Samodzielne wdrożenie oznakowania CE, czy to możliwe?

Samodzielne wdrożenie oznakowania CE lub znaku budowlanego B to duże wyzwanie, które jest i drogie i czasochłonne i po prostu nudne. Jednak znak CE, w przypadku podlegania produktu dyrektywy Nowego Podejścia to obowiązek. Czy znak CE idzie wdrożyć samemu ? Często jest taka możliwość, za to zawsze, nawet jak w procesie zgodności występuje strona trzecia, większość działań spoczywa na producencie lub jego upoważnionym przedstawicielu. Internet pełen jest sprzecznych informacji o oznakowaniu CE. W celu poznania tajników CE, uporządkowania wiedzy już nabytej polecamy szkolenia:

 • Samodzielne wdrożenie oznakowania CE dla zabawek – 20.01.2015 WARSZAWA- więcej lub 618 30 81 81

 • Samodzielne wdrożenie oznakowania CE – podstawy – 21.01.2015 WARSZAWA- więcej lub 618 30 81 81

 • Samodzielne wdrożenie oznakowania CE 22.01.2015 WARSZAWA – więcej lub 618 30 81 81

 • Samodzielne wdrożenie oznakowania CE i B – 23.01.2015 WARSZAWA – więcej lub 618 30 81 81

Następne szkolenia dotyczące oznaczenia CE odbędą się:

 • luty 2015 – Bydgoszcz; Katowice – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 • marzec 2015 – Poznań – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 • kwiecień 2015 – Gdynia – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 • maj 2015 – Wrocław – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 • czerwiec 2015 – Warszawa – wiecej informacji +48 61 830 81 81
 Samodzielne wdrożenie oznakowania CE

Samodzielne wdrożenie oznakowania CE

Dla CE-Budownictwo.pl Szymon Maliński

W jakich krajach wymagane jest oznakowanie CE ?

Bardzo często odwiedzający nasz blog pytają w jakich krajach wymagane jest oznakowanie CE. Odpowiedź jest bardzo prosta. Oznakowanie CE wymagane jest na Europejskim Obszarze Gospodarczym czyli EOG ( EEA – European Economic Area) czyli:

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Bułgaria
 4. Chorwacja
 5. Cypr
 6. Czechy
 7. Dania
 8. Estonia
 9. Finlandia
 10. Francja
 11. Grecja
 12. Hiszpania
 13. Holandia
 14. Irlandia
 15. Islandia
 16. Liechtenstein
 17. Litwa
 18. Luksemburg
 19. Łotwa
 20. Malta
 21. Niemcy
 22. Norwegia
 23. Polska
 24. Portugalia
 25. Rumunia
 26. Słowacja
 27. Słowenia
 28. Szwecja
 29. Węgry
 30. Wielka Brytania
 31. Włochy

W jakich krajach wymagane jest oznakowanie CE ? – szczegółowa informacja zadzwoń 61 830 81 81.

Maciej Malik CE-budownictwo.pl

Szkolenie nadawanie oznaczenia CE – grudzień 2014

To już ostanie szkolenia z nadawania oznakowania CE w roku 2014 organizowane przez CE -Polska, główną jednostkę kompleksowo wdrażająca oznakowanie CE w Polsce. Szkolenia odbędą się w ekskluzywnym centrum konferencyjnym w centrum Poznania w Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3 (zabytkowa drukarnia, przy hotelu Sheraton)

 • POZNAŃ – 18.12.2014 – Szkolenie nadawanie oznaczenia CE dla maszyn i urządzeń – szczegóły >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń tel. 61 830 81 81

 • POZNAŃ – 19.12.2014 – Szkolenie nadawanie oznaczenia CE i B dla wyrobów budowlanych – szczegóły >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń tel. 61 830 81 81

 • POZNAŃ – 16.12.2014 – Szkolenie nadawanie oznaczenia CE dla zabawek – szczegóły >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń tel. 61 830 81 81

