Szkolenia OZNAKOWANIE CE w stolicy podkarpacia i wielkopolski

Centrum Certyfikacji CECE-Polska jako operator KRAJOWEJ INFORMACJI O ZNAKU CE informuje, że w kwietniu 2017 przewidział zorganizowanie szkoleń dotyczących oznakowania CE w RZESZOWIE i POZNANIU. Tytuły szkoleń wymieniono poniżej. Szkolenia organizowane w najbardziej prestiżowych i wygodnych lokalizacjach z dostępami do parkingów. Wszystkie szkolenia są w cenie 970 złotych netto + 23% VAT. Więcej informacji pod infolinią 735 790 790 lub na stronie internetowej organizatora http://www.znak-ce.pl/szkolenia-ce

 

Szkolenia OZNAKOWANIE CE w stolicy podkarpacia i wielkopolski

Szkolenia OZNAKOWANIE CE w stolicy podkarpacia i wielkopolski

Szkolenia OZNAKOWANIE CE w stolicy podkarpacia i wielkopolski – wyroby budowlane

Szkolenie oznakowanie CE i znak budowlany B dla wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych (CPR – rozporządzenie 305/2011) – NOWE PRZEPISY 2017 (deklaracja właściwości użytkowych, krajowa deklaracja właściwości użytkowych).

 • RZESZÓW 21.04.2017
 • POZNAŃ 28.04.2017
 • WARSZAWA 19.05.2017
 • WROCŁAW 26.05.2017
 • SZCZECIN 08.06.2017
 • CZĘSTOCHOWA 23.06.2017
 • Infolinia informacyjna: +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Strona internetowa: http://www.znak-ce.pl/szkolenia-ce

 

Szkolenia OZNAKOWANIE CE w stolicy podkarpacia i wielkopolski – maszyny

Szkolenie oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE LVD i dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE EMC oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa)

 • RZESZÓW 20.04.2017
 • POZNAŃ 27.04.2017
 • WARSZAWA 18.05.2017
 • WROCŁAW 25.05.2017
 • SZCZECIN 07.06.2017
 • CZĘSTOCHOWA 22.06.2017
 • Infolinia informacyjna: +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Strona internetowa: http://www.znak-ce.pl/szkolenia-ce

 

Szkolenia OZNAKOWANIE CE w stolicy podkarpacia i wielkopolski – podstawy

Szkolenie oznakowanie CE podstawy. Szkolenie opisuje wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia wymagające znaku CE, sprawy importu i granic dla wyrobów wymagających oznaczenia CE. Szkolenie pozwoli na poprawne wypełnianie dokumentów takich jak deklaracja zgodności UE, deklaracja zgodności WE, deklaracja właściwości użytkowych, krajowa deklaracja właściwości użytkowych. Szkolenie pokaże jak przeprowadzać procesy oceny zgodności i jakie dokumenty powinno się wymagać od producentów wyrobów. Szkolenie przydatne zarówno dla producentów, importerów, ale także zakupujących wyroby na Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 • RZESZÓW 19.04.2017
 • POZNAŃ 26.04.2017
 • WARSZAWA 17.05.2017
 • WROCŁAW 24.05.2017
 • SZCZECIN 06.06.2017
 • CZĘSTOCHOWA 21.06.2017
 • Infolinia informacyjna: +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Strona internetowa: http://www.znak-ce.pl/szkolenia-ce

 

Szkolenia OZNAKOWANIE CE w stolicy podkarpacia i wielkopolski – zabawki

Szkolenie oznakowanie CE dla zabawek – dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE – NOWE PRZEPISY

 • POZNAŃ 25.04.2017
 • WARSZAWA 16.05.2017
 • WROCŁAW 23.05.2017
 • CZĘSTOCHOWA 20.06.2017
 • Infolinia informacyjna: +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Strona internetowa: http://www.znak-ce.pl/szkolenia-ce

 

 

Dla CE-budownictwo.pl Szymon Maliński

Nowy wykaz norm zharmonizowanych CPR – 305/2011

Nowy wykaz norm zharmonizowanych CPR – 305/2011 pojawił się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2017:

 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 076/05)
 • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/ 2011 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (Publication of titles and references of harmonised standards under Union harmonisation legislation) (Text with EEA relevance) (2017/C 076/05)

 

