Szkolenia znak CE i znak B – luty i marzec 2016

Szkolenia znak CE i znak B – luty i marzec 2016

W lutym i marcu 2016 w POZNANIU, OLSZTYNIE, KATOWICACH oraz SZCZECINIE lider rynkowy w zakresie kompleksowych wdrożeń oznakowania CE, zaprasza na cykle szkoleń, które dotyczą dyrektyw Nowego Podejścia i procesów oceny zgodności. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • CERTYFIKAT,
 • ponad 190 stron materiałów szkoleniowych w wersji papierowej,
 • płytę CD z przepisami (dyrektywy, rozporządzenia, ustawy, M.P., wykazy norm zharmonizowanych),
 • numer INFOLINII (2 lata infolinii).

 


 

Szkolenia znak CE i znak B POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE i B DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH (rozporządzenie 305/2011 oraz przepisy krajowe)

 • 19 lutego 2016 POZNAŃ – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 26 lutego 2016 OLSZTYN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 18 marca 2016 KATOWICE – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 24 marca 2016 SZCZECIN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

 

Szkolenia znak CE i znak B

Szkolenia znak CE i znak B


Szkolenia znak CE i znak B POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE DLA URZĄDZEŃ I MASZYN (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa niskonapięciowa, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)

 • 18 lutego 2016 POZNAŃ – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 25 lutego 2016 OLSZTYN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 17 marca 2016 KATOWICE – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 23 marca 2016 SZCZECIN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

 

Szkolenia znak CE i znak B POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE – PODSTAWY – szkolenie dla producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli, agencji celnych i urzędów celnych

 • 17 lutego 2016 POZNAŃ – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 24 lutego 2016 OLSZTYN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 16 marca.2016 KATOWICE – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 22 marca 2016 SZCZECIN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

 


Szkolenia znak CE i znak B / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE DLA ZABAWEK (dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE)

 • 16 lutego 2016 POZNAŃ – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 15 marca 2016 KATOWICE – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

 

Z usług organizatora szkoleń korzystali: ABB, ALSTOM, ALUPROF, APATOR, BONDUELLE, BRICOMARCHE, BRIDGESTONE, CATERPILLAR, DELPHI, GILLETTE, GM, GRUNDFOS, HOCHLAND, HUSQVARNA, IKEA, JERONIMO MARTINS, JYSK, JUTRZENKA, KRISPOL, MAPEI, NOVOL, P&G, PHILIPS, PKO BP, PKP, SKANSKA, STRABAG, ŚNIEŻKA, TOYOTA, TYMBARK, WAVIN, VOX – więcej kliknij.

Potrzebujesz więcej informacji wejdź na www.ce-polska.pl lub zadzwoń tel. +48 61 830 81 81.

Dla CE-Budownictwo.pl Magdalena Wojtczak

Elektrownie wiatrowe – znak CE według 305/2011

Elektrownie wiatrowe – znak CE według 305/2011

Elektrownie wiatrowe to temat coraz bardziej powszechny i wymagający jasnych zasad klasyfikacyjnych jeśli chodzi o dyrektywy Nowego Podejścia. Elektrownie wiatrowe z jednej strony są maszynami, których zgodność oceniana jest według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE w zależności od wyposażenia dyrektywy nie wyklucza się także R&TTE 1999/5/WE. Wyżej wymieniona klasyfikacja raczej nie dziwi i jest dość zrozumiała. Ale co z rozporządzeniem 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych ? Wieża elektrowni wiatrowej to stalowa konstrukcja, która powinna być wykonana według:

 • EN 1090-1:2009+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures – Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
 • EN 1090-1:2009+A1:2011 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
 • PN-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
Elektrownie wiatrowe - znak CE

Elektrownie wiatrowe – znak CE

Jednak na podstawie:

 • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające
  dyrektywę Rady 89/106/EWG
 • Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881 (wraz ze zmianami).
 • Dz.U.04.92.881 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE Dz.U.04.92.881.
 • M.P.04.32.571 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie manatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm harmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów M.P.04.32.571
 • Dz.U.04.198.2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.04.198.2041 (wraz ze zmianami).
 • Dz.U. 06.245.1782 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 06.245.1782.
 • Dz.U.10.114.760 Ustawa z dnia 21 maja 2010 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U.10.114.760
 • Dz.U.13.898 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U.13.898

uważa się, że wyroby nie stanowią wyrobów budowlanych (według wyżej wymienionych przepisów) nie oznakowuje się ich zatem znakiem CE i B jako wyrobów budowlanych. Istnieje interpretacja, która mówi że wyrób (wieża) jest oceniany zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE, co wyklucza zastosowanie rozporządzenia 305/2011.

