Szkolenie deklaracja właściwości użytkowych

Szkolenie deklaracja właściwości użytkowych

W grudniu 2016 rusza ostatnia runda szkoleń dotyczących oznakowania CE i znaku budowlanego B. Szkolenia odbędą się w sercu Poznania w komfortowym centrum konferencyjnym CONCORDIA DESIGN ul. Zwierzyniecka 3. Szkolenia prowadzone będą przez lidera rynkowego w zakresie kompleksowych procesów oceny zgodności, przez Centrum Certyfikacji CECE-Polska:

Szkolenie deklaracja właściwości użytkowych i krajowa deklaracji właściwości użytkowych – znak CE i znak B dla wyrobów budowlanych. Rozporządzenie 305/2011 i najnowsze przepisy krajowe

 • POZNAŃ 16.12.2016 w godz. 9:00 – 15:00
 • KRAKÓW 27.01.2017 w godz. 9:00 – 15:00
 • WARSZAWA 10.02.2017 w godz. 9:00 – 15:00
 • BYDGOSZCZ 24.02.2017 w godz. 9:00 – 15:00
 • więcej informacji +48 735 790 790 lub kliknij bezpośredni link – http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce
Szkolenie deklaracja właściwości użytkowych

Szkolenie deklaracja właściwości użytkowych

 

Szkolenie deklaracja zgodności UE dla maszyn i urządzeń. Znak CE według dyrektywy 2006/42/WE, 2014/30/UE i 2014/35/UE.

 • POZNAŃ 15.12.2016 w godz. 9:00 – 17:00
 • KRAKÓW 26.01.2017 w godz. 9:00 – 17:00
 • WARSZAWA 09.02.2017 w godz. 9:00 – 17:00
 • BYDGOSZCZ 23.02.2017 w godz. 9:00 – 17:00
 • więcej informacji +48 735 790 790 lub kliknij bezpośredni link – http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Szkolenie z podstaw oznakowania CE dla importerów i producentów.

 • POZNAŃ 14.12.2016 w godz. 9:00 – 15:00
 • KRAKÓW 25.01.2017 w godz. 9:00 – 15:00
 • WARSZAWA 08.02.2017 w godz. 9:00 – 15:00
 • BYDGOSZCZ 22.02.2017 w godz. 9:00 – 15:00
 • więcej informacji +48 735 790 790 lub kliknij bezpośredni link – http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Szkolenie znak CE dla zabawek według dyrektywy 2009/48/WE

 • POZNAŃ 13.12.2016 w godz. 12:00 – 17:00
 • KRAKÓW 24.01.2017 w godz. 12:00 – 17:00
 • WARSZAWA 7.02.2017 w godz. 12:00 – 17:00
 • GDAŃSK 14.03.2017 w godz. 12:00 – 17:00
 • więcej informacji +48 735 790 790 lub kliknij bezpośredni link – http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Dla CE-Budownictwo.pl

Szymon Maliński

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR – 305/2011

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR – 305/2011

Pod koniec października 2016 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR – rozporządzenia 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG) i oznakowania i ich znakiem CE. Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR został opublikowany w:

 • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG
Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR – 305/2011

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR – 305/2011

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR zawiera zmiany i uaktualnienia w stosunku istniejących już norm zharmonizowanych – szczegóły poniżej:

EN 13165:2012+A2:2016 (new) – Thermal insulation products for buildings – Factory made rigid polyurethane foam (PU) products – Specification

EN 13165:2012+A2:2016 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13166:2012+A2:2016 (new) – Thermal insulation products for buildings – Factory made phenolic foam (PF) products – Specification

EN 13166:2012+A2:2016 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13241:2003+A2:2016 (new) – Industrial, commercial, garage doors and gates – Product standard, performance characteristics

EN 13241:2003+A2:2016 Bramy – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne


EN 14351-1:2006+A2:2016 (new) – Windows and doors – Product standard, performance characteristics – Part 1: Windows and external pedestrian doorsets

EN 14351-1:2006+A2:2016 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne


Więcej informacji na temat przepisów budowlanych oraz aktualny wykaz norm zharmonizowanych znajduje się pod bezpośrednim linkiem – http://www.ce-polska.pl/rozporzadzenie-305-2011-w-sprawie-wyrobow-budowlanych-cpr

Zapraszamy na szkolenia z zakresu oznaczenia CE i B dla wyrobów budowlanych – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/wyroby-budowlane—oznaczenie-ce-lub-b—szkolenie-.html 

Dla CE-Budownictwo.pl

Szymon Maliński

Ostanie szkolenia dotyczące znaku CE w roku 2016. Sprawdź terminy !

