Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B – to dobre pytanie ? Poszukujesz odpowiedzi masz kilka możliwości możesz zacząć szukać informacji w internecie, ale trudno w gąszczu przepisów znaleźć to co Cię interesuje. Możesz zacząć dzwonić po ministerstwach i urzędach… ale po co tracić czas. Skorzystaj z INFOLINII CE i B <<<KLIKNIJ>>> lub przyjedź na szkolenie. Najbliższe szkolenia dotyczące znaku CE odbędą się już niedługo w Łodzi, Rzeszowie, Gdańsku, Kielcach, Wrocławiu… Szczegóły poniżej.

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Szkolenie znak CE i znak budowlany B – zadzwoń +48 61 830 81 81

Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE dla maszyn i urządzeń (2006/42/WE, LVD, EMC, 2004/108/WE, 2014/30/UE, 2006/95/WE, 2014/35/UE)


Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE podstawy (szkolenie dla producentów, importerów, działów zakupów i agencji celnych)


Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE dla zabawek (2009/48/WE)

?Kiedy muszę wdrożyć znak CE

Dowiedz się więcej o znaku CE – telefon +48 61 830 81 81. Szkolenia prowadzone przez pracowników największej i najbardziej renomowanej firmy doradczej i wdrożeniowej w branży oznakowania CE.

Kiedy muszę wdrożyć znak CE

Kiedy muszę wdrożyć znak CE

Dla CE-budownictwo.pl Martyna Jachowska CECE-Polska

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

W dniu 8 kwietnia 2016 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011 – rozporządzenia 305/2011. Zmiany pojawiły się w kilku normach i dotyczą między innymi:

 • czujników dymu,
 • płyt włóknisto – cementowych, elementów kamiennych zarówno płyt okładzinowych jak i elementów murowych,
 • wentylatorów oddymiających,
 • sufitów podwieszanych,
 • cementu, śrub o specjalnej wytrzymałości.

WYKAZ ZMIAN:

Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC – OJ C 126 of 08/04/2016

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

 • EN 54-12:2015 (new) Fire detection and fire alarm systems – Part 12: Smoke detectors – Line detectors using an optical beam
 • EN 54-12:2015 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 12: Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

 • EN 494:2012+A1:2015 (new) Fibre-cement profiled sheets and fittings – Product specification and test methods
 • EN 494:2012+A1:2015 Profilowane płyty włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia – Właściwości wyrobu i metody badań

 • EN 771-6:2011+A1:2015 (new) Specification for masonry units – Part 6: Natural stone masonry units
 • EN 771-6:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

 • EN 1469:2015 (new) Natural stone products – Slabs for cladding – Requirements
 • EN 1469:2015 Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty okładzinowe – Wymagania

 • EN 12101-3:2015 (new) Smoke and heat control systems – Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators (Fans)
 • EN 12101-3:2015 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających

 • EN 13964:2014 (new) Suspended ceilings – Requirements and test methods
 • EN 13964:2014 Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań

 • EN 14216:2015 (new) Cement – Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements
 • EN 14216:2015 Cement – Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji

 • EN 14399-1:2015 (new) High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 1: General requirements
 • EN 14399-1:2015 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych – Część 1: Wymagania ogólne

 

Więcej o zmianach >>>> KLIKNIJ <<<<

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

Dla CE-Budownictwo.pl  Jacek Zawadzki

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B – to dobre pytanie ? Poszukujesz odpowiedzi masz kilka możliwości możesz zacząć szukać informacji w internecie, ale trudno w gąszczu przepisów znaleźć to co Cię interesuje. MOżesz aczać dzwonić po ministerstwach i urzędach… ale po co tracić czas. Skorzystaj z INFOLINII CE i B <<<KLIKNIJ>>> lub przyjedź na szkolenie. Najbliższe szkolenia dotyczące znaku CE odbędą się już niedługo w Łodzi, Rzeszowie,Gdańsku, Kielcach, Wrocławiu… Szczegóły poniżej.

