CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, lider kompleksowych wdrożeń oznaczenia CE oraz znaku budowlanego B, a także czołowa firma szkoleniowa na rynku, oficjalnie rozpoczęła nowy serzon szkoleniowy 2013 / 2014. Najbliższe szkolenia dotyczące wprowadzania znaku CE i znaku budowlanego B odbędą się:

KATOWICE - 19 września 2014 - HOTEL MONOPOL 5* - ul. Dworcowa 5

Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) - rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 - więcej informacji - KLIKNIJ

 

KATOWICE - 18 września 2014 - HOTEL MONOPOL 5* - ul. Dworcowa 5

Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) - więcej informacji - KLIKNIJ

 

KATOWICE - 17 września 2014 - HOTEL MONOPOL 5* - ul. Dworcowa 5

Znak CE podstawy - więcej informacji - KLIKNIJ

 

KATOWICE - 16 września 2014 - HOTEL MONOPOL 5* - ul. Dworcowa 5

Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) - więcej informacji - KLIKNIJ

 

Szkolenie CE CPR szkolenie CE - KATOWICE

Następne szkolenia odbędą się:

 • WARSZAWA - 17 października 2014 - GOLDEN FLOOR - al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) - rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 - więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 • WARSZAWA - 16 października 2014 - GOLDEN FLOOR - al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) - więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 • WARSZAWA - 15 października 2014 - GOLDEN FLOOR - al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE podstawy - więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 • WARSZAWA - 14 października 2014 - GOLDEN FLOOR - al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) - więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

Znak CE dla wyrobów budowlanych - stolica Znak CE dla wyrobów budowlanych - Warszawa

 WROCŁAW

 • WROCŁAW - 21 listopada 2014
 • Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) - rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 - więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • WROCŁAW - 20 listopada 2014
 • Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) - więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • WROCŁAW - 19 listopada 2014
 • Znak CE podstawy - więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • WROCŁAW - 18 listopada 2014
 • Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) - więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 POZNAŃ

 • POZNAŃ - 19 grudnia 2014
 • Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) - rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 - więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • POZNAŃ - 18 grudnia 2014
 • Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) - więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • POZNAŃ - 17 grudnia 2014
 • Znak CE podstawy - więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • POZNAŃ - 16 grudnia 2014
 • Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) - więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

dla CE-budownictwo.pl Magdalena Wojtczak