Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

 

Centrum Certyfikacji CECE – Polska środkowo europejski lider rynkowy, zaprasza na szkolenia dotyczące oznakowania CE i znaku budowlanego B. CECE-Polska w swojej ofercie szkoleń posiada zupełnie nowe szkolenie w zakresie oznakowania CE i B dla wyrobów budowlanych, które opisuje szczegółowo zmiany po 1 stycznia 2017.

 

Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

Szkolenie dotyczące wdrożenia oznakowania CE i znaku budowlanego B (deklaracja właściwości użytkowych – CPR – 305/2011, krajowa deklaracja właściwości użytkowych Dz.U.16.1966) – nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017

 • KRAKÓW – 27.01.2017
 • WARSZAWA – 10.02.2017
 • BYDGOSZCZ – 24.02.2017
 • GDAŃSK – 17.03.2017
 • KATOWICE – 24.03.2017
 • Potrzebujesz więcej informacji – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce
 • Infolinia informacyjna +48 735 790 790.

 

Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

Szkolenie dotyczące wdrożenia oznakowania CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, nowej dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE i nowej dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE

 • KRAKÓW – 26.01.2017
 • WARSZAWA – 09.02.2017
 • BYDGOSZCZ – 23.02.2017
 • GDAŃSK – 16.03.2017
 • KATOWICE – 23.03.2017
 • Potrzebujesz więcej informacji – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce
 • Infolinia informacyjna +48 735 790 790.

 

Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

Szkolenie dotyczące podstaw oznakowania CE dla producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli, organów celnych , agencji celnych. Na szkoleniu zostaną opisane wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia wymagają ce oznakowania CE.

 • KRAKÓW – 25.01.2017
 • WARSZAWA – 8.02.2017
 • BYDGOSZCZ – 22.02.2017
 • GDAŃSK – 5.03.2017
 • KATOWICE – 22.03.2017
 • Potrzebujesz więcej informacji – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce
 • Infolinia informacyjna +48 735 790 790.

 

Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

Szkolenie dotyczące wdrożenia oznakowania CE dla zabawek według dyrektywy 2009/48/WE

 • KRAKÓW – 24.01.2017
 • WARSZAWA – 7.02.2017
 • GDAŃSK – 14.03.2017
 • KATOWICE – 21.03.2017
 • Potrzebujesz więcej informacji – bezpośredni link http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce
 • Infolinia informacyjna +48 735 790 790.
Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

Szkolenia znak CE – szkolenia 2017

Dla CE-budownictwo.pl Justyna Nowacka

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych od 1.1.2017

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych obowiązuje od 1 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym B.

 

Co się zmieniło ?

 • Krajowa deklaracji zgodności powołana na mocy Dz.U.04.198.2041, zostaje zastąpiona Krajową deklaracją właściwości użytkowych – wzór dokumentu znajduje się na stronie krajowej instytucji konsultacyjnej w sprawach oznakowania CE i znaku budowlanego B – bezpośredni link – http://www.ce-polska.pl/krajowa-deklracja-wlasciwosci-uzytkowych
 • Dodano nowe wyroby do załącznika 1, między innymi pojawiły się kable zasilające, sterujące i komunikacyjne, wyroby do wentylacji i klimatyzacji, wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną, zestawy budowlane ale ich zgodność będzie musiała być potwierdzona KRAJOWĄ DEKLARACJĄ WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWYCH dopiero od 30 czerwca 2018.
 • Nie istnieje system oceny zgodności 2.

