracja zgodności ?

Deklaracja właściwości użytkowych czy krajowa deklaracja zgodności ?

W przypadku pytań dotyczących oznakowania CE, można skorzystać z BEZPŁATNEJ INFOLINII (koszt zwykłego połączenia krajowego – informacje szczegółowe u Twojego operatora)

Więcej o znaku CE i B, dokumencie takim jak: deklaracja właściwości użytkowych oraz krajowa deklaracja zgodności, o rozporządzenie CPR (rozporządzenie 305/2011) oraz innych przepisach związanych z procedurą oceny zgodności, dowiecie się Państwo na szkoleniach dotyczących znaku CE i B – KLIKNIJ

Dla www.CE-Budownictwo.pl Anna Klepacka – doradca CE / B

Samodzielne wdrożenie oznakowania CE, czy to możliwe?

Samodzielne wdrożenie oznakowania CE lub znaku budowlanego B to duże wyzwanie, które jest i drogie i czasochłonne i po prostu nudne. Jednak znak CE, w przypadku podlegania produktu dyrektywy Nowego Podejścia to obowiązek. Czy znak CE idzie wdrożyć samemu ? Często jest taka możliwość, za to zawsze, nawet jak w procesie zgodności występuje strona trzecia, większość działań spoczywa na producencie lub jego upoważnionym przedstawicielu. Internet pełen jest sprzecznych informacji o oznakowaniu CE. W celu poznania tajników CE, uporządkowania wiedzy już nabytej polecamy szkolenia:

 • Samodzielne wdrożenie oznakowania CE dla zabawek – 20.01.2015 WARSZAWA- więcej lub 618 30 81 81

 • Samodzielne wdrożenie oznakowania CE – podstawy – 21.01.2015 WARSZAWA- więcej lub 618 30 81 81

 • Samodzielne wdrożenie oznakowania CE 22.01.2015 WARSZAWA – więcej lub 618 30 81 81

 • Samodzielne wdrożenie oznakowania CE i B – 23.01.2015 WARSZAWA – więcej lub 618 30 81 81

Następne szkolenia dotyczące oznaczenia CE odbędą się:

 • luty 2015 – Bydgoszcz; Katowice – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 • marzec 2015 – Poznań – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 • kwiecień 2015 – Gdynia – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 • maj 2015 – Wrocław – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 • czerwiec 2015 – Warszawa – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 Samodzielne wdrożenie oznakowania CE

Samodzielne wdrożenie oznakowania CE

Dla CE-Budownictwo.pl Szymon Maliński