Znak CE szkolenie – Warszawa – cykl szkoleniowy 15-18 kwietnia 2014

W kwietniu 2014 największa firma zajmująca się kompleksowymi wdrożeniami oznakowania CE po raz kolejny organizuje specjalistyczne szkolenia dotyczące samodzielnego wdrożenia oznakowania CE (samodzielne wdrożenie oznakowania CE jest możliwe dla większości produktów).

Na szkolenie zapraszamy:

 • producentów wyrobów, maszyn i urządzeń,
 • upoważnionych przedstawicieli producentów wyrobów, produktów, maszyn i urządzeń,
 • importerów,
 • dystrybutorów.

Udział w szkoleniu dotyczącym znaku CE to najtańsza droga do samodzielnego nadania oznakowania CE.

Najbliższe szkolenia odbędą się

Szkolenia znak CE Warszawa IV 2014

Następne terminy szkoleń CE – GDYNIA (znak CE szkolenia):

 • znak CE szkolenie – 13.05.2014 GDYNIA – znak CE dla zabawek
 • znak CE szkolenie – 14.05.2014 GDYNIA – znak CE podstawy
 • znak CE szkolenie – 15.05.2014 GDYNIA – znak CE dla maszyn i urządzeń
 • znak CE szkolenie – 16.05.2014 GDYNIA – znak CE dla wyrobów budowlanych
 • więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81

Następne terminy szkoleń – KRAKÓW (znak CE szkolenia):

 • znak CE szkolenie – 10.06.2014 KRAKÓW – znak CE dla zabawek
 • znak CE szkolenie – 11.06.2014 KRAKÓW – znak CE podstawy
 • znak CE szkolenie – 12.06.2014 KRAKÓW – znak CE dla maszyn i urządzeń
 • znak CE szkolenie – 13.06.2014 KRAKÓW – znak CE dla wyrobów budowlanych
 • więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81

dla CE-budownictwo.pl Monika Zawadzka CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska lider wdrażania oznakowania CE w Polsce

Normy zharmonizowane dla 305/2011 czyli CPR. Normy zharmonizowane dla wyrobów budowlanych.

Normy zharmonizowane to dość trudny problem dla wielu uczestników rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczególnie zagmatwana stała się sprawa jeśli chodzi o normy zharmonizowane dla rozporządzenia 305/2011, które w dniu 1 lipca 2013  zastąpiło dotychczas obowiązującą dyrektywę budowlaną.

Nowe regulacje w sprawie wyrobów budowlanych CPR (305/2011):

 • 305/2011 – Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Poprzednio obowiązujące przepisy w sprawie wyrobów budowlanych CPD:

 • 89/106/EEC – Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products
 • 89/106/EWG – Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych

Ostatni aktualny wykaz norm zharmonizowanych przygotowany został jeszcze dla dyrektywy 89/106/EWG a nie dla rozporządzenia 305/2011 i pochodzi z 28  czerwca 2013:

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (2013/C 186/02)

 

rozporządzenie 305/2011 normy

normy zharmonizowane 305/2011

Normy zharmonizowane 28_06_2013 – CPR - PLIK DO ŚCIĄGNIĘCIA

Oznacza to tylko, że na chwilę obecną nie mamy żadnej normy w pełni zharmonizowanej z najnowszymi przepisami. Jest to dość spory problem ponieważ stosowanie załącznika normalizacyjnego ZA, nie gwarantuje poprawności działań związanych z oceną zgodności z rozporządzeniem 305/2011. Przy prowadzeniu procesu oceny zgodności należy pamiętać co najmniej o następujących zmianach:

 • deklaracja zgodności WE została zastąpiona deklaracją właściwości użytkowych;
 • etykieta powinna powoływać się na deklarację właściwości użytkowych;
 • nie ma systemu oceny zgodności 2.