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Szkolenie znak CE i znak budowlany B – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 15.04.2016 >>> kliknij
 • RZESZÓW 22.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 13.05.2016 >>> kliknij
 • KIELCE 20.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 10.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81
 • WARSZAWA 17.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

 

Znak CE dla maszyn i urządzeń (2006/42/WE, LVD, EMC, 2004/108/WE, 2014/30/UE, 2006/95/WE, 2014/35/UE) – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 14.04.2016 >>> kliknij
 • RZESZÓW 21.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 12.05.2016 >>> kliknij
 • KIELCE 19.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 09.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81
 • WARSZAWA 16.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

 

Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE podstawy (szkolenie dla producentów, importerów, działów zakupów i agencji celnych) – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 13.04.2016 >>> kliknij
 • RZESZÓW 20.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 11.05.2016 >>> kliknij
 • KIELCE 18.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 08.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81
 • WARSZAWA 15.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

 

Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE dla zabawek (2009/48/WE) – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 12.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 10.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 07.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

 

Dowiedz się więcej o znaku CE – telefon +48 61 830 81 81. Szkolenia prowadzone przez pracowników największej i najbardziej renomowanej firmy doradczej i wdrożeniowej w branży oznakowania CE.

Dla CE-budownictwo.pl Martyna Jachowska CECE-Polska

Czy Polski Komitet Normalizacyjny lubi swoich klientów ?

Polski Komitet Normalizacyjny to monopolista w rozprowadzaniu norm i norm zharmonizowanych w Polsce i tak jak każdy monopolista lubi pokazać swoim klientom, że ich dobro jest dla niego najmniej ważne. Sklep internetowy PKN od co najmniej kilku lat wzbudza kontrowersje, i wywołuje złe emocje.

Dlaczego tak jest ? Bo sklep internetowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego to mocno nie dopilnowany i wadliwy serwis, którego od kilku lat nie można dopracować. Co  w nim szwankuje ? W sumie wszystko co najważniejsze od płatności elektronicznych, które raz można zrealizować innym razem jest to nie możliwe, przez błędy w opisach, po jego całkowite nie działanie sklepu.

Awaria PKN 11 marca 2016

PKN – NIEDOSTĘPNY – 11 marca 2016 (źródło: www.PKN.pl)

I tak następny raz w roku sklep PKN nie funkcjonuje, tym razem pojawiło się chociaż zawiadomienie na stronie, które określa w jakim czasie serwis nie będzie dostępny.

Do władz PKN wysuwamy pytanie ? Czy jak zakup norm jest nie możliwy, możemy z nich nie korzystać ? Czy macie Państwo jakikolwiek szacunek do ludzi, którzy muszą (są zmuszeni prawnie) do korzystania z Waszych niskiej jakości usług ?

Dla CE-Budownictwo.pl JB

Szkolenie znak CE – KATOWICE, SZCZECIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW

Szkolenie znak CE – KATOWICE, SZCZECIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW. Poszukujesz szkolenia dotyczące oznakowania CE ? Już w marcu i kwietniu szkolenia mogą być właśnie w Twoim mieście. CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska organizuje dwa marcowe cykle szkoleń w KATOWICACH I SZCZECINIE oraz w kwietniu dwa cykle w ŁODZI i w RZESZOWIE. Szkolenia mają promować samodzielnie działania w zakresie oznakowania CE i znaku budowlanego B. Spotkania prowadzone są przez ludzi stojących na czele grup doradczych wdrażających oznakowanie CE lub znak budowlany B. Chcesz mieć kontakt z najlepszymi w Polsce ? Chcesz mieć certyfikat ? Chcesz mieć najlepsze materiały i dostęp do infolinii ? Sprawdź szkolenia CECE-Polska.