Więcej informacji +48 61 830 81 81 lub kliknij Elektrownie wiatrowe – znak CE.

Dla CE-Budownictwo.pl Jędrzej Borowiak

Szkolenie znak CE i B WARSZAWA – nowe przepisy – styczeń 2016

Szkolenie znak CE i B WARSZAWA – nowe przepisy – styczeń 2016

 Szkolenie znak CE i B WARSZAWA

 

Od stycznia 2016 wchodzą zmiany związane ze znakiem CE i B dla budownictwa związane z Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (dziennik Ustaw 2015 pozycja 1165). Chcesz uzyskać więcej informacji przyjedź na szkolenie:

Szkolenie znak CE i B WARSZAWA

Szkolenie znak CE i B WARSZAWA

Szkolenie znak CE i B WARSZAWA – WYROBY BUDOWLANE

Szkolenie dotyczy rozporządzenia 305/2011 oraz najnowszych przepisów krajowych zmiany od 1 stycznia 2016)

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:


INNE SZKOLENIA DOTYCZĄCE ZNAKU CE

Szkolenie znak CE – MASZYNY (dyrektywy LVD, EMC, MD)

Szkolenie  dotyczy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, niskonapięciowej 2006/95/WE i kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:


Szkolenie znak CE – ZABAWKI

Szkolenie  dotyczy dyrektywy 2009/48/WE i 2004/108/WE

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:


Szkolenie znak CE – PODSTAWY

Szkolenie  dotyczy wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia i kierowane jest do importerów i agencji celnych, oraz urzędów celnych

Więcej informacji – KLIKNIJ lub zadzwoń 61 830 81 81

Miejsca szkoleń:

Dla CE – Budownictwo . pl Magdalena Wojtczak (CENTRUM CERTYFIKACJI CE CE – Polska).

Pigmenty do barwienia betonu – EN 12878

Pigmenty do barwienia betonu – EN 12878

 

Otrzymujemy wiele pytań w temacie klasyfikacji pigmentów do betonu zarówno tych w postaci stałej jak i w postaci płynnej. Wszystkie pigmenty na bazie:

 • syntetycznych lub naturalnych tlenków i wodorotlenków żelaza,
 • tlenków chromu, tytanu i manganu,
 • pigmentów nieorganicznych np. kompozycji tlenków lub wodorotlenków metali z tlenkami i wodorotlenkami kobaltu, glinu, niklu, antymonu
 • pigmentów ultramarynowych,
 • błękitów i zieleni ftalocyjaninowych
 • pigmentu węglowego (pigment nieorganiczny)
 • mieszań powyższych materiałów (mogą zawierać także wypełniacze)

które mają postać granulatu, proszku lub wodnej preparacji podlegają normie:

EN 12878:2005+AC:2006

Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime – Specifications and methods of test


EN 12878:2005+AC:2006

Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie – Wymagania i metody badań

która jest przywołana w:

Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC – OJ C 378 of 13/11/2015

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG  (2015/C 378/03)

Tym samym wyroby (pigmenty do barwienia betonu) należy oznakować znakiem CE zgodnie z rozporządzenie 305/2011, więcej informacji +48 61 830 81 81. Zapraszamy do kontaktu.

Dla CE-Budownictwo.pl Adam Valk

Ostatnie szkolenie z oznakowania CE w roku 2015

Ostatnie szkolenie z oznakowania CE w roku 2015

Zapraszamy na ostatni cykl szkoleń dotyczących oznakowania CE w roku 2015. Lider kompleksowych wdrożeń oznakowania CE przeprowadzi szkolenia w zabytkowej drukarni (Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3) w centrum POZNANIA w dniach od 15 do 18 grudnia 2015. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma obszerne materiały szkoleniowe w wersji papierowej, nośnik elektroniczny z przepisami (dyrektywy, ustawy, wykazy norm zharmonizowanych, monitory polski), CERTYFIKAT oraz dostęp do INFOLINII.