Wykaz norm zharmonizowanych CPR 10_03_2017

Wykaz norm zharmonizowanych CPR 10_03_2017

 

Nowy wykaz norm zharmonizowanych CPR – 305/2011 – zmiany dotyczą następujących norm :

 

EN 845-1:2013+A1:2016

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki

EN 845-1:2013+A1:2016 (new)

Specification for ancillary components for masonry – Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets

 

EN 845-2:2013+A1:2016

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża

EN 845-2:2013+A1:2016 (new)

Specification for ancillary components for masonry – Part 2: Lintels

 

EN 845-3:2013+A1:2016

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

EN 845-3:2013+A1:2016 (new)

Specification for ancillary components for masonry – Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork

 

EN 12602:2016

Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego

EN 12602:2016 (new)

Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete

 

EN 13249:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

EN 13249:2016 (new)

Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion)

 

EN 13250:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych

EN 13250:2016 (new)

Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for use in the construction of railways

 

EN 13251:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

EN 13251:2016 (new)

Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures

 

EN 13252:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych

EN 13252:2016 (new)

Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for use in drainage systems

 

EN 13253:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów

EN 13253:2016 (new)

Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)

 

EN 13254:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór

EN 13254:2016 (new)

Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for the use in the construction of reservoirs and dams

 

EN 13255:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów

EN 13255:2016 (new)

Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for use in the construction of canals

 

EN 13256:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

EN 13256:2016 (new)

Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures

 

EN 13257:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych

EN 13257:2016 (new)

Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for use in solid waste disposals

 

EN 13265:2016

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych

EN 13265:2016 (new)

Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for use in liquid waste containment projects

 

EN 14037-1:2016

Swobodnie podwieszane powierzchnie grzejne chłodzące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 o C – Część 1: Techniczne dane i wymagania

EN 14037-1:2016 (new)

Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120°C – Part 1: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating – Technical specifications and requirements

 

EN 16240:2013

Przewodzące światło płaskie, sztywne płyty poliwęglanowe (PC) do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: na dachach, ścianach i sufitach – Wymagania i metody badań

EN 16240:2013 (new)

Light transmitting flat solid polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings – Requirements and test methods

 

Nowy wykaz norm zharmonizowanych CPR – 305/2011 zawiera 17 zmian norm. Więcej szczegółów dotyczących oznakowania CE lub znaku budowlanego B na szkoleniach Centrum Certyfikacji CECE-Polska. Więcej informacji www.ce-polska.pl lub pod numerem +48 735 790 790.

 

Dla CE-budownictwo.pl

Magdalena Wojtczak

Najbliższe szkolenia znak CE

Najbliższe szkolenia znak CE

 

Nadchodzi kolejna fala szkoleń związanych z oznakowaniem CE i znakiem budowlanym B. Chcesz jak najtaniej wdrożyć znak CE lub znak B ? Chcesz działać tak mocno samodzielnie jak to tylko możliwe ? Weź udział w szkoleniach, które na rynku są ponad 10 lat. Zaufaj firmie, która doradza najlepszym ( http://ce-polska.pl/nasi-klienci-znak-ce ). CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska zaprasza Cię na następujące szkolenia:

 

Szkolenia znak CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych (CPR) – najbliższe szkolenia znak CE

– rozporządzenie CPR 305/2011 i najnowsze rozporządzenia krajowe obowiązujące od  01.01.2017 Dz.U.16.1966

 • GDAŃSK 17 marca 2017
 • KATOWICE 24 marca 2017
 • RZESZÓW 21 kwietnia 2017
 • POZNAŃ 28 kwietnia 2017
 • WARSZAWA 19 maja 2017
 • WROCŁAW 26 maja 2017

Szczegóły: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Cena : 970 złotych netto + 23% VAT

Informacja telefoniczna: +48 61 830 81 81

Co otrzymuje uczestnik szkolenia: segregator z materiałami szkoleniowymi (około 200 stron), dostęp do STREFY KLIENTA (dostęp do najnowszych przepisów i wykazów norm zharmonizowanych), dostęp do INFOLINII.