Szkolenie znak CE - KATOWICE, SZCZECIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW

Szkolenie znak CE – KATOWICE, SZCZECIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW

Szkolenie znak CE – KATOWICE, SZCZECIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW

Szkolenie – Wdrożenie znaku CE lub B – WYROBY BUDOWLANE>>>KLIKNIJ<<<

 • KATOWICE 18.03.2016
 • SZCZECIN 24.03.2016
 • ŁÓDŹ 15.04.2016
 • RZESZÓW 22.04.2016
 • więcej informacji na www.ce-polska.pl
 • więcej informacji zadzwoń 61 830 81 81

 

Szkolenie znak CE – KATOWICE, SZCZECIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW

Szkolenie – Wdrożenie znaku CE – MASZYNY i URZADZENIA>>>KLIKNIJ<<<

 • KATOWICE 17.03.2016
 • SZCZECIN 23.03.2016
 • ŁÓDŹ 14.04.2016
 • RZESZÓW 21.04.2016
 • więcej informacji na www.ce-polska.pl
 • więcej informacji zadzwoń 61 830 81 81

 

Szkolenie znak CE – KATOWICE, SZCZECIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW

Szkolenie – Wdrożenie znaku CE – PODSTAWY >>>KLIKNIJ<<<

 • KATOWICE 16.03.2016
 • SZCZECIN 22.03.2016
 • ŁÓDŹ 13.04.2016
 • RZESZÓW 20.04.2016
 • więcej informacji na www.ce-polska.pl
 • więcej informacji zadzwoń 61 830 81 81

 

Szkolenie znak CE – KATOWICE, ŁÓDŹ

Szkolenie – Wdrożenie znaku CE – ZABAWKI >>>KLIKNIJ<<<

 • KATOWICE 15.03.2016
 • ŁÓDŹ 12.04.2016
 • więcej informacji na www.ce-polska.pl
 • więcej informacji zadzwoń 61 830 81 81

 

dla CE-Budownictwo.pl przygotowała Magdalena Wojtczak

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska – prezent od klientów

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska – prezent od klientów

 

Od lat CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, jest czołową firmą rynku oznakowania CE w Polsce. Od lat firma wspiera przedsiębiorców w procesach oceny zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia. W 2003 świadczyła tylko usługi consultingowe, w roku 2004 wchodziła na rynek z pierwszymi szkoleniami z zakresu dyrektyw Nowego Podejścia, a w roku 2016 otworzyła swoje pierwsze laboratoria. Dziś CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska to doskonały partner firm w kompleksowym przeprowadzaniu oceny zgodności.

Chcesz zaczerpnąć opinii możesz skorzystać z bezpłatnej infolinii, potrzebujesz doradztwa otrzymasz je, a może masz produkt do przebadania – CECE-Polska dysponuje nowoczesnymi i bogato wyposażonymi laboratoriami z dobrze przeszkolonym personelem. Chcesz samemu działać w zakresie oceny zgodności, możesz skorzystać z najlepszych na rynku szkoleń ze wsparciem infolinii, obszernych materiałów szkoleniowych i elektronicznej wersji przepisów, ustaw, dyrektyw.

Przez te wszystkie lata firma zgromadziła pokaźne portfolio klientów od małych firm, przez średnie przedsiębiorstwa do światowych kolosów. CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska współpracowało z: HOCHLAND, CATERPILLAR, JUTRZENKA, BRIDGESTONE, GRUNDFOS, PHILIPS, PKP, SKANSKA, STRABAG, DELPHI, VOX, JYSK, IKEA, JERONIMO MARTINS, WAVIN, P&G, PBG, ZIELONA BUDKA, HCP CEGGIELSKI, ANIMEX, KRAKUS, OPEL, ALSTOM, GM. TYMBARK, DALKIA.