Szkolenie z oznakowania CE

Szkolenie z oznakowania CE

Szkolenie z oznakowania CE i znaku budowlanego B dla wyrobów budowlanych

 • 18 grudnia 2015 – godz. 9-15 – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3
 • 22 stycznia 2016 – godz. 9-15 – WARSZAWA – Golden Floor al. Jerozolimskie 123A
 • cena szkolenia: 930 złotych netto + 23% VAT
 • więcej informacji: +48 61 830 81 81
 • więcej informacji: >>> KLIKNIJ <<<

Szkolenie z oznakowania CE dla maszyn i urządzeń

 • 17 grudnia 2015 – godz. 9-17 – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3
 • 21 stycznia 2016 – godz. 9-17 – WARSZAWA – Golden Floor al. Jerozolimskie 123A
 • cena szkolenia: 930 złotych netto + 23% VAT
 • więcej informacji: +48 61 830 81 81
 • więcej informacji: >>> KLIKNIJ <<<

Szkolenie z oznakowania CE – podstawy

 • 16 grudnia 2015 – godz. 9-15 – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3
 • 20 stycznia 2016 – godz. 9-15 – WARSZAWA – Golden Floor al. Jerozolimskie 123A
 • cena szkolenia: 930 złotych netto + 23% VAT
 • więcej informacji: +48 61 830 81 81
 • więcej informacji: >>> KLIKNIJ <<<

Szkolenie z oznakowania CE dla zabawek

 • 15 grudnia 2015 – godz. 12-17 – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3
 • 19 stycznia 2016 – godz. 12-17 – WARSZAWA – Golden Floor al. Jerozolimskie 123A
 • cena szkolenia: 930 złotych netto + 23% VAT
 • więcej informacji: +48 61 830 81 81
 • więcej informacji: >>> KLIKNIJ <<<

Dla CE-Budownictwo.pl Szymon Maliński

Nowy wykaz norm zharmonizowanych CPR 305/2011

Nowy wykaz norm zharmonizowanych CPR 305/2011

W dniu 13 listopada 2015 został wydany nowy wykaz norm zharmonizowanych CPR dla rozporządzenia budowlanego CPR 305/2011:

 • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/ 2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (Publication of titles and references of harmonised standards under Union harmonisation legislation) (Text with EEA relevance) (2015/C 378/03)
 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 378/03)

Nowy wykaz norm zharmonizowanych CPR, wprowadził następujące normy:

 • EN 442-1:2014 (new) Radiators and convectors – Part 1: Technical specifications and requirements
 • EN 442-1:2014 Grzejniki i konwektory – Część 1: Wymagania i warunki techniczne
 • EN 1013:2012+A1:2014 (new) Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings – Requirements and test methods
 • EN 1013:2012+A1:2014 Profilowane płyty z tworzywa sztucznego przepuszczające światło do jednowarstwowych pokryć dachowych, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań
 • EN 13986:2004+A1:2015 (new) Wood-based panels for use in construction – Characteristics, evaluation of conformity and marking
 • EN 13986:2004+A1:2015 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie – Właściwości, ocena zgodności i znakowanie
 • EN 15274:2015 (new) General purpose adhesives for structural assembly – Requirements and test methods
 • EN 15274:2015 Kleje ogólnego przeznaczenia do połączeń konstrukcyjnych – Wymagania i metody badań
 • EN 15275:2015 (new) Structural adhesives – Characterisation of anaerobic adhesives for co-axial metallic assembly in building and civil engineering structures
 • EN 15275:2015 Kleje do połączeńkonstrukcyjnych – Charakterystyka klejów anaerobowych do współosiowych połączeń metalowych stosowanych w konstrukcjach budowlanych oraz wykorzystywanych w inżynierii lądowej i wodnej
 • EN 15743:2010+A1:2015 (new) Supersulfated cement – Composition, specifications and conformity criteria
 • EN 15743:2010+A1:2015 Cement supersiarczanowy – Skład, wymagania i kryteria zgodności

Zmiany dotyczą także normy

 • EN 16034:2014 Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows — Product standard, performance characteristics — Fire resisting and/or smoke control characteristics
 • EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

dotyczą one przesunięcia daty jej obowiązywania z 1.12.2015 na 1.09.2016.

Więcej informacji +48 61 830 81 81

dla CE-Budownictwo.pl M.G.

Samodzielne wdrożenie CE – WROCŁAW / BIAŁYSTOK / POZNAŃ – listopad / grudzień  2015

To już ostatnie moment, żeby przyjechać na szkolenie z procedur wdrożenia oznakowania CE w roku 2015. Ostatnie spotkania w roku 2015 odbędą się we Wrocławiu, w Białymstoku, w Poznaniu.