Co zawiera cena: przerwy kawowe i smaczny lunch


najbliższe szkolenia znak CE

najbliższe szkolenia znak CE

 

Szkolenia znak CE dla producentów importerów i agencji celnych  – najbliższe szkolenia znak CE

– omówienie wszystkich dyrektyw wymagających oznakowania CE, omówienie spraw kontroli przejścia granicy dla wyrobów podlegających pod dyrektywy Nowego Podejścia

 • GDAŃSK 15 marca 2017
 • KATOWICE 22 marca2017
 • RZESZÓW 19 kwietnia 2017
 • POZNAŃ 26 kwietnia 2017
 • WARSZAWA 19 maja 2017
 • WROCŁAW 26 maja 2017

Szczegóły: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Cena : 970 złotych netto + 23% VAT

Informacja telefoniczna: +48 61 830 81 81

Co otrzymuje uczestnik szkolenia: segregator z materiałami szkoleniowymi (około 200 stron), dostęp do STREFY KLIENTA (dostęp do najnowszych przepisów i wykazów norm zharmonizowanych), dostęp do INFOLINII.

Co zawiera cena: przerwy kawowe i smaczny lunch

 


Szkolenia znak CE dla maszyn i urządzeń – najbliższe szkolenia znak CE

– dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, niskonapięciowa 2014/35/UE, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE

GDAŃSK 16 marca2017

KATOWICE 23 marca 2017

RZESZÓW 20 kwietnia 2017
POZNAŃ 27 kwietnia 2017

WARSZAWA 19 maja2017

WROCŁAW 26 maja 2017

Szczegóły: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Cena : 970 złotych netto + 23% VAT

Informacja telefoniczna: +48 61 830 81 81

Co otrzymuje uczestnik szkolenia: segregator z materiałami szkoleniowymi (około 200 stron), dostęp do STGREFY KLIENTA (dostęp do najnowszych przepisów i wykazów norm zharmonizowanych), dostęp do INFOLINII.

Co zawiera cena: przerwy kawowe i smaczny lunch

 


Szkolenia znak CE dla zabawek – najbliższe szkolenia znak CE

– dyrektywa zabawkowa, dyrektywa 2009/48/WE

 • GDAŃSK 14 marca 2017
 • KATOWICE 21 marca 2017
 • POZNAŃ 25 kwietnia 2017
 • WARSZAWA 16 maja 2017
 • WROCŁAW 23 maja 2017
 • CZĘSTOCHOWA 20 czerwca 2017

Szczegóły: http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Cena : 970 złotych netto + 23% VAT

Informacja telefoniczna: +48 61 830 81 81

Co otrzymuje uczestnik szkolenia: segregator z materiałami szkoleniowymi (około 200 stron), dostęp do STREFY KLIENTA (dostęp do najnowszych przepisów i wykazów norm zharmonizowanych), dostęp do INFOLINII.

Co zawiera cena: przerwy kawowe i smaczny lunch

 

Monika Zawadzka

Rzecznik Prasowy CECE-Polska

CECE-Polska lider wdrożeń znaku CE

Certyfikat szkolenie znak CE / znak B.

Certyfikat szkolenie znak CE / znak B

 

Centrum Certyfikacji CECE-Polska jako lider w zakresie szkoleń dotyczących oznakowania CE, w związku z pojawieniem się podróbek CERTYFIKATÓW CE związanych realizowanymi szkoleniami informuje, że od 1 marca 2017 wchodzi nowy wzór CERTYFIKATÓW, który będzie charakteryzował się:

 • Certyfikat wystawiony na specjalnym papierze firmowym Centrum Certyfikacji CECE-Polska (wzór będzie zmieniany dwa razy w roku).
 • Certyfikat podpisany przez upoważnionego pracownika Centrum Certyfikacji CECE-Polska.
 • Okrągłą czerwoną pieczątkę na rewersie.
 • Specjalny wypukły znak w dolnej części strony, po prawej lub po lewej stronie.

 

Dodatkowo każdy CERTYFIKAT będzie można sprawdzić dzwoniąc na infolinię +48 735 790 790.

 

Monika Zawadzka

Rzecznik Prasowy CECE-Polska

CECE-Polska lider wdrożeń znaku CE

Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

 

Centrum Certyfikacji CECE – Polska środkowo europejski lider rynkowy, zaprasza na szkolenia dotyczące oznakowania CE i znaku budowlanego B. CECE-Polska w swojej ofercie szkoleń posiada zupełnie nowe szkolenie w zakresie oznakowania CE i B dla wyrobów budowlanych, które opisuje szczegółowo zmiany po 1 stycznia 2017.