Potrzebujesz wiedzy na temat dyrektyw Nowego Podejścia –  ZOSTAŃ KLIENTEM CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-POLSKA – kontakt +48 61 830 81 81

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska – klienci

 dla CE-Budownictwo.pl przygotował Jakub Wolski

Szkolenia znak CE i znak B – luty i marzec 2016

Szkolenia znak CE i znak B – luty i marzec 2016

W lutym i marcu 2016 w POZNANIU, OLSZTYNIE, KATOWICACH oraz SZCZECINIE lider rynkowy w zakresie kompleksowych wdrożeń oznakowania CE, zaprasza na cykle szkoleń, które dotyczą dyrektyw Nowego Podejścia i procesów oceny zgodności. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • CERTYFIKAT,
 • ponad 190 stron materiałów szkoleniowych w wersji papierowej,
 • płytę CD z przepisami (dyrektywy, rozporządzenia, ustawy, M.P., wykazy norm zharmonizowanych),
 • numer INFOLINII (2 lata infolinii).

 


 

Szkolenia znak CE i znak B POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE i B DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH (rozporządzenie 305/2011 oraz przepisy krajowe)

 • 19 lutego 2016 POZNAŃ – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 26 lutego 2016 OLSZTYN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 18 marca 2016 KATOWICE – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 24 marca 2016 SZCZECIN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

 

Szkolenia znak CE i znak B

Szkolenia znak CE i znak B


Szkolenia znak CE i znak B POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE DLA URZĄDZEŃ I MASZYN (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa niskonapięciowa, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)

 • 18 lutego 2016 POZNAŃ – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 25 lutego 2016 OLSZTYN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 17 marca 2016 KATOWICE – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 23 marca 2016 SZCZECIN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

 

Szkolenia znak CE i znak B POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE – PODSTAWY – szkolenie dla producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli, agencji celnych i urzędów celnych

 • 17 lutego 2016 POZNAŃ – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 24 lutego 2016 OLSZTYN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 16 marca.2016 KATOWICE – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 22 marca 2016 SZCZECIN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

 


Szkolenia znak CE i znak B / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE DLA ZABAWEK (dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE)

 • 16 lutego 2016 POZNAŃ – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 15 marca 2016 KATOWICE – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

 

Z usług organizatora szkoleń korzystali: ABB, ALSTOM, ALUPROF, APATOR, BONDUELLE, BRICOMARCHE, BRIDGESTONE, CATERPILLAR, DELPHI, GILLETTE, GM, GRUNDFOS, HOCHLAND, HUSQVARNA, IKEA, JERONIMO MARTINS, JYSK, JUTRZENKA, KRISPOL, MAPEI, NOVOL, P&G, PHILIPS, PKO BP, PKP, SKANSKA, STRABAG, ŚNIEŻKA, TOYOTA, TYMBARK, WAVIN, VOX – więcej kliknij.

Potrzebujesz więcej informacji wejdź na www.ce-polska.pl lub zadzwoń tel. +48 61 830 81 81.

Dla CE-Budownictwo.pl Magdalena Wojtczak

Elektrownie wiatrowe – znak CE według 305/2011

Elektrownie wiatrowe – znak CE według 305/2011

Elektrownie wiatrowe to temat coraz bardziej powszechny i wymagający jasnych zasad klasyfikacyjnych jeśli chodzi o dyrektywy Nowego Podejścia. Elektrownie wiatrowe z jednej strony są maszynami, których zgodność oceniana jest według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE w zależności od wyposażenia dyrektywy nie wyklucza się także R&TTE 1999/5/WE. Wyżej wymieniona klasyfikacja raczej nie dziwi i jest dość zrozumiała. Ale co z rozporządzeniem 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych ? Wieża elektrowni wiatrowej to stalowa konstrukcja, która powinna być wykonana według:

 • EN 1090-1:2009+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures – Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
 • EN 1090-1:2009+A1:2011 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
 • PN-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
Elektrownie wiatrowe - znak CE

Elektrownie wiatrowe – znak CE

Jednak na podstawie:

 • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające
  dyrektywę Rady 89/106/EWG
 • Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881 (wraz ze zmianami).
 • Dz.U.04.92.881 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE Dz.U.04.92.881.
 • M.P.04.32.571 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie manatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm harmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów M.P.04.32.571
 • Dz.U.04.198.2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.04.198.2041 (wraz ze zmianami).
 • Dz.U. 06.245.1782 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 06.245.1782.
 • Dz.U.10.114.760 Ustawa z dnia 21 maja 2010 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U.10.114.760
 • Dz.U.13.898 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U.13.898

uważa się, że wyroby nie stanowią wyrobów budowlanych (według wyżej wymienionych przepisów) nie oznakowuje się ich zatem znakiem CE i B jako wyrobów budowlanych. Istnieje interpretacja, która mówi że wyrób (wieża) jest oceniany zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE, co wyklucza zastosowanie rozporządzenia 305/2011.

Więcej informacji +48 61 830 81 81 lub kliknij Elektrownie wiatrowe – znak CE.

Dla CE-Budownictwo.pl Jędrzej Borowiak

Szkolenie znak CE i B WARSZAWA – nowe przepisy – styczeń 2016

Szkolenie znak CE i B WARSZAWA – nowe przepisy – styczeń 2016

 Szkolenie znak CE i B WARSZAWA

 

Od stycznia 2016 wchodzą zmiany związane ze znakiem CE i B dla budownictwa związane z Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (dziennik Ustaw 2015 pozycja 1165). Chcesz uzyskać więcej informacji przyjedź na szkolenie:

Szkolenie znak CE i B WARSZAWA

Szkolenie znak CE i B WARSZAWA

Szkolenie znak CE i B WARSZAWA – WYROBY BUDOWLANE

Szkolenie dotyczy rozporządzenia 305/2011 oraz najnowszych przepisów krajowych zmiany od 1 stycznia 2016)

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:


INNE SZKOLENIA DOTYCZĄCE ZNAKU CE

Szkolenie znak CE – MASZYNY (dyrektywy LVD, EMC, MD)

Szkolenie  dotyczy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, niskonapięciowej 2006/95/WE i kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:


Szkolenie znak CE – ZABAWKI

Szkolenie  dotyczy dyrektywy 2009/48/WE i 2004/108/WE

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:


Szkolenie znak CE – PODSTAWY

Szkolenie  dotyczy wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia i kierowane jest do importerów i agencji celnych, oraz urzędów celnych

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:

Dla CE – Budownictwo . pl Magdalena Wojtczak (CENTRUM CERTYFIKACJI CE CE – Polska).

Pigmenty do barwienia betonu – EN 12878

Pigmenty do barwienia betonu – EN 12878

 

Otrzymujemy wiele pytań w temacie klasyfikacji pigmentów do betonu zarówno tych w postaci stałej jak i w postaci płynnej. Wszystkie pigmenty na bazie:

 • syntetycznych lub naturalnych tlenków i wodorotlenków żelaza,
 • tlenków chromu, tytanu i manganu,
 • pigmentów nieorganicznych np. kompozycji tlenków lub wodorotlenków metali z tlenkami i wodorotlenkami kobaltu, glinu, niklu, antymonu
 • pigmentów ultramarynowych,
 • błękitów i zieleni ftalocyjaninowych
 • pigmentu węglowego (pigment nieorganiczny)
 • mieszań powyższych materiałów (mogą zawierać także wypełniacze)

które mają postać granulatu, proszku lub wodnej preparacji podlegają normie:

EN 12878:2005+AC:2006

Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime – Specifications and methods of test


EN 12878:2005+AC:2006

Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie – Wymagania i metody badań

która jest przywołana w:

Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC – OJ C 378 of 13/11/2015

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG  (2015/C 378/03)

Tym samym wyroby (pigmenty do barwienia betonu) należy oznakować znakiem CE zgodnie z rozporządzenie 305/2011, więcej informacji +48 61 830 81 81. Zapraszamy do kontaktu.

Dla CE-Budownictwo.pl Adam Valk