 

Samodzielne wdrożenie CE

Samodzielne wdrożenie CE – WROCŁAW, BIAŁYSTOK, POZNAŃ 2015


Samodzielne wdrożenie CE – Znak CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych (CPR) (rozporządzenie 305/2011 oraz przepisy krajowe)

 • 16/11/2015 – WROCŁAW – Hotel Ibis Styles pl. Konstytucji 3 Maja 3
 • 23/11/2015 – BIAŁYSTOK – Hotel Esperanto & Restauracja Kawelin ul. Legionowa 10
 • 18/12/2015 – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3

 • szkolenie organizowane jest w godzinach 9:00 – 15:00
 • cena szkolenia to 930 złotych netto + 23% VAT (cena 2015r.)
 • więcej informacji <<< KLIKNIJ TUTAJ >>> lub zadzwoń tel. +48 61 830 81 81

Samodzielne wdrożenie CE – Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy: maszynowa 2006/42/WE, niskonapięciowa 2006/95/WE, kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE)

 • 15/11/2015 – WROCŁAW – Hotel Ibis Styles pl. Konstytucji 3 Maja 3
 • 22/11/2015 – BIAŁYSTOK – Hotel Esperanto & Restauracja Kawelin ul. Legionowa 10
  ul. Legionowa 10
 • 17/12/2015 – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3

 • szkolenie organizowane jest w godzinach 9:00 – 17:00
 • cena szkolenia to 930 złotych netto + 23% VAT (cena 2015r.)
 • więcej informacji <<< KLIKNIJ TUTAJ >>> lub zadzwoń tel. +48 61 830 81 81

Samodzielne wdrożenie CE – Znak CE – podstawy (dyrektywy Nowego Podejścia)

 • 14/11/2015 – WROCŁAW – Hotel Ibis Styles pl. Konstytucji 3 Maja 3
 • 25/11/2015 – BIAŁYSTOK – Hotel Esperanto & Restauracja Kawelin ul. Legionowa 10
 • 16/12/2015 – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3

 • szkolenie organizowane jest w godzinach 9:00 – 15:00
 • cena szkolenia to 930 złotych netto + 23% VAT (cena 2015r.)
 • więcej informacji <<< KLIKNIJ TUTAJ >>> lub zadzwoń tel. +48 61 830 81 81

Samodzielne wdrożenie CE – Znak CE dla zabawek (dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE i EMC 2004/108/WE)

 • 13/11/2015 – WROCŁAW – Hotel Ibis Styles pl. Konstytucji 3 Maja 3
 • 23/11/2015 – BIAŁYSTOK – Hotel Esperanto & Restauracja Kawelin ul. Legionowa 10
 • 15/12/2015 – POZNAŃ – Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3

 • szkolenie organizowane jest w godzinach 12:00 – 17:00
 • cena szkolenia to 930 złotych netto + 23% VAT (cena 2015r.)
 • więcej informacji <<< KLIKNIJ TUTAJ >>> lub zadzwoń tel. +48 61 830 81 81

Wszystkie szkolenia prowadzone są osoby stojące na czele grup doradczych największej firmy kompleksowo wdrażającej wymogi dyrektyw Nowego Podejścia.

Każde szkolenie to co najmniej dwóch doświadczonych trenerów z co najmniej dziesięcioma latami doświadczeń w branży oznakowania CE.

Firma organizująca szkolenia współpracował między innymi z:

ABB, ALSTOM, BRIDGESTONE, CASTORAMA, CAT, DALKIA, DELPHI, GILLETTE, GM, GRUDFOS, HCP CEGIELSKI, HOCHLAND, HUSQVARNA, IKEA, KRAKUS, LG, MAPAI, MASPEX, OPEL, P&G, PBG, PGNIG, PHILIPS, PKO BP, PKP, RAFAKO, RONAL, SKANSKA, STRABAG, ŚNIEŻKA, TOYOTA, TYMBARK, WAVIN, VOLKSWAGEN, VOX, ZIELONA BUDKA >>> więcej <<<

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje obszerne materiały szkoleniowe (ponad 160 stron), nośnik elektroniczny z przepisami, oraz numer INFOLINII na okres dwóch lat, i CERTYFIKAT. Wszystkie szkolenia organizowane centrach konferencyjnych o wysokim standardzie. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma doskonały posiłek (przerwa kawowa i przerwa obiadowa).