 

Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

Szkolenie dotyczące wdrożenia oznakowania CE i znaku budowlanego B (deklaracja właściwości użytkowych – CPR – 305/2011, krajowa deklaracja właściwości użytkowych Dz.U.16.1966) – nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017

 • KRAKÓW – 27.01.2017
 • WARSZAWA – 10.02.2017
 • BYDGOSZCZ – 24.02.2017
 • GDAŃSK – 17.03.2017
 • KATOWICE – 24.03.2017
 • Potrzebujesz więcej informacji – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce
 • Infolinia informacyjna +48 735 790 790.

 

Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

Szkolenie dotyczące wdrożenia oznakowania CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, nowej dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE i nowej dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE

 • KRAKÓW – 26.01.2017
 • WARSZAWA – 09.02.2017
 • BYDGOSZCZ – 23.02.2017
 • GDAŃSK – 16.03.2017
 • KATOWICE – 23.03.2017
 • Potrzebujesz więcej informacji – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce
 • Infolinia informacyjna +48 735 790 790.

 

Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

Szkolenie dotyczące podstaw oznakowania CE dla producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli, organów celnych , agencji celnych. Na szkoleniu zostaną opisane wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia wymagają ce oznakowania CE.

 • KRAKÓW – 25.01.2017
 • WARSZAWA – 8.02.2017
 • BYDGOSZCZ – 22.02.2017
 • GDAŃSK – 5.03.2017
 • KATOWICE – 22.03.2017
 • Potrzebujesz więcej informacji – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce
 • Infolinia informacyjna +48 735 790 790.

 

Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

Szkolenie dotyczące wdrożenia oznakowania CE dla zabawek według dyrektywy 2009/48/WE

 • KRAKÓW – 24.01.2017
 • WARSZAWA – 7.02.2017
 • GDAŃSK – 14.03.2017
 • KATOWICE – 21.03.2017
 • Potrzebujesz więcej informacji – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce
 • Infolinia informacyjna +48 735 790 790.
Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

Dla CE-budownictwo.pl Justyna Nowacka

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych od 1.1.2017

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych obowiązuje od 1 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym B.

 

Co się zmieniło ?

 • Krajowa deklaracji zgodności powołana na mocy Dz.U.04.198.2041, zostaje zastąpiona Krajową deklaracją właściwości użytkowych – wzór dokumentu znajduje się na stronie krajowej instytucji konsultacyjnej w sprawach oznakowania CE i znaku budowlanego B – bezpośredni link – http://www.ce-polska.pl/krajowa-deklracja-wlasciwosci-uzytkowych
 • Dodano nowe wyroby do załącznika 1, między innymi pojawiły się kable zasilające, sterujące i komunikacyjne, wyroby do wentylacji i klimatyzacji, wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną, zestawy budowlane ale ich zgodność będzie musiała być potwierdzona KRAJOWĄ DEKLARACJĄ WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWYCH dopiero od 30 czerwca 2018.
 • Nie istnieje system oceny zgodności 2.

 

CE-Polska jako krajowy partner w zakresie wdrażania oznakowania CE i znaku budowlanego B zaprasza na szkolenia:

KRAKÓW styczeń 2017 – http://www.ce-polska.pl/305-2011-cpr-szkolenie-znak-ce-i-znak-b-dla-wyrobow-budowlanych-1

WARSZAWA luty 2017 – http://www.ce-polska.pl/305-2011-cpr-szkolenie-znak-ce-i-znak-b-dla-wyrobow-budowlanych-3

BYDGOSZCZ luty 2017 – http://www.ce-polska.pl/305-2011-cpr-szkolenie-znak-ce-i-znak-b-dla-wyrobow-budowlanych-2

GDAŃSK marzec 2017 – http://www.ce-polska.pl/305-2011-cpr-szkolenie-znak-ce-i-znak-b-dla-wyrobow-budowlanych-4

KATOWICE marzec 2017

 

Chcesz dotrzeć do (przepisy i przykłady):

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

 

Dla CE-budownictwo.pl Aleksander Paszczy

Ostanie szkolenia dotyczące znaku CE w roku 2016. Sprawdź terminy !