 

Więcej o zmianach dowiecie się Państwo na szkoleniu CE-Polska. Najbliższe szkolenia CPR (305/2011) odbędą się w:

 • w kwietniu 2014 w Warszawie – więcej + 48 61 830 81 81
 • w maju 2014 w Gdyni – więcej + 48 61 830 81 81
 • w czerwcu 2014 w Krakowie – więcej + 48 61 830 81 81
 • w lipcu 2014 w Warszawie – więcej + 48 61 830 81 81
 • w sierpniu 2014 w Poznaniu – więcej + 48 61 830 81 81

dla CE-budownictwo.pl Monika Zawadzka – CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska – lider wdożeń oznakowania CE w Polsce

Seminarium oznakowanie CE – POZNAŃ – nowoczesne centrum konferencyjne Concordia Design

Seminaria Centrum Certyfikacji CE-Polska od lat skupiają najlepsze firmy działające na rynku polskim. Ze szkoleń dotyczących oznaczenia CE skorzystały między innymi firmy takie jak ALSTOM, APATOR, ASSA ABLOY, BRIDGESTONE, CATERPILLAR, DALKIA, IKEA, JYSK, GERDA, GRUNDFOS, GENERAL MOTORS, HOHLAND, LPP.  NOVOL, OPEL, PKP, PKP CARGO, P&G PROCTER&GAMLE, PGNiG, PHILIPS, STRABAG, TOYOTA, WAVIN, VOX.

Już marcu 2014 szkolenia dotyczące oznaczenia CE odbędą się w Poznaniu. CE-Polska ostatni raz szkolenia w stolicy Wielkopolski organizowały w grudniu 2013 na terenie MTP. Kolejny cykl szkoleń CE to najlepsi prelegenci, stojący na co dzień na czele zespołów doradczych kompleksowo wdrażających oznakowanie CE, najnowsze przepisy, obszerne materiały dotyczące oznakowania CE w wersji papierowej oraz najnowsze przepisy dotyczące oceny zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia na nośnikach elektronicznych. Do każdego szkolenia każdy uczestnik otrzyma numer infolinii pod którym przez dwa lata CE-Polska będzie rozwiązywać problemy z oznaczeniem CE.

Szkolenia po raz pierwszy odbędą się w niezwykle prestiżowym centrum konferencyjnym Concordia Design czyli odrestaurowanej z wielkim rozmachem Starej Drukarni (przy Hotelu Sheraton*****), która historia sięga pierwszej połowy XIX wieku. CE-Polska dba o swoje szkolenia w każdym nawet najmniejszym szczególe.

Seminarium oznakowanie CE dla zabawek

(dyrektywa 2009/48/WE – dyrektywa zabawkowa)

18.03.2014 POZNAŃ – Concordia Design – szczegóły >>> KLIKNIJ <<<

______________________________________________________________

Seminarium oznakowanie CE podstawy

(wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia wymagające oznakowania CE)

19.03.2014 POZNAŃ – Concordia Design – szczegóły >>> KLIKNIJ <<<

______________________________________________________________

Seminarium oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń

(dyrektywa 2006/42/WE, dyrektywa 2004/108/WE – EMC, dyrektywa 2006/95/WE – LVD)

20.03.2014 POZNAŃ – Concordia Design – szczegóły >>> KLIKNIJ <<< 

______________________________________________________________

Seminarium oznakowanie CE i znak B

(rozporządzenie 305/2011 CPR zastępujące dyrektywę budowlaną 89/106/EWG CPD)

21.03.2014 POZNAŃ – Concordia Design – szczegóły >>> KLIKNIJ <<<

______________________________________________________________

seminarium oznakowanie CE - znak CE

szkolenia CE, szkolenia znak CE, szkolenia oznakowanie CE,

 

Dla CE-budownictwo.pl Monika Zawadzka

LUTY 2014 – KATOWICE – szkolenia znak CE – szkolenie CPR, szkolenie 305/2011, szkolenie MD, szkolenie TOYS

Plan szkoleń dotyczących oznakowania CE (szkolenieCPR, szkolenie MD, szkolenie Toys) – luty 2014 – KATOWICE – HOTEL QUBUS****

21 – 02 – 2014 – Hotel QUBUS**** – ul. Uniwersytecka 13 – KATOWICE

 • Szkolenie oznakowanie CE i znak budowlany B (szkolenie CPR – rozporządzenie 305/2011)

 • więcej informacji – zadzwoń +48 61 830 81 81

20 – 02 – 2014 – Hotel QUBUS**** – ul. Uniwersytecka 13 – KATOWICE

 • Szkolenie oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa 2004/108/WE, dyrektywa 2006/42/WE, dyrektywa 2006/95/WE)
 • więcej informacji – zadzwoń +48 61 830 81 81

19 – 02 – 2014 – Hotel QUBUS**** – ul. Uniwersytecka 13 – KATOWICE

 • Szkolenie oznakowanie CE podstawy
 • więcej informacji – zadzwoń +48 61 830 81 81