 • POZNAŃ – 17.12.2014 – Podstawy oznakowania CE – szczegóły >>> KLIKNIJ <<< lub zadzwoń tel. 61 830 81 81

Szkolenie nadawanie oznaczenia CE

Szkolenie nadawanie oznaczenia CE

Kolejne szkolenia odbędą się w Warszawie

 • WARSZAWA – 22.01.2015 – Szkolenie nadawanie oznaczenia CE dla maszyn i urządzeń – szczegóły zadzwoń tel. + 48 61 830 81 81
 • WARSZAWA – 23.01.2015 – Szkolenie nadawanie oznaczenia CE i B dla wyrobów budowlanych – szczegóły zadzwoń tel. + 48 61 830 81 81
 • WARSZAWA – 20.01.2015 – Szkolenie nadawanie oznaczenia CE dla zabawek – szczegóły zadzwoń tel. + 48 61 830 81 81
 • WARSZAWA – 21.01.2015 – Podstawy oznakowania CE – szczegóły zadzwoń tel. + 48 61 830 81 81
Szkolenie nadawanie oznaczenia CE

Szkolenie nadawanie oznaczenia CE

Dla CE-budownictwo.pl Dariusz Małoski

Wykaz norm zharmonizowanych CPR, dla rozporządzenia 305/2011

To już drugi wykaz norm zharmonizowanych CPR dla rozporządzenia 305/2011, pierwszy pojawił się 8 sierpnia 2014, czyli ponad rok po tym jak weszły nowe regulacje odnośnie oznakowania CE dla wyrobów budowlanych, obecny wykaz obowiązuje od 10 października 2014. Dodano następujące normy:

 • EN 15497:2014 (new) Structural finger jointed solid timber – Performance requirements     and minimum production requirements
 • EN 15497:2014 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych – Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne

To wszystkie zmiany różniące wykaz norm zharmonizowanych CPR z dnia 8 sierpnia 2014, a wykaz z dnia 10 października 2014. Mimo, że zmian niewiele pojawiły się błędy. Norma EN 15497:2014, nie ma wskazań odnośnie daty dostępności jako normy zharmonizowanej i informacji o okresie przejściowym.

Wykaz norm zharmonizowanych CPR – fragment – 10.10.2014

Wykaz norm zharmonizowanych CPR

Wykaz norm zharmonizowanych CPR

dla CE-budownictwo.pl Monika Zawadzka

Seminarium znak CE WROCŁAW

Lider kompleksowych wdrożeń oznakowania CE, zaprasza na swoje seminaria dotyczące oznakowania CE. W listopadzie 2014 seminaria dotyczące oznakowania CE odbędą się we Wrocławiu w prestiżowym centrum konferencyjnym hotelu QUBUS**** (hotel klasy biznes). Szkolenie przeprowadzą ludzie na co dzień stojący na czele grup doradczych wdrażających oznakowanie CE, w najbardziej renomowanym ośrodku wdrożeniowym, którym jest CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska. Szkolenia CECE-Polska, to najwyższej klasy specjaliści, obszerne materiały szkoleniowe, nośniki elektroniczne z przepisami, certyfikaty, dobra oprawa szkolenia, wyśmienite obiady, oraz bezpłatny dostęp do infolinii informacyjnej przez dwa lata od szkolenia. Więcej informacji o szkoleniach na stronach organizatora www.znak-ce.pl lub www.ce-polska.pl albo pod numerem telefou 61 830 81 81.

