Szkolenia ze znakowania CE – sezon 2016/2017 – KRAKÓW, KOŁOBRZEG, WARSZAWA, WROCŁAW.

Szkolenia ze znakowania CE – sezon 2016/2017 – KRAKÓW, KOŁOBRZEG, WARSZAWA, WROCŁAW.

Centrum Certyfikacji CECE-Polska, firma kompleksowo wdrażająca oznakowanie CE i znak budowlany B, organizuje we wrześniu szkolenia dotyczące wprowadzenia oznakowania CE i B, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji zgodności, etykiet, instrukcji dla wyrobów budowlanych. Szczegóły poniżej:

Szkolenia ze znakowania CE i B wyrobów budowlanych kierowane do producentów i upoważnionych przedstawicieli producentów wyrobów budowlanych

 • KRAKÓW – 23 września 2016 godz. 9:00 – 15:00
 • KOŁOBRZEG – 30 września 2016 godz. 9:00 – 15:00
 • WARSZAWA  – 21 października 2016 godz. 9:00 – 15:00
 • WROCŁAW – 28 października 2016 godz. 9:00 – 15:00
 • szczegóły kliknij – http://www.ce-polska.pl/wyroby-budowlane—oznaczenie-ce-lub-b—szkolenie-.html
 • infolinia informacyjna +48 735 790 790
 • koszt szkolenia – 930 złotych netto + 23% VAT.

Szkolenia ze znakowania CE – podstawy kierowane do importerów

Szkolenia ze znakowania CE

Szkolenia ze znakowania CE

Każdy uczestnik otrzyma 200-stronne materiały szkoleniowe, płytę CE z przepisami, Certyfikat, dostęp do infolinii (na dwa lata). W cenie szkolenia są uwzględniono przerwy kawowe i lunch.

Dla CE-Budownictwo.pl Monika Zawadzka (Centrum Certyfikacji CECE-Polska).

Od 1.11.2016 obowiązuje norma EN 16034:2014 dotycząca drzwi, bram i okien (odporność ogniowa, dymoszczelność)

Od 1 listopada 2016 zostaje wprowadzony do wykazu norm zharmonizowanych ciekawy przepis szczegółowy (EN 16034):

 • EN 16034:2014 Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows – Product standard, performance characteristics – Fire resisting and/or smoke control characteristics
 • EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

przepis dostępny jest w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (w dwóch wersjach językowych):

Wyżej wymieniona norma ma dość długi okres przejściowy , który kończy sie w dniu 1 listopada 2019. Więcej na temat norm na szkoleniach – http://www.ce-polska.pl/wyroby-budowlane—oznaczenie-ce-lub-b—szkolenie-.html.

Dla CE-Budownictwo.pl Monika Zawadzka (Centrum Certyfikacji CECE-Polska).

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

CECE – Polska główna organizacja promujące wiedzę w temacie dyrektyw Nowego Podejścia (znak CE), w okresie urlopowym, przeprowadzi szkolenia w lipcu w CZĘSTOCHOWIE, a w sierpniu 2016 w POZNANIU. We wrześniu 2016 CECE – POLSKA rozpoczyna nowy sezon szkoleniowy od KRAKOWA i KOSZALINA. Chcesz samemu nadać oznakowanie CE ? Chcesz sprawnie wprowadzić wyrób na Europejski Obszar Gospodarczy ? Chcesz poznać zmiany w przepisach zasadniczych, które zostały wprowadzone w dniu 20 kwietnia 2016, ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE:

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016:

Szkolenie – znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/35/UE

 • 14.07.2016 – CZĘSTOCHOWA — więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
  25.08.2016 – POZNAŃ — więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 22.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 29.09.2016 – KOSZALIN – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

 


Szkolenie – podstawy znakowania CE (szkolenie dla importerów i agencji celnych)

 • 13.07.2016 – CZĘSTOCHOWA – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 24.08.2016 – POZNAŃ – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 21.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 28.09.2016 – KOSZALIN – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

Szkolenie – znak CE i B dla wyrobów budowlanych (305/2011 CPR)

 • 15.07.2016 – CZĘSTOCHOWA – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 26.08.2016 – POZNAŃ – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 23.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 30.09.2016 – KOSZALIN – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

Szkolenie – znak CE dla zabawek

 • 12.07.2016 – CZĘSTOCHOWA – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 23.08.2016 – POZNAŃ – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 20.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

 

dla CE-maszyny.pl Magdalena Wojtczak

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

W dniu 10 czerwca 2016 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla cpr 305/2011:

 • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC – OJ C 209 of 10/06/2016
 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG – OJ C 209 10/06/2016

Nowy wykaz norm zharmonizowanych zawiera następujące nowości:

EN 771-1:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 1: Clay masonry units
EN 771-1:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne

EN 771-2:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 2: Calcium silicate masonry units
EN 771-2:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe

EN 771-3:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)
EN 771-3:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

EN 771-4:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units
EN 771-4:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

EN 771-5:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 5: Manufactured stone masonry units
EN 771-5:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

EN 50575:2014+A1:2016 Power, control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
EN 50575:2014+A1:2016 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowe

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – wiecej informacji +48 735 790 790.

dla CE-budownictwo.pl Adam Strabe

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Jak nadać znak CE i znak budowlany B (305/2011 i prawo budowlane)

 

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Jak nadać znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2014/30/UE i 2014/35/UE)

 

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Znak CE podstawy. Szkolenie dla importerów i agencji celnych (nowe dyrektywy)

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

Szkolenie – Jak nadać znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE  – TOYS)

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Zadzwoń – infolinia informacyjna w sprawie wdrażania oznakowania CE –  CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska telefon +48 735 790 790 więcej na www.CE-Polska.pl

dla CE-Budownictwo.pl Jan Zajewski

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw

Rok 2016 przyniósł zmiany w wielu dyrektywach Nowego Podejścia. Informacje o zmianach udzielane są pod numerem infolinii 735 790 790. Zmiany wymusiły także konieczność wydania nowych wykazów norm zharmonizowanych, dla następujących dyrektyw:

 • dyrektywy prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE
 • dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
 • dyrektywy wag nieautomatycznych 2014/31/UE
 • dyrektywie dźwigowej 2014/33/UE
 • dyrektywie ATEX 2014/34/UE
 • dyrektywie niskonapięciowej 2014/35/UE

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – proste zbiorniki ciśnieniowe 2014/29/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/29/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels (recast) – OJ C 138 of 20/04/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 138/02)
 • ściągnij >>>

 

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast) – OJ C 173 of 13/05/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 173/05)
 • ściągnij >>>

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – wagi nieautomatyczne 2014/31/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments (recast) – OJ C 014 of 15/01/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 014/02)
 • ściągnij >>>

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – dźwigi (windy) 2014/33/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts (recast) – OJ C 138 of 20/04/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 138/03)
 • ściągnij >>>

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – ATEX 2014/34/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast) – OJ C 126 of 08/04/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 126/02)
 • ściągnij >>>

 

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – wyroby niskonapięciowe 2014/35/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits – OJ C 173 of 13/05/2016 
 • Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 126 z dnia 8 kwietnia 2016 r., s. 25) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • ściągnij >>>

Dla CE-budownictwo.pl Jarek Staszewski

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B – to dobre pytanie ? Poszukujesz odpowiedzi masz kilka możliwości możesz zacząć szukać informacji w internecie, ale trudno w gąszczu przepisów znaleźć to co Cię interesuje. Możesz zacząć dzwonić po ministerstwach i urzędach… ale po co tracić czas. Skorzystaj z INFOLINII CE i B <<<KLIKNIJ>>> lub przyjedź na szkolenie. Najbliższe szkolenia dotyczące znaku CE odbędą się już niedługo w Łodzi, Rzeszowie, Gdańsku, Kielcach, Wrocławiu… Szczegóły poniżej.

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Szkolenie znak CE i znak budowlany B – zadzwoń +48 61 830 81 81

Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE dla maszyn i urządzeń (2006/42/WE, LVD, EMC, 2004/108/WE, 2014/30/UE, 2006/95/WE, 2014/35/UE)


Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE podstawy (szkolenie dla producentów, importerów, działów zakupów i agencji celnych)


Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE dla zabawek (2009/48/WE)

?Kiedy muszę wdrożyć znak CE

Dowiedz się więcej o znaku CE – telefon +48 61 830 81 81. Szkolenia prowadzone przez pracowników największej i najbardziej renomowanej firmy doradczej i wdrożeniowej w branży oznakowania CE.

Kiedy muszę wdrożyć znak CE

Kiedy muszę wdrożyć znak CE

Dla CE-budownictwo.pl Martyna Jachowska CECE-Polska

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

W dniu 8 kwietnia 2016 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011 – rozporządzenia 305/2011. Zmiany pojawiły się w kilku normach i dotyczą między innymi:

 • czujników dymu,
 • płyt włóknisto – cementowych, elementów kamiennych zarówno płyt okładzinowych jak i elementów murowych,
 • wentylatorów oddymiających,
 • sufitów podwieszanych,
 • cementu, śrub o specjalnej wytrzymałości.