18 – 02 – 2014 – Hotel QUBUS**** – ul. Uniwersytecka 13 – KATOWICE

 • Szkolenie oznakowanie CE dla zabawek – dyrektywa 2009/48/WE
 • więcej informacji – zadzwoń +48 61 830 81 81
szkolenie CPR CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

szkolenie CPR, szkolenie MD, szkolenie podstawy CE, szkolenie 2009/48/WE – zabawki

Już w lutym 2014 kolejny cykl najbardziej renomowanych szkoleń z oznakowania CE odbędzie się w Katowicach, w sprzyjającym biznesowi Centrum Konferencyjnym Hotelu QUBUS**** przy ulicy Uniwersyteckiej 13. Szkolenia poprowadzą najlepsi specjaliści w dziedzinie kompleksowych wdrożeń oznakowania CE, ludzie stojący na czele grup doradczych, na co dzień realizujących procesy oceny zgodności, wieloletni praktycy, doradcy największych koncernów (sprawdź listę klientów – KLIKNIJ), współpracujący z ministerstwami, realizujący wdrożenia oznakowania CE w największych inwestycjach w Polsce i w Europie. Ponadto szkolenie CE-Polska to obszerne materiały w wersji papierowej, nośniki elektroniczne z niezbędnymi przepisami zasadniczymi, oraz bezpłatny dostęp do infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego. Na szczególną uwagę zasługuje szkolenie CPR, szkolenie dotyczące oznakowania CE i znaku budowlanego B dla wyrobów budowlanych w najnowszej odsłonie, która charakteryzuje się przejrzystością i dwoma głównymi blokami tematycznymi: pierwszy dotyczy teorii, drugi pokazujący jak poruszać się po przepisach. Szkolenie CPR (szkolenie 305/2011), to najlepsze rozwiązanie dla osób, które jak najwięcej czynności związanych z oceną zgodności chcą przeprowadzić we własnym zakresie.

 

Dla CE-Budownictwo – Szymon Maliński

Szkolenie CPR – rozporządzenie 305/2011 (rozporządzenie CPR) – Certyfikacja wyrobów budowlanych

Rozporządzenie 305/2011 (rozporządzenie CPR):

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które zaczęło obowiązywać od lipca 2013 spowodowało nie małe problemy na rynku wyrobów budowlanych. Po pierwsze rozporządzenie 305/2011 każe w inny sposób oznakować produkty, po drugie zamiast deklaracji zgodności WE wystawia się dokument o nazwie DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

rozporządzenie 305/2011 - DWU CE-Polska

DWU CE-Polska

Rozporządzenie 305/2011 – SYTUACJA NA RYNKU

Sytuacja zarówno daje się we znaki wprowadzającym do obrotu nowe wyroby jak i wprowadzającym do obrotu wyroby od kilku lat. Dodatkowo organy celne jak i organy nadzoru rynku są bardzo mocno nie przygotowane do nowej sytuacji, mimo że na przygotowanie się do respektowania rozporządzenia 305/2011 miały stosunkowo dużo czasu. Urzędy Celne najczęściej nadal:

 • nie potrafią rozpoznać co jest wyrobem budowlanym w myśl rozporządzenia 305/2011 (rozporządzenie CPR);
 • nie wiedzą kiedy wymagać oznakowania CE, a kiedy wymagać oznakowania B;
 • zamiast deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji zgodności żądają nieistniejącego w systemie prawnym dokumentu, którym jest CERTYFIKAT CE;
 • braku zrozumienia pojęcia upoważniony przedstawiciel, w pojęciu przesunięcia produktu produkowanego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, który został przekazany do magazynu upoważnionego przedstawiciela (brak nastąpienia wprowadzenia do obrotu i wprowadzenia do użytku).

Najczęstsze błędy organów nadzoru rynku dotyczą:

 • niestosowania najnowszych norm zharmonizowanych zgodnych z wykazem norm zharmonizowanych publikowanym w dzienniku urzędowym UE;
 • niewiedzy w temacie informacji zamieszczanych na etykietach;
 • braku zrozumienia pojęcia producent według rozporządzenia 768/2008.