To ostatnie cztery cykle szkoleń dotyczących oznaczenia CE, realizowane w roku 2016. Szkolenia odbędą się we WROCŁAWIU, KATOWICACH, RZESZOWIE i POZNANIU. Szkolenia dotyczą zmian w dyrektywach Nowego Podejścia, które miały miejsce na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, odbędą się:

Szkolenie oznakowanie CE dla wyrobów budowlanych (znak CE i B – 305/2011 i wymagania 2017)

 • 28 października 2016 WROCŁAW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 18 listopada 2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 25 listopada 2016 RZESZÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 16 grudnia 2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

Szkolenie oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń

 • 27 października 2016 WROCŁAW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 17 listopada 2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 24 listopada 2016 RZESZÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 15 grudzień 2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html 

Szkolenie oznakowanie CE dla zabawek

 • 15 listopada 2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 13 grudnia 2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 24 stycznia 2016 KRAKÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

Szkolenie oznakowanie CE – podstawy

 • 26 października 2016 WROCŁAW- więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 16 listopada 2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 23 listopada 2016 RZESZÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 14 grudnia 2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html
Ostanie szkolenia dotyczące znaku CE

Ostanie szkolenia dotyczące znaku CE

dla CE-budownictwo.pl Janusz Budyk

Nowa strona lidera rynkowe w zakresie wdrażania znaku CE – największy serwis dotyczący oznakowania CE

Nowa strona lidera rynkowe w zakresie wdrażania znaku CE – największy serwis dotyczący oznakowania CE

największy serwis dotyczący oznakowania CE

największy serwis dotyczący oznakowania CE

To już pewne. Na początku listopada będziecie Państwo mogli korzystać z największego serwisu dotyczącego oznakowania CE. Centrum Certyfikacji CECE – Polska podała już do informacji publicznej, że trwają ostateczne testy nowego serwisu internetowego. Przedsięwzięcie jest bardzo poważne. Magdalena Wojtczak z CECE-Polska mówi, że objętościowo i merytorycznie nigdy w Polsce nie było takiego serwisu.

Do dyspozycji użytkowników będziemy menu główne, które będzie zawierało standardowe zakładki (o nas, aktualności szkolenia itp) i będzie miało wydźwięk typowo komercyjny. CECE – Polska stworzyło jednak drugie MENU WIEDZY w którym można znaleźć:

 • DEKLARACJE ZGODNOŚCI
  • deklaracje zgodności UE
  • deklaracje zgodności WE
  • deklaracje właściwości użytkowych
  • krajowe deklaracje zgodności
  • krajowe deklaracje właściwości użytkowych
 • PORADNIKI
 • DYREKTYWY
  • przepisy europejskie (dyrektywy, rozporządzenia0
  • przepisy krajowe (ustawy rozporządzenia)
  • wykazy norm zharmonizowanych
 • SŁOWNIK
 • INFORMACJE PODSTAWOWE
 • dane kontaktowe EUROPEJSKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Razem na chwilę obecną mamy ponad 1300 podstron, na chwilę codziennie dodawanych jest ponad 20 następnych.

Największy serwis dotyczący oznakowania CE już wkrótce do Waszej dyspozycji.

Dla CE-budownictwo.pl Monika Zawadzka

Szkolenia ze znakowania CE – sezon 2016/2017 – KRAKÓW, KOŁOBRZEG, WARSZAWA, WROCŁAW.

Szkolenia ze znakowania CE – sezon 2016/2017 – KRAKÓW, KOŁOBRZEG, WARSZAWA, WROCŁAW.

Centrum Certyfikacji CECE-Polska, firma kompleksowo wdrażająca oznakowanie CE i znak budowlany B, organizuje we wrześniu szkolenia dotyczące wprowadzenia oznakowania CE i B, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji zgodności, etykiet, instrukcji dla wyrobów budowlanych. Szczegóły poniżej:

Szkolenia ze znakowania CE i B wyrobów budowlanych kierowane do producentów i upoważnionych przedstawicieli producentów wyrobów budowlanych

 • KRAKÓW – 23 września 2016 godz. 9:00 – 15:00
 • KOŁOBRZEG – 30 września 2016 godz. 9:00 – 15:00
 • WARSZAWA  – 21 października 2016 godz. 9:00 – 15:00
 • WROCŁAW – 28 października 2016 godz. 9:00 – 15:00
 • szczegóły kliknij – http://www.ce-polska.pl/wyroby-budowlane—oznaczenie-ce-lub-b—szkolenie-.html
 • infolinia informacyjna +48 735 790 790
 • koszt szkolenia – 930 złotych netto + 23% VAT.

Szkolenia ze znakowania CE – podstawy kierowane do importerów

Szkolenia ze znakowania CE

Szkolenia ze znakowania CE

Każdy uczestnik otrzyma 200-stronne materiały szkoleniowe, płytę CE z przepisami, Certyfikat, dostęp do infolinii (na dwa lata). W cenie szkolenia są uwzględniono przerwy kawowe i lunch.

Dla CE-Budownictwo.pl Monika Zawadzka (Centrum Certyfikacji CECE-Polska).