To ostatnie cztery cykle szkoleń dotyczących oznaczenia CE, realizowane w roku 2016. Szkolenia odbędą się we WROCŁAWIU, KATOWICACH, RZESZOWIE i POZNANIU. Szkolenia dotyczą zmian w dyrektywach Nowego Podejścia, które miały miejsce na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, odbędą się:

Szkolenie oznakowanie CE dla wyrobów budowlanych (znak CE i B – 305/2011 i wymagania 2017)

 • 28 października 2016 WROCŁAW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 18 listopada 2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 25 listopada 2016 RZESZÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 16 grudnia 2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

Szkolenie oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń

 • 27 października 2016 WROCŁAW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 17 listopada 2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 24 listopada 2016 RZESZÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 15 grudzień 2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html 

Szkolenie oznakowanie CE dla zabawek

 • 15 listopada 2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 13 grudnia 2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 24 stycznia 2016 KRAKÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

Szkolenie oznakowanie CE – podstawy

 • 26 października 2016 WROCŁAW- więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 16 listopada 2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 23 listopada 2016 RZESZÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 14 grudnia 2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html
Ostanie szkolenia dotyczące znaku CE

Ostanie szkolenia dotyczące znaku CE

dla CE-budownictwo.pl Janusz Budyk

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

CECE – Polska główna organizacja promujące wiedzę w temacie dyrektyw Nowego Podejścia (znak CE), w okresie urlopowym, przeprowadzi szkolenia w lipcu w CZĘSTOCHOWIE, a w sierpniu 2016 w POZNANIU. We wrześniu 2016 CECE – POLSKA rozpoczyna nowy sezon szkoleniowy od KRAKOWA i KOSZALINA. Chcesz samemu nadać oznakowanie CE ? Chcesz sprawnie wprowadzić wyrób na Europejski Obszar Gospodarczy ? Chcesz poznać zmiany w przepisach zasadniczych, które zostały wprowadzone w dniu 20 kwietnia 2016, ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE:

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016:

Szkolenie – znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/35/UE

 • 14.07.2016 – CZĘSTOCHOWA — więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
  25.08.2016 – POZNAŃ — więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 22.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 29.09.2016 – KOSZALIN – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

 


Szkolenie – podstawy znakowania CE (szkolenie dla importerów i agencji celnych)

 • 13.07.2016 – CZĘSTOCHOWA – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 24.08.2016 – POZNAŃ – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 21.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 28.09.2016 – KOSZALIN – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

Szkolenie – znak CE i B dla wyrobów budowlanych (305/2011 CPR)

 • 15.07.2016 – CZĘSTOCHOWA – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 26.08.2016 – POZNAŃ – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 23.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 30.09.2016 – KOSZALIN – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

Szkolenie – znak CE dla zabawek

 • 12.07.2016 – CZĘSTOCHOWA – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 23.08.2016 – POZNAŃ – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 20.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

 

dla CE-maszyny.pl Magdalena Wojtczak

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

W dniu 10 czerwca 2016 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla cpr 305/2011:

 • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC – OJ C 209 of 10/06/2016
 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG – OJ C 209 10/06/2016

Nowy wykaz norm zharmonizowanych zawiera następujące nowości:

EN 771-1:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 1: Clay masonry units
EN 771-1:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne

EN 771-2:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 2: Calcium silicate masonry units
EN 771-2:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe

EN 771-3:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)
EN 771-3:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

EN 771-4:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units
EN 771-4:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

EN 771-5:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 5: Manufactured stone masonry units
EN 771-5:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

EN 50575:2014+A1:2016 Power, control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
EN 50575:2014+A1:2016 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowe

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – wiecej informacji +48 735 790 790.

dla CE-budownictwo.pl Adam Strabe

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Jak nadać znak CE i znak budowlany B (305/2011 i prawo budowlane)

 

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Jak nadać znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2014/30/UE i 2014/35/UE)

 

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Znak CE podstawy. Szkolenie dla importerów i agencji celnych (nowe dyrektywy)

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

Szkolenie – Jak nadać znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE  – TOYS)

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Zadzwoń – infolinia informacyjna w sprawie wdrażania oznakowania CE –  CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska telefon +48 735 790 790 więcej na www.CE-Polska.pl

dla CE-Budownictwo.pl Jan Zajewski