Więcej informacji w temacie oznakowania CE / znaku budowlanego B w myśl przepisów takich jak rozporządzenie 305/2011 (rozporządzenie CPR). Dz.U.04.198.2041 na szkoleniu organizacji CE-Polska, głównej instytucji zajmującej się problematyką oceny zgodności w Polsce –  >>>>> KLIKNIJ <<<<<

Najbliższe szkolenia odbędą się:

 • szkolenie CPR – 24.01.2014 –      WARSZAWA     >>>>>KLIKNIJ <<<<<
 • szkolenie CPR – 21.02.2014 –      KATOWICE      >>>>> KLIKNIJ <<<<<
 • szkolenie CPR – 21.03.2014 –      POZNAŃ          - zadzwoń +48 61 830 81 81
 • szkolenie CPR – 18.04.2014 –      WARSZAWA    - zadzwoń +48 61 830 81 81
 • szkolenie CPR – 16.05.2014 –      GDYNIA           - zadzwoń +48 61 830 81 81
 • szkolenia CPR – 13.06.2014 –      KRAKÓW         - zadzwoń +48 61 830 81 81

Portal o znaku budowlanym B i znak CE – www.CE-budownictwo.pl///

Szkolenia znak CE – rok 2014

Rok 2013 przyniósł kilka znaczących zmian dotyczących dyrektyw Nowego Podejścia (dyrektywy mówiące o oznakowaniu CE). Główne zmiany dotyczyły wycofania dyrektywy budowlanej 89/106/EWG (CPD) i zastąpienia jej rozporządzeniem 305/2011 (CPR). Druga poważna zmiana dotyczyła pełnego wejścia w życie nowej dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE (dyrektywa TOYS). Informacje o zmianach przepisów udziela punkt KRAJOWEJ INFORMACJI O ZNAKU CE lub w EUROPEJSKIM PUNKCIE KONSULTACYJNYM prowadzonym przez CE-Polska. Szczegółowe informacje również na szkoleniach CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska. Więcej informacji poniżej:

Szkolenia znak CE – styczeń 2014 – WARSZAWA:

 

 • 21.01.2014 – WARSZAWA – Szkolenie z oznaczenia CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE)
 • 22.01.2014 – WARSZAWA – Szkolenie z podstaw oznakowania CE. Szkolenie dla importerów, urzędów celnych, agencji Celnych
 • 23.01.2014 – WARSZAWA – Szkolenie – znak CE dla maszyn i urządzeń  (dyrektywy: 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE)
 • 24.01.2014 – WARSZAWA – Szkolenie – znak CE lub znak B dla wyrobów budowlanych – rozporządzenie 305/2011

więcej – >>>> KLIKNIJJ <<<<< lub zadzwoń tel. +48 61 830 81 81 lub skontaktuj się szkolenia@ce-polska.pl

 

szkolenia znak CE

szkolenia znak CE –  2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE, 2009/48/WE, rozporządzenie 305/2011

Szkolenia znak CE – luty 2014 – KATOWICE:

 • 18.02.2014 – KATOWICE – Szkolenie z oznaczenia CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE)
 • 19.02.2014 – KATOWICE – Szkolenie z podstaw oznakowania CE. Szkolenie dla importerów, urzędów celnych, agencji Celnych
 • 20.02.2014 – KATOWICE – Szkolenie – znak CE dla maszyn i urządzeń  (dyrektywy: 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE)
 • 21.02.2014 – KATOWICE – Szkolenie – znak CE lub znak B dla wyrobów budowlanych – rozporządzenie 305/2011

 więcej – zadzwoń tel. +48 61 830 81 81 lub skontaktuj się szkolenia@ce-polska.pl

Szkolenia znak CE – marzec 2014 – POZNAŃ:

 • 18.03.2014 – POZNAŃ – Szkolenie z oznaczenia CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE)
 • 19.03.2014 – POZNAŃ – Szkolenie z podstaw oznakowania CE. Szkolenie dla importerów, urzędów celnych, agencji Celnych
 • 20.03.2014 – POZNAŃ – Szkolenie – znak CE dla maszyn i urządzeń  (dyrektywy: 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE)
 • 21.03.2014 – POZNAŃ – Szkolenie – znak CE lub znak B dla wyrobów budowlanych – rozporządzenie 305/2011

 więcej – zadzwoń tel. +48 61 830 81 81 lub skontaktuj się szkolenia@ce-polska.pl

Informację dla CE-Budownictwo.pl przygotował Szymon Maliński – marketing CECE-Polska

Rozporządzenie 305/2011 a znak CE w budownictwie – NAGRODA ZA SZKOLENIE CE

   Roporządzenie 305/2011  – nagrodzone przez IG Poland

   Szkolenie pod tytułem: „Oznakowanie CE (rozporządzenie 305/2011) i znak budowlany B dla wprowadzanych do obroty wyrobów budowlanych” otrzymało prestiżową nagrodę szkolenia roku 2013 od IG Poland.

   Monika Zawadzka – rzecznik prasowy reprezentujący nagrodzone CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska tak komentuje nagrodę:

„Bardzo cieszymy się z kolejnego wyróżnienia dla naszego szkolenia (rozporządzenie 305/2011). Szkolenie dotyczące oznakowania CE i znaku B dla wyrobów budowlanych, oferujemy od roku 2004. Nasza usługa od lat zbiera pochlebne opinie uczestników (przypis red. patrz lista referencyjna). Obecna odsłona szkolenia została poddana bardzo gruntownym zmianom. Szkolenie nie dotyczy już dyrektywy 89/106/EWG, obecnie jest to szkolenie dotyczące rozporządzenia 305/2011 (szkolenie rozporządzenie 305/2011), które wprowadza znaczne zmiany w istniejący system oceny zgodności. Szkolenie 305/2011 zyskało ogromną popularność wśród naszych dotychczasowych klientów, których od lat szkolimy, którym doradzamy i dla których przeprowadzamy kompleksowe procesy oznakowania CE i wdrożenia znaku budowlanego B. Jednak szkolenie jest również ogromnie popularne wśród firm, z którymi spotykamy się dopiero pierwszy raz. Doskonale zdajemy sobie sprawę ze słabości Ministerstwa i organów nadzoru rynku w sprawie rozporządzenia 305/2011, zdajemy sobie sprawę, że inne oferowane na rynku szkolenia dotyczące rozporządzenia 305/2011, nie spełniają swojej funkcji, ponieważ wielu uczestników tych szkoleń trafia na nasze spotkania i bardzo boleśnie weryfikuje zdobytą dotychczas wiedzę. Siłą naszych wszystkich usług jest kadra. Od lat nie zatrudniamy byłych pracowników organów nadzoru rynku, którzy nie sprawdzali się w naszej organizacji, a stawiamy na wewnętrzen szkolenia pracowników, które trwają 16 miesięcy. Nasze konferencje nie są prowadzone przez ludzi wyznaczonych tylko do szkoleń. Naszymi prelegentami są nasi pracownicy, przygotowani do przekazywania wiedzy, którzy na co dzień prowadza działania certyfikacyjne (procesy oceny zgodności z rozporządzeniem 305/2011) w swoich grupach doradczych w CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska. Nasza siłą jest umiejętnośc przekazywania wiedzy praktycznej, ogromne doświadczenie, oraz perfekcyjne przygotowanie samego szkolenia od materiałów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych, przez wybieranie najlepszych centrów konferencyjnych i kongresowych, pod doskonałą kadrę. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy”.

Nam pozostaje życzyć dalszych sukcesów. Polecamy Państwo usługi CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska i najbliższe szkolenie dotyczące rozporządzenia 305/2011 – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG,  które odbędzie się 24 stycznia 2013 w WARSZAWIE w centrum konferencyjnym GOLDEN FLOOR – al. Jerozolimskie 123A – szczegóły >>> KLIKNIJ

ROZPORZĄDZENIE 305/2011 – szkolenie Warszawa 2014

informacja - szkolenie CE - rozporządzenie 305/2011

szkolenie CE – rozporządzenie 305/2011

 

Oznakowanie CE – szkolenia CE w roku 2014

Najbardziej renomowana firma, kompleksowo wdrażająca oznakowanie CE, Centrum Certyfikacji CECE – Polska, ujawniła kalendarz szkoleń na grudzień 2013 oraz na pierwszy kwartał roku 2014. Najbliższe szkolenia z oznaczenia CE odbędą się w grudniu w Poznaniu.

grafika dotycząca szkoleń CE -oznakowanie ce

oznaczenie CE – szkolenie ce

Więcej informacji – szkolenia oznakowanie CE – >>>>> KLIKNIJ <<<<<

 

 

SZKOLENIA - OZNAKOWANIE CE W ROKU 2014:

Poniżej więcej informacji na temat szkoleń z oznakowania CE w pierwszym kwartale 2014.

 

styczeń 2014 – WARSZAWA – OZNAKOWANIE CE:

21.01.2014 – WARSZAWA

- Szkolenie z oznaczenia CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE)

22.01.2014 – WARSZAWA

- Szkolenie z podstaw oznakowania CE. Szkolenie dla importerów, urzędów celnych, agencji Celnych

23.01.2014 – WARSZAWA

- Szkolenie – znak CE dla maszyn i urządzeń  (dyrektywy: 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE)

24.01.2014 – WARSZAWA

- Szkolenie – znak CE lub znak B dla wyrobów budowlanych – rozporządzenie 305/2011

 

luty 2014 – KATOWICE  - OZNAKOWANIE CE:

18.02.2014 – KATOWICE

- Szkolenie z oznaczenia CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE)

19.02.2014 – KATOWICE

- Szkolenie z podstaw oznakowania CE. Szkolenie dla importerów, urzędów celnych, agencji Celnych

20.02.2014 – KATOWICE

- Szkolenie – znak CE dla maszyn i urządzeń  (dyrektywy: 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE)

- 21.02.2014 – KATOWICE

Szkolenie – znak CE lub znak B dla wyrobów budowlanych – rozporządzenie 305/2011

 

marzec 2014 – POZNAŃ  - OZNAKOWANIE CE:

 18.03.2014 – POZNAŃ

- Szkolenie z oznaczenia CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE)

19.03.2014 – POZNAŃ

- Szkolenie z podstaw oznakowania CE. Szkolenie dla importerów, urzędów celnych, agencji Celnych

20.03.2014 – POZNAŃ

- Szkolenie – znak CE dla maszyn i urządzeń  (dyrektywy: 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE)

21.03.2014 – POZNAŃ

- Szkolenie – znak CE lub znak B dla wyrobów budowlanych – rozporządzenie 305/2011

 

Więcej informacji – SZKOLENIA OZNAKOWANIE CE - zadzwoń +48 61 830 81 81 (CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-POLSKA lider wdrażania oznakowania CE w Polsce) 

 

Dla portalu CE-budownictwo.pl – Magdalena Wojtczak – doradzca portalu CE-Budownictwo.pl, specjalistka do spraw oznakowania CE

 

Czy po 1 lipca 2013 wszystkie wyroby budowlane wymagają oznakowania CE (305/2011 – CPR) ?

Od 1 lipca 2013 obowiązuje CPR – 305/2011:

 • 305/2011- Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC

 • 305/2011 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

oznakowanie CE, oznakowanie B

kiedy stosujemy oznakowanie CE a kiedy znak budowlany B ? rozporządzenie 305/2011

Rozporządzenie nie niesie żadnych zmian w sposobie klasyfikowania wyrobów budowlanych. Nadal znaku CE wymagają wyroby objęte normą zharmonizowaną lub Europejską Oceną Techniczną (do 1.07.2013 obowiązywała Europejska Aprobata Techniczna według dyrektywy budowlanej 89/106/EWG). Znakiem budowlanym B oznakowuje się wyroby posiadające normę krajową, nie mającą statusu normy wycofanej lub wyroby posiadające Krajową Aprobatę Techniczną.

Dla CE-Budownictwo.pl - Monika Zawadzka
rzecznik prasowy CE-Polska

 

Ostatnie szkolenia CE w roku 2013 !

Największa firma zajmująca się kompleksowymi wdrożeniami oznakowania CE, ogłosiła terminy ostatnich szkoleń w roku 2013. Ostanie grudniowe szkolenia dotyczące znaku CE odbędą się w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (Poznań). Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że ostani raz można przyjechać na szkolenie za dotychczasową cenę (nowo wyższa cena od 2014). Więcej szczegółów na temat szkoleń z oznakowania CE (szkolenia CE) po kliknięciu linków poniżej:

 1. Oznakowanie CE i B dla wyrobów budowlanych (rozporządzenie 305/2011 – CPR)- 13.12.2013 – MTP Poznań – więcej >>>>>
 2. Oznakowanie CE dla urządzeń, maszyn i wyrobów elektrycznych – 12.12.2013 – MTP Poznań – więcej >>>>>
 3. Znak CE dla wyrobów dla dzieci (zabawki) – 10.12.2013 – MTP Poznań – więcej >>>>>
 4. Podstawy oznakowania CE – 11.12.2013 – MTP Poznań – więcej >>>>>

 

Zapraszamy serdecznie na stronę organizatora szkoleń dotyczących oznakowania CE – więcej.>>>>>

 

Dla CE-budownictwo.pl informację przygotowała Anna Klepacka