Od 1.11.2016 obowiązuje norma EN 16034:2014 dotycząca drzwi, bram i okien (odporność ogniowa, dymoszczelność)

Od 1 listopada 2016 zostaje wprowadzony do wykazu norm zharmonizowanych ciekawy przepis szczegółowy (EN 16034):

 • EN 16034:2014 Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows – Product standard, performance characteristics – Fire resisting and/or smoke control characteristics
 • EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

przepis dostępny jest w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (w dwóch wersjach językowych):

Wyżej wymieniona norma ma dość długi okres przejściowy , który kończy sie w dniu 1 listopada 2019. Więcej na temat norm na szkoleniach – http://www.ce-polska.pl/wyroby-budowlane—oznaczenie-ce-lub-b—szkolenie-.html.

Dla CE-Budownictwo.pl Monika Zawadzka (Centrum Certyfikacji CECE-Polska).

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

CECE – Polska główna organizacja promujące wiedzę w temacie dyrektyw Nowego Podejścia (znak CE), w okresie urlopowym, przeprowadzi szkolenia w lipcu w CZĘSTOCHOWIE, a w sierpniu 2016 w POZNANIU. We wrześniu 2016 CECE – POLSKA rozpoczyna nowy sezon szkoleniowy od KRAKOWA i KOSZALINA. Chcesz samemu nadać oznakowanie CE ? Chcesz sprawnie wprowadzić wyrób na Europejski Obszar Gospodarczy ? Chcesz poznać zmiany w przepisach zasadniczych, które zostały wprowadzone w dniu 20 kwietnia 2016, ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE:

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016:

Szkolenie – znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/35/UE

 • 14.07.2016 – CZĘSTOCHOWA — więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
  25.08.2016 – POZNAŃ — więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 22.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 29.09.2016 – KOSZALIN – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

 


Szkolenie – podstawy znakowania CE (szkolenie dla importerów i agencji celnych)

 • 13.07.2016 – CZĘSTOCHOWA – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 24.08.2016 – POZNAŃ – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 21.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 28.09.2016 – KOSZALIN – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

Szkolenie – znak CE i B dla wyrobów budowlanych (305/2011 CPR)

 • 15.07.2016 – CZĘSTOCHOWA – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 26.08.2016 – POZNAŃ – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 23.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 30.09.2016 – KOSZALIN – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

Szkolenie – znak CE dla zabawek

 • 12.07.2016 – CZĘSTOCHOWA – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 23.08.2016 – POZNAŃ – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 20.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

 

dla CE-maszyny.pl Magdalena Wojtczak

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

W dniu 10 czerwca 2016 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla cpr 305/2011:

 • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC – OJ C 209 of 10/06/2016
 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG – OJ C 209 10/06/2016

Nowy wykaz norm zharmonizowanych zawiera następujące nowości:

EN 771-1:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 1: Clay masonry units
EN 771-1:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne

EN 771-2:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 2: Calcium silicate masonry units
EN 771-2:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe

EN 771-3:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)
EN 771-3:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

EN 771-4:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units
EN 771-4:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

EN 771-5:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 5: Manufactured stone masonry units
EN 771-5:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

EN 50575:2014+A1:2016 Power, control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
EN 50575:2014+A1:2016 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowe

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – wiecej informacji +48 735 790 790.

dla CE-budownictwo.pl Adam Strabe

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Jak nadać znak CE i znak budowlany B (305/2011 i prawo budowlane)

 

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Jak nadać znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2014/30/UE i 2014/35/UE)

 

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Znak CE podstawy. Szkolenie dla importerów i agencji celnych (nowe dyrektywy)

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

Szkolenie – Jak nadać znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE  – TOYS)

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Zadzwoń – infolinia informacyjna w sprawie wdrażania oznakowania CE –  CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska telefon +48 735 790 790 więcej na www.CE-Polska.pl

dla CE-Budownictwo.pl Jan Zajewski

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw

Rok 2016 przyniósł zmiany w wielu dyrektywach Nowego Podejścia. Informacje o zmianach udzielane są pod numerem infolinii 735 790 790. Zmiany wymusiły także konieczność wydania nowych wykazów norm zharmonizowanych, dla następujących dyrektyw:

 • dyrektywy prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE
 • dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
 • dyrektywy wag nieautomatycznych 2014/31/UE
 • dyrektywie dźwigowej 2014/33/UE
 • dyrektywie ATEX 2014/34/UE
 • dyrektywie niskonapięciowej 2014/35/UE

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – proste zbiorniki ciśnieniowe 2014/29/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/29/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels (recast) – OJ C 138 of 20/04/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 138/02)
 • ściągnij >>>

 

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast) – OJ C 173 of 13/05/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 173/05)
 • ściągnij >>>

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – wagi nieautomatyczne 2014/31/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments (recast) – OJ C 014 of 15/01/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 014/02)
 • ściągnij >>>

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – dźwigi (windy) 2014/33/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts (recast) – OJ C 138 of 20/04/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 138/03)
 • ściągnij >>>

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – ATEX 2014/34/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast) – OJ C 126 of 08/04/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 126/02)
 • ściągnij >>>

 

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – wyroby niskonapięciowe 2014/35/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits – OJ C 173 of 13/05/2016 
 • Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 126 z dnia 8 kwietnia 2016 r., s. 25) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • ściągnij >>>

Dla CE-budownictwo.pl Jarek Staszewski