WYKAZ ZMIAN:

Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC – OJ C 126 of 08/04/2016

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

 • EN 54-12:2015 (new) Fire detection and fire alarm systems – Part 12: Smoke detectors – Line detectors using an optical beam
 • EN 54-12:2015 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 12: Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

 • EN 494:2012+A1:2015 (new) Fibre-cement profiled sheets and fittings – Product specification and test methods
 • EN 494:2012+A1:2015 Profilowane płyty włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia – Właściwości wyrobu i metody badań

 • EN 771-6:2011+A1:2015 (new) Specification for masonry units – Part 6: Natural stone masonry units
 • EN 771-6:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

 • EN 1469:2015 (new) Natural stone products – Slabs for cladding – Requirements
 • EN 1469:2015 Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty okładzinowe – Wymagania

 • EN 12101-3:2015 (new) Smoke and heat control systems – Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators (Fans)
 • EN 12101-3:2015 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających

 • EN 13964:2014 (new) Suspended ceilings – Requirements and test methods
 • EN 13964:2014 Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań

 • EN 14216:2015 (new) Cement – Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements
 • EN 14216:2015 Cement – Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji

 • EN 14399-1:2015 (new) High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 1: General requirements
 • EN 14399-1:2015 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych – Część 1: Wymagania ogólne

 

Więcej o zmianach >>>> KLIKNIJ <<<<

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

Dla CE-Budownictwo.pl  Jacek Zawadzki

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B – to dobre pytanie ? Poszukujesz odpowiedzi masz kilka możliwości możesz zacząć szukać informacji w internecie, ale trudno w gąszczu przepisów znaleźć to co Cię interesuje. MOżesz aczać dzwonić po ministerstwach i urzędach… ale po co tracić czas. Skorzystaj z INFOLINII CE i B <<<KLIKNIJ>>> lub przyjedź na szkolenie. Najbliższe szkolenia dotyczące znaku CE odbędą się już niedługo w Łodzi, Rzeszowie,Gdańsku, Kielcach, Wrocławiu… Szczegóły poniżej.

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Szkolenie znak CE i znak budowlany B – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 15.04.2016 >>> kliknij
 • RZESZÓW 22.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 13.05.2016 >>> kliknij
 • KIELCE 20.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 10.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81
 • WARSZAWA 17.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

 

Znak CE dla maszyn i urządzeń (2006/42/WE, LVD, EMC, 2004/108/WE, 2014/30/UE, 2006/95/WE, 2014/35/UE) – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 14.04.2016 >>> kliknij
 • RZESZÓW 21.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 12.05.2016 >>> kliknij
 • KIELCE 19.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 09.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81
 • WARSZAWA 16.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

 

Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE podstawy (szkolenie dla producentów, importerów, działów zakupów i agencji celnych) – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 13.04.2016 >>> kliknij
 • RZESZÓW 20.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 11.05.2016 >>> kliknij
 • KIELCE 18.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 08.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81
 • WARSZAWA 15.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

 

Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE dla zabawek (2009/48/WE) – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 12.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 10.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 07.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

 

Dowiedz się więcej o znaku CE – telefon +48 61 830 81 81. Szkolenia prowadzone przez pracowników największej i najbardziej renomowanej firmy doradczej i wdrożeniowej w branży oznakowania CE.

Dla CE-budownictwo.pl Martyna Jachowska CECE-Polska

Czy Polski Komitet Normalizacyjny lubi swoich klientów ?

Polski Komitet Normalizacyjny to monopolista w rozprowadzaniu norm i norm zharmonizowanych w Polsce i tak jak każdy monopolista lubi pokazać swoim klientom, że ich dobro jest dla niego najmniej ważne. Sklep internetowy PKN od co najmniej kilku lat wzbudza kontrowersje, i wywołuje złe emocje.

Dlaczego tak jest ? Bo sklep internetowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego to mocno nie dopilnowany i wadliwy serwis, którego od kilku lat nie można dopracować. Co  w nim szwankuje ? W sumie wszystko co najważniejsze od płatności elektronicznych, które raz można zrealizować innym razem jest to nie możliwe, przez błędy w opisach, po jego całkowite nie działanie sklepu.

Awaria PKN 11 marca 2016

PKN – NIEDOSTĘPNY – 11 marca 2016 (źródło: www.PKN.pl)

I tak następny raz w roku sklep PKN nie funkcjonuje, tym razem pojawiło się chociaż zawiadomienie na stronie, które określa w jakim czasie serwis nie będzie dostępny.

Do władz PKN wysuwamy pytanie ? Czy jak zakup norm jest nie możliwy, możemy z nich nie korzystać ? Czy macie Państwo jakikolwiek szacunek do ludzi, którzy muszą (są zmuszeni prawnie) do korzystania z Waszych niskiej jakości usług ?

Dla CE-Budownictwo.pl JB