seminarium znak CE WROCŁAW

seminarium znak CE WROCŁAW

Oznakowanie CE i znak budowlany B

seminarium znak CE WROCŁAW – 21.11.2014 – hotel QUBUS****

cena:                                     930 złotych netto + 23% VAT

więcej informacji:                 +48 61 830 81 81

lub                                          www.ce-polska.pl  >>>KLIKNIJ<<<

następne terminy szkolenia:  19.12.2014 Poznań

                                               23.01.2015 Warszawa


Oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń

seminarium znak CE WROCŁAW – 20.11.2014 – hotel QUBUS****

cena:                                     930 złotych netto + 23% VAT

więcej informacji:                 +48 61 830 81 81

lub                                          www.ce-polska.pl  >>>KLIKNIJ<<<

następne terminy szkolenia:  18.12.2014 Poznań

                                               22.01.2015 Warszawa


Oznakowanie CE – podstawy

seminarium znak CE WROCŁAW – 19.11.2014 – hotel QUBUS****

cena:                                     930 złotych netto + 23% VAT

więcej informacji:                 +48 61 830 81 81

lub                                          www.ce-polska.pl  >>>KLIKNIJ<<<

następne terminy szkolenia:  17.12.2014 Poznań

                                               21.01.2015 Warszawa


Oznakowanie CE – zabawki (2009/48/WE)

seminarium znak CE WROCŁAW – 18.11.2014 – hotel QUBUS****

cena:                                     930 złotych netto + 23% VAT

więcej informacji:                 +48 61 830 81 81

lub                                          www.ce-polska.pl  >>>KLIKNIJ<<<

następne terminy szkolenia:  16.12.2014 Poznań

                                               20.01.2015 Warszawa

dla CE-budownictwo.pl Magdalena Wojtczak

Jak rozpoznać czy coś jest wyrobem budowlanym ?

Jak rozpoznać czy coś jest wyrobem budowlanym, to wcale nie takie łatwe. Dlaczego ? Definicja zawarta w:

 • 305/2011Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

 

w art.2 pkt 1 mówi, że:

„wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych”.

Wyżej zacytowany fragment przepisu, bez zrozumienia dalszej części rozporządzenia CPR daje mylny pogląd na temat podlegania wszystkich wyrobów trwale wbudowanych w obiektach budowlanych. Klasyfikacja wyrobów budowlanych jest złożona i większość ludzi, którzy profesjonalnie nie zajmują się oznaczeniem CE wpada w pułapkę wyżej wymienionej definicji.

Wyżej wymieniony artykuł doprecyzowany jest w art.3 pkt 1 rozporządzenia CPR, który precyzuję sprawę podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, który brzmi:

„Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych przedstawione w załączniku I są podstawą opracowania mandatów na opracowanie norm i zharmonizowanych specyfikacji technicznych.”

Tym samym informujemy, że wyrobami budowlanymi są wyroby zawarte w mandatach UE.

Więcej informacji polecamy – www.znak-ce.pl

dla CE-budownictwo.pl przygotował Szymon Maliński

Szkolenie CPR – znak CE w budownictwie

szkolenie CPR

szkolenie CPR

Już w październiku Centrum Certyfikacji CECE-Polska przeprowadzi cykl szkoleń związanych z oznaczeniem CE w stolicy. Pierwsze odbędzie się szkolenie dotyczące znaku CE dla zabawek, potem szkolenie dotyczące podstaw oznakowania CE i szkolenie maszynowe, cykl zostanie zakończy szkolenie CPR (znak CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych). Więcej szczegółów dotyczących szkoleń poniżej:

oznaczenie CE – szkolenie CPR – BUDOWNICTWO (wyroby budowlane) – Wdrożenie znaku CE i B – szkolenie CPR

oznaczenie CE – MASZYNY i URZĄDZENIA  – Wdrożenie znaku CE

oznaczenie CE – PODSTAWY (importerzy, urzędy celne, agencje celne) – Wdrożenie znaku CE

oznaczenie CE – ZABAWKI – Wdrożenie znaku CE

Centrum Certyfikacji CECE – Polska w roku 2014 przeprowadzi jeszcze szkolenia we Wrocławiu (listopad 2014) i Poznaniu (grudzień 2014). Więcej informacji pod numerem telefonu +48 61 830 81 81

Dla CE-budownictwo.pl Monika Zawadzka CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 

Normy zharmonizowane 305/2011 – 08.08.2014

Normy zharmonizowane 305/2011 – wreszcie pojawił się nowy wykaz

W dniu 8 sierpnia 2014 pojawiły się nowe normy zharmonizowane 305/2011 dla przepisów:

 • 305/2011Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

które zastąpiły dotychczas obowiązująca dyrektywę budowlaną 89/106/EWG. Normy zharmonizowane 305/2011 (dla nowego rozporządzenia) do tej pory pojawiły się pierwszy raz, zastępując wykaz norm zharmonizowanych z dnia 28 czerwca 2013 dla poprzednio obowiązującej dyrektywy wraz z uaktualnieniami:

 • 89/106/EEC Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products
 • 89/106/EWG Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych
 • 93/68/EEC Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)
 • 93/68/EWG Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia)

NOWE – Normy zharmonizowane 305/2011 – zmiany

 • EN 845-1:2013 (new) Specification for ancillary components for masonry – Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets
 • EN 845-1:2013 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki
 • EN 845-2:2013 (new) Specification for ancillary components for masonry – Part 2: Lintels
 • EN 845-2:2013 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża
 • EN 845-3:2013 (new) Specification for ancillary components for masonry – Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork
 • EN 845-3:2013 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych
 • EN 1344:2013 (new) Clay pavers – Requirements and test methods
 • EN 1344:2013 Ceramiczna kostka brukowa – Wymagania i metody badań
 • EN 12566-7:2013 (new) Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – Part 7: Prefabricated tertiary treatment units
 • EN 12566-7:2013 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 7: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania trzeciego stopnia
 • EN 12602:2008+A1:2013 (new) Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete
 • EN 12602:2008+A1:2013 Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego
 • EN 13225:2013 (new) Precast concrete products – Linear structural elements
 • EN 13225:2013 Prefabrykaty z betonu – Prętowe elementy konstrukcyjne
 • EN 13808:2013 (new) Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cationic bituminous emulsions
 • EN 13808:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowyc
 • EN 14080:2013 (new) Timber structures – Glued laminated timber and glued solid timber – Requirements
 • EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane – Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone warstwowo – Wymagania
 • EN 14342:2013 (new) Wood flooring and parquet – Characteristics, evaluation of conformity and marking
 • EN 14342:2013 Podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie
 • EN 14509:2013 (new) Self-supporting double skin metal faced insulating panels – Factory made products – Specifications
 • EN 14509:2013 Samonośne izolacyjno-kostrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową – Wyroby fabryczne – Specyfikacje
 • EN 14783:2013 (new) Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining – Product specification and requirements
 • EN 14783:2013 Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania
 • EN 14915:2013 (new) Solid wood panelling and cladding – Characteristics, evaluation of conformity and marking
 • EN 14783:2013 Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania
 • EN 15037-4:2010+A1:2013 (new) Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 4: Expanded polystyrene blocks
 • EN 15037-4:2010+A1:2013 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 4: Bloki styropianowe
 • EN 15037-5:2013 (new) Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 5: Lightweight blocks for simple formwork
 • EN 15037-5:2013 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 5: Lekkie bloki szalunkowe
 • EN 15286:2013 (new) Agglomerated stone – Slabs and tiles for wall finishes (internal and external)
 • EN 15258:2008 Prefabrykaty z betonu – Elementy ścian oporowych
 • EN 15322:2013 (new) Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders
 • EN 15322:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów upłynnionych i fluksowanych
 • EN 15382:2013 (new) Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in transportation infrastructure
 • EN 15382:2013 Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu
 • EN 15501:2013 (new) Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Factory made expanded perlite (EP) and exfoliated vermiculite (EV) products – Specification
 • EN 15501:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby z ekspandowanego perlitu (EP) i eksfoliowanego wermikulitu (EV) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
 • EN 15682-2:2013 (new) Glass in building – Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass – Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
 • EN 15682-2:2013 Szkło w budownictwie – Wygrzewane termiczniehartowane bezpieczne szkło z tlenków wapniowców i krzemionki – Część 2: Ocena zgodności/Norma wyrobu
 • EN 15683-2:2013 (new) Glass in building – Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass – Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
 • EN 15683-2:2013 Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne sodowo-wapniowo-krzemianowe szkło profilowe – Część 2: Ocena zgodności/Norma wyrobu

Normy zharmonizowane 305/2011 – CPR

Normy zharmonizowane 305/2011 - wykaz

Normy zharmonizowane 305/2011

 

Pobierz normy zharmonizowane 305/2011 >>> Normy zharmonizowane CPR 08_08_2014

dla CE-budownictwo.pl przygotował Mariusz Saliński Centrum Certyfikacji CECE-Polska

Znak CE dla wyrobów budowlanych – KATOWICE – wrzesień 2014

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, lider kompleksowych wdrożeń oznaczenia CE oraz znaku budowlanego B, a także czołowa firma szkoleniowa na rynku, oficjalnie rozpoczęła nowy serzon szkoleniowy 2013 / 2014. Najbliższe szkolenia dotyczące wprowadzania znaku CE i znaku budowlanego B odbędą się:

KATOWICE – 19 września 2014 – HOTEL MONOPOL 5* – ul. Dworcowa 5

Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) – rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 - więcej informacji – KLIKNIJ

KATOWICE – 18 września 2014 – HOTEL MONOPOL 5* – ul. Dworcowa 5

Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) – więcej informacji – KLIKNIJ

KATOWICE – 17 września 2014 – HOTEL MONOPOL 5* – ul. Dworcowa 5

Znak CE podstawy - więcej informacji – KLIKNIJ

KATOWICE – 16 września 2014 – HOTEL MONOPOL 5* – ul. Dworcowa 5

Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) - więcej informacji – KLIKNIJ

Szkolenie CE CPR

szkolenie CE – KATOWICE

Następne szkolenia odbędą się:

 • WARSZAWA – 17 października 2014 – GOLDEN FLOOR – al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) – rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 • WARSZAWA – 16 października 2014 – GOLDEN FLOOR – al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 • WARSZAWA – 15 października 2014 – GOLDEN FLOOR – al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE podstawy – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 • WARSZAWA – 14 października 2014 – GOLDEN FLOOR – al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

Znak CE dla wyrobów budowlanych - stolica

Znak CE dla wyrobów budowlanych – Warszawa

 WROCŁAW

 • WROCŁAW – 21 listopada 2014
 • Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) – rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • WROCŁAW – 20 listopada 2014
 • Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • WROCŁAW – 19 listopada 2014
 • Znak CE podstawy – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • WROCŁAW – 18 listopada 2014
 • Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 POZNAŃ

 • POZNAŃ – 19 grudnia 2014
 • Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) – rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • POZNAŃ – 18 grudnia 2014
 • Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • POZNAŃ – 17 grudnia 2014
 • Znak CE podstawy – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • POZNAŃ – 16 grudnia 2014
 • Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

dla CE-budownictwo.pl Magdalena Wojtczak

Deklaracja Właściwości Użytkowych -zmiana 574/2014

W lipcu 2013 moc utraciły niżej wymienione przepisy a wraz z nimi, nie ma możliwości wystawiania dla wyrobów Deklaracji Zgodności WE, która została zastąpiona Deklaracja Właściwości Użytkowych:

Przepisy obowiązujące do lipca 2013:

 • 89/106/EEC Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products
 • 89/106/EWG Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych
 • 93/68/EEC Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)
 • 93/68/EWG Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia)

Przepisy, które zastąpiły te wyżej wymienione, używamy od lipca 2013:

 • 305/2011Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Na przełomie maja i czerwca 2014 wyżej wymienione rozporządzenie 305/2011 zyskało uaktualnione między innymi rozporządzeniem delegowanym 574/2014, dotyczącym dokumentu: „Deklaracja Właściwości Użytkowych”:

 • Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council on the model to be used for drawing up a declaration of performance on construction products
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

 

 Stary wzór – Deklaracja Właściwości Użytkowych

DOP

Deklaracja Właściwości Użytkowych – 2013

Nowy wzór – Deklaracja Właściwości Użytkowych

DOP - Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych – 2014

 

Deklaracja właściwości użytkowych po zmianie 2014

 

 dla portalu CE-budownictwo.pl Szymon Maliński