Dla CE-maszyny.pl przygotował Szymon Maliński

Wyroby budowlane – Nowości w wykazie norm zharmonizowanych dla 305/2011

Wyroby budowlane – Nowości w wykazie norm zharmonizowanych dla 305/2011

W najnowszym wykazie norm zharmonizowanych, który pojawił się w dniu 10 lipca 2015, pojawiły się następujące normy zharmonizowane:

 


 

EN 13162:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made mineral wool (MW) products – Specification

EN 13162:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13163:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made expanded polystyrene (EPS) products – Specification

EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13164:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products – Specification

EN 13164:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13165:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made rigid polyurethane foam (PU) products – Specification

EN 13165:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13166:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made phenolic foam (PF) products – Specification

EN 13166:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13167:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made cellular glass (CG) products – Specification

EN 13167:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13168:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made wood wool (WW) products – Specification

EN 13168:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13169:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made expanded perlite board (EPB) products – Specification

EN 13169:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z arkuszy z perlitu ekspandowanego (EPB) produkowane fabrycznie – Specyfika


EN 13170:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made products of expanded cork (ICB) – Specification

EN 13170:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z korka ekspandowanego (ICB) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13171:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made wood fibre (WF) products – Specification

EN 13171:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 14471:2013+A1:2015 (new) Chimneys – System chimneys with plastic flue liners – Requirements and test methods

EN 14471:2013+A1:2015 Kominy – Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych – Wymagania i badania


EN 15814:2011+A2:2014 (new) Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing – Definitions and requirements

EN 15814:2011+A2:2014 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania


 EN 16034:2014 (new) Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows – Product standard, performance characteristics – Fire resisting and/or smoke control characteristics

EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności


EN 16069:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings – Factory made products of polyethylene foam (PEF) – Specification

EN 16069:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 16153:2013+A1:2015 (new) Light transmitting flat multiwall polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings – Requirements and test methods

EN 16153:2013+A1:2015 Przewodzące światło wielowarstwowe płaskie płyty poliwęglanowe (PC) dla wewnętrznych i zewnętrznych dachów, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań


EN 50575:2014 (new) Power, control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

EN 50575:2014 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej


Więcej informacji w temacie norm zharmonizowanych – zadzwoń +48 61 830 81 81

Dla CE-Budownictwo.pl Marta Janiak CE-Polska

Jak wdrożyć znak CE – szkolenia w KATOWICACH i BYDGOSZCZY

Jak wdrożyć znak CE lub B dla wyrobów budowlanych ? Zadanie wcale nie jest proste, szczególnie jeśli chodzi o przebicie się przez gąszcz przepisów w zakresie oceny zgodności wyrobów budowlanych.

Chcesz stwierdzić czy Twój wyrób wymaga oznakowania CE lub znaku budowlanego B ? Chcesz poznać procedury dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i do użytku ? Szukasz taniego sposobu na nadanie znaku , CE albo B ? Zapraszamy na szkolenia CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska lidera kompleksowych wdrożeń znaku CE, jednostki doradzającej największym koncernom światowym, jednostkom rządowym, badawczym i laboratoriom, a także małym i średnim przedsiębiorstwom. Zostań klientem renomowanej firmy doradczej. Sprawdź referencje:

Najbliższe szkolenia CE w ostatnim kwartale 2015:

SZKOLENIE: Jak wdrożyć znak CE lub B dla wyrobów budowlanych ?

Jak wdrożyć znak CE

Jak wdrożyć znak CE ?

CECE-Polska zaprasza także na inne szkolenia:

SZKOLENIE: Jak wdrożyć znak CE dla maszyn i urządzeń ?

SZKOLENIE: Jak wdrożyć znak CE – podstawy

SZKOLENIE: Jak wdrożyć znak CE na zabawki ?

Chcesz wiedzieć więcej o znaku CE, skorzystaj z INFOLINII tel. +48 61 830 81 81

Dla CE-budownictwo.pl przygotował Jan Barych – znak-ce.pl

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR z dnia 10 lipca 2015

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR z dnia 10 lipca 2015

 • 305/2011 – Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Nowy wykaz:

 • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/ 2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

Zupełnie nowe normy:

 • EN 16034:2014 Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows – Product standard, performance characteristics – Fire resisting and/or smoke control characteristics
 • EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

Pozostałe normy zostały tylko odświeżone.

CPR wykaz norm zharonizowanych z 10 lipca 2015

CPR wykaz norm zharonizowanych z 10 lipca 2015

Pobierz aktualny wykaz norm zharmonizowanych – >>> Normy zharmonizowane 10_07_2015

Dla CE-Budownictwo.pl Marcin Cz.