 

CE-Polska jako krajowy partner w zakresie wdrażania oznakowania CE i znaku budowlanego B zaprasza na szkolenia:

KRAKÓW styczeń 2017 – http://www.ce-polska.pl/305-2011-cpr-szkolenie-znak-ce-i-znak-b-dla-wyrobow-budowlanych-1

WARSZAWA luty 2017 – http://www.ce-polska.pl/305-2011-cpr-szkolenie-znak-ce-i-znak-b-dla-wyrobow-budowlanych-3

BYDGOSZCZ luty 2017 – http://www.ce-polska.pl/305-2011-cpr-szkolenie-znak-ce-i-znak-b-dla-wyrobow-budowlanych-2

GDAŃSK marzec 2017 – http://www.ce-polska.pl/305-2011-cpr-szkolenie-znak-ce-i-znak-b-dla-wyrobow-budowlanych-4

KATOWICE marzec 2017

 

Chcesz dotrzeć do (przepisy i przykłady):

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

 

Dla CE-budownictwo.pl Aleksander Paszczy

Ostanie szkolenia dotyczące znaku CE w roku 2016. Sprawdź terminy !

To ostatnie cztery cykle szkoleń dotyczących oznaczenia CE, realizowane w roku 2016. Szkolenia odbędą się we WROCŁAWIU, KATOWICACH, RZESZOWIE i POZNANIU. Szkolenia dotyczą zmian w dyrektywach Nowego Podejścia, które miały miejsce na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, odbędą się:

Szkolenie oznakowanie CE dla wyrobów budowlanych (znak CE i B – 305/2011 i wymagania 2017)

 • 28 października 2016 WROCŁAW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 18 listopada 2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 25 listopada 2016 RZESZÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 16 grudnia 2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

Szkolenie oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń

 • 27 października 2016 WROCŁAW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 17 listopada 2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 24 listopada 2016 RZESZÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 15 grudzień 2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html 

Szkolenie oznakowanie CE dla zabawek

 • 15 listopada 2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 13 grudnia 2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 24 stycznia 2016 KRAKÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html

Szkolenie oznakowanie CE – podstawy

 • 26 października 2016 WROCŁAW- więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 16 listopada 2016 KATOWICE – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 23 listopada 2016 RZESZÓW – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • 14 grudnia 2016 POZNAŃ – więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81
 • wejdź na stronę – http://www.ce-polska.pl/szkolenia.html
Ostanie szkolenia dotyczące znaku CE

Ostanie szkolenia dotyczące znaku CE

dla CE-budownictwo.pl Janusz Budyk

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

CECE – Polska główna organizacja promujące wiedzę w temacie dyrektyw Nowego Podejścia (znak CE), w okresie urlopowym, przeprowadzi szkolenia w lipcu w CZĘSTOCHOWIE, a w sierpniu 2016 w POZNANIU. We wrześniu 2016 CECE – POLSKA rozpoczyna nowy sezon szkoleniowy od KRAKOWA i KOSZALINA. Chcesz samemu nadać oznakowanie CE ? Chcesz sprawnie wprowadzić wyrób na Europejski Obszar Gospodarczy ? Chcesz poznać zmiany w przepisach zasadniczych, które zostały wprowadzone w dniu 20 kwietnia 2016, ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE:

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016

Szkolenia znak CE i B w lipcu i sierpniu 2016:

Szkolenie – znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/35/UE

 • 14.07.2016 – CZĘSTOCHOWA — więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
  25.08.2016 – POZNAŃ — więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 22.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 29.09.2016 – KOSZALIN – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

 


Szkolenie – podstawy znakowania CE (szkolenie dla importerów i agencji celnych)

 • 13.07.2016 – CZĘSTOCHOWA – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 24.08.2016 – POZNAŃ – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 21.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 28.09.2016 – KOSZALIN – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

Szkolenie – znak CE i B dla wyrobów budowlanych (305/2011 CPR)

 • 15.07.2016 – CZĘSTOCHOWA – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 26.08.2016 – POZNAŃ – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 23.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 30.09.2016 – KOSZALIN – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

Szkolenie – znak CE dla zabawek

 • 12.07.2016 – CZĘSTOCHOWA – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 23.08.2016 – POZNAŃ – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81
 • 20.09.2016 – KRAKÓW – więcej informacji KLIKNIJ lub zadzwoń + 48 61 830 81 81

 

dla CE-maszyny.pl Magdalena Wojtczak

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

W dniu 10 czerwca 2016 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla cpr 305/2011:

 • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC – OJ C 209 of 10/06/2016
 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG – OJ C 209 10/06/2016

Nowy wykaz norm zharmonizowanych zawiera następujące nowości:

EN 771-1:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 1: Clay masonry units
EN 771-1:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne

EN 771-2:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 2: Calcium silicate masonry units
EN 771-2:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe

EN 771-3:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)
EN 771-3:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

EN 771-4:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units
EN 771-4:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

EN 771-5:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 5: Manufactured stone masonry units
EN 771-5:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

EN 50575:2014+A1:2016 Power, control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
EN 50575:2014+A1:2016 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowe

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – wiecej informacji +48 735 790 790.

dla CE-budownictwo.pl Adam Strabe

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Jak nadać znak CE i znak budowlany B (305/2011 i prawo budowlane)

 

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Jak nadać znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2014/30/UE i 2014/35/UE)

 

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Znak CE podstawy. Szkolenie dla importerów i agencji celnych (nowe dyrektywy)

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

Szkolenie – Jak nadać znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE  – TOYS)

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Zadzwoń – infolinia informacyjna w sprawie wdrażania oznakowania CE –  CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska telefon +48 735 790 790 więcej na www.CE-Polska.pl

dla CE-Budownictwo.pl Jan Zajewski

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw

Rok 2016 przyniósł zmiany w wielu dyrektywach Nowego Podejścia. Informacje o zmianach udzielane są pod numerem infolinii 735 790 790. Zmiany wymusiły także konieczność wydania nowych wykazów norm zharmonizowanych, dla następujących dyrektyw:

 • dyrektywy prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE
 • dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
 • dyrektywy wag nieautomatycznych 2014/31/UE
 • dyrektywie dźwigowej 2014/33/UE
 • dyrektywie ATEX 2014/34/UE
 • dyrektywie niskonapięciowej 2014/35/UE

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – proste zbiorniki ciśnieniowe 2014/29/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/29/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels (recast) – OJ C 138 of 20/04/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 138/02)
 • ściągnij >>>

 

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast) – OJ C 173 of 13/05/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 173/05)
 • ściągnij >>>

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – wagi nieautomatyczne 2014/31/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments (recast) – OJ C 014 of 15/01/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 014/02)
 • ściągnij >>>

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – dźwigi (windy) 2014/33/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts (recast) – OJ C 138 of 20/04/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 138/03)
 • ściągnij >>>

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – ATEX 2014/34/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast) – OJ C 126 of 08/04/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 126/02)
 • ściągnij >>>

 

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – wyroby niskonapięciowe 2014/35/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits – OJ C 173 of 13/05/2016 
 • Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 126 z dnia 8 kwietnia 2016 r., s. 25) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • ściągnij >>>

Dla CE-budownictwo.pl Jarek Staszewski

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B – to dobre pytanie ? Poszukujesz odpowiedzi masz kilka możliwości możesz zacząć szukać informacji w internecie, ale trudno w gąszczu przepisów znaleźć to co Cię interesuje. Możesz zacząć dzwonić po ministerstwach i urzędach… ale po co tracić czas. Skorzystaj z INFOLINII CE i B <<<KLIKNIJ>>> lub przyjedź na szkolenie. Najbliższe szkolenia dotyczące znaku CE odbędą się już niedługo w Łodzi, Rzeszowie, Gdańsku, Kielcach, Wrocławiu… Szczegóły poniżej.

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Szkolenie znak CE i znak budowlany B – zadzwoń +48 61 830 81 81

Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE dla maszyn i urządzeń (2006/42/WE, LVD, EMC, 2004/108/WE, 2014/30/UE, 2006/95/WE, 2014/35/UE)


Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE podstawy (szkolenie dla producentów, importerów, działów zakupów i agencji celnych)


Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE dla zabawek (2009/48/WE)

?Kiedy muszę wdrożyć znak CE

Dowiedz się więcej o znaku CE – telefon +48 61 830 81 81. Szkolenia prowadzone przez pracowników największej i najbardziej renomowanej firmy doradczej i wdrożeniowej w branży oznakowania CE.

Kiedy muszę wdrożyć znak CE

Kiedy muszę wdrożyć znak CE

Dla CE-budownictwo.pl Martyna Jachowska CECE-Polska

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

W dniu 8 kwietnia 2016 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011 – rozporządzenia 305/2011. Zmiany pojawiły się w kilku normach i dotyczą między innymi:

 • czujników dymu,
 • płyt włóknisto – cementowych, elementów kamiennych zarówno płyt okładzinowych jak i elementów murowych,
 • wentylatorów oddymiających,
 • sufitów podwieszanych,
 • cementu, śrub o specjalnej wytrzymałości.

WYKAZ ZMIAN:

Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC – OJ C 126 of 08/04/2016

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

 • EN 54-12:2015 (new) Fire detection and fire alarm systems – Part 12: Smoke detectors – Line detectors using an optical beam
 • EN 54-12:2015 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 12: Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

 • EN 494:2012+A1:2015 (new) Fibre-cement profiled sheets and fittings – Product specification and test methods
 • EN 494:2012+A1:2015 Profilowane płyty włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia – Właściwości wyrobu i metody badań

 • EN 771-6:2011+A1:2015 (new) Specification for masonry units – Part 6: Natural stone masonry units
 • EN 771-6:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

 • EN 1469:2015 (new) Natural stone products – Slabs for cladding – Requirements
 • EN 1469:2015 Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty okładzinowe – Wymagania

 • EN 12101-3:2015 (new) Smoke and heat control systems – Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators (Fans)
 • EN 12101-3:2015 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających

 • EN 13964:2014 (new) Suspended ceilings – Requirements and test methods
 • EN 13964:2014 Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań

 • EN 14216:2015 (new) Cement – Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements
 • EN 14216:2015 Cement – Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji

 • EN 14399-1:2015 (new) High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 1: General requirements
 • EN 14399-1:2015 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych – Część 1: Wymagania ogólne

 

Więcej o zmianach >>>> KLIKNIJ <<<<

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

Dla CE-Budownictwo.pl  Jacek Zawadzki

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B – to dobre pytanie ? Poszukujesz odpowiedzi masz kilka możliwości możesz zacząć szukać informacji w internecie, ale trudno w gąszczu przepisów znaleźć to co Cię interesuje. MOżesz aczać dzwonić po ministerstwach i urzędach… ale po co tracić czas. Skorzystaj z INFOLINII CE i B <<<KLIKNIJ>>> lub przyjedź na szkolenie. Najbliższe szkolenia dotyczące znaku CE odbędą się już niedługo w Łodzi, Rzeszowie,Gdańsku, Kielcach, Wrocławiu… Szczegóły poniżej.

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Szkolenie znak CE i znak budowlany B – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 15.04.2016 >>> kliknij
 • RZESZÓW 22.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 13.05.2016 >>> kliknij
 • KIELCE 20.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 10.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81
 • WARSZAWA 17.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

 

Znak CE dla maszyn i urządzeń (2006/42/WE, LVD, EMC, 2004/108/WE, 2014/30/UE, 2006/95/WE, 2014/35/UE) – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 14.04.2016 >>> kliknij
 • RZESZÓW 21.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 12.05.2016 >>> kliknij
 • KIELCE 19.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 09.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81
 • WARSZAWA 16.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

 

Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE podstawy (szkolenie dla producentów, importerów, działów zakupów i agencji celnych) – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 13.04.2016 >>> kliknij
 • RZESZÓW 20.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 11.05.2016 >>> kliknij
 • KIELCE 18.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 08.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81
 • WARSZAWA 15.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

 

Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE dla zabawek (2009/48/WE) – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 12.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 10.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 07.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

 

Dowiedz się więcej o znaku CE – telefon +48 61 830 81 81. Szkolenia prowadzone przez pracowników największej i najbardziej renomowanej firmy doradczej i wdrożeniowej w branży oznakowania CE.

Dla CE-budownictwo.pl Martyna Jachowska